Välkommen till Krav kompetens

Sveriges populäraste utbildningsplattform för branschutbildningar

id06 Bam

Webbutbildningar du kan gå i egen takt

Kravkompetens tillhandahåller utbildningar online inom bland annat Arbete på väg, Bas p/ Bas U, ADR 1.3, SAM, BAM kurs online. Våra webbutbildningar är framtagna av experter inom varje bransch med och skapade på en pedagogisk modern utbildningsplattform. Följer Arbetsmiljöverkets senaste rekommendationer.

 

BAS P/ BAS U Webbutbildning

Denna webbaserade utbildningen vänder sig till byggarbetsmiljösamordnare

Bättre Arbetsmiljö | BAM Webbutbildning

BAM – Bättre Arbetsmiljö vänder sig till alla branscher och är för chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare.

Arbete på Väg Steg 1.1

Utbildningen framför lagar och regler för personer som utför vägarbete.

Allmän ställningsbyggnad 2-9 m

webbaserade utbildning du kan gå i egen takt.

ADR 1.3 Webbkurs

Hantering av farligt gods inom värdeberäknad mängd

Arbete på Väg komplett steg 1.1-1.3 Webbutbildning

Utbildningen framför lagar och regler för personer som utför vägarbete.

Certifiera dig redan idag!

Utbilda dig när som helst på dygnet!

kravkompetens.com utbildar dig när som helst på dygnet via smidiga online utbildningar. Vi har branschspecifika webbutbildningar inom, Arbetsmiljö , bygg, industri, entreprenad och mycket mer.