arbete med skyddsmask vi asbest

Allt du Behöver Veta om Arbete med Asbest: AFS 2006:1

Att hantera asbest på ett säkert sätt är avgörande för att skydda både arbetstagare och allmänheten. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1) innehåller de riktlinjer och regler som måste följas för att säkerställa en säker arbetsmiljö vid arbete med asbest. Här är en översikt av dessa föreskrifter och hur de påverkar arbetsplatser. Syftet med Föreskrifterna Syftet med AFS 2006:1 är […]

Allt du Behöver Veta om Arbete med Asbest: AFS 2006:1 Läs mer »

Allt du Behöver Veta om Att Bli Besiktningsman

Att bli besiktningsman är en viktig roll inom bygg- och fastighetsbranschen. Besiktningsmän är ansvariga för att säkerställa att byggnader och konstruktioner uppfyller alla säkerhets- och kvalitetskrav. Här är en omfattande guide baserad på handboken för besiktningsmän, som täcker allt du behöver veta om detta yrke. Vad gör en besiktningsman? En besiktningsman utför noggranna kontroller av byggnader och konstruktioner för att

Allt du Behöver Veta om Att Bli Besiktningsman Läs mer »

Nya Regelverk för Arbete på Väg (APV) som träder i kraft i september 2024

Från och med den 1 september 2024 träder nya regelverk för Arbete på Väg (APV) i kraft, vilket innebär förändringar och uppdateringar av kompetenskrav och roller för vägarbetare, enligt Trafikverkets dokument TDOK 2018:0371, version 2.0. Dessa regelverk syftar till att förbättra säkerheten och effektiviteten vid vägarbeten och ställer tydliga krav på de som arbetar inom området. Viktiga Ändringar i Regelverket

Nya Regelverk för Arbete på Väg (APV) som träder i kraft i september 2024 Läs mer »

Nya arbetsmiljöföreskrifter som träder i kraft 2025

Introduktion Arbetsmiljöverket har beslutat om nya föreskrifter som träder i kraft 2025. Dessa föreskrifter syftar till att förbättra säkerheten och arbetsmiljön för anställda inom olika branscher. Föreskrifterna är utformade för att möta de föränderliga behoven på arbetsplatser och för att säkerställa att arbetsmiljön är både säker och hälsosam. Viktiga Föreskrifter Uppdaterade säkerhetskrav: Strängare regler för hantering av farliga ämnen och

Nya arbetsmiljöföreskrifter som träder i kraft 2025 Läs mer »

svetsare står på byggnadsplats högt upp

Fallskyddsutbildning: En Livsviktig Investering för Byggarbetsplatser

Arbetsplatser där höga höjder är en del av vardagen medför specifika risker som kräver särskild uppmärksamhet och hantering. En av de mest kritiska säkerhetsåtgärderna i dessa miljöer är fallskydd. Fallskyddsutbildning är därför inte bara en formell krav utan en livräddande nödvändighet. I denna artikel utforskar vi betydelsen av fallskyddsutbildning och varför den är en ovärderlig investering för både arbetsgivare och

Fallskyddsutbildning: En Livsviktig Investering för Byggarbetsplatser Läs mer »

en kvinna och en man skakar hand framför två andra personer

Förbättra dina kunskaper med vår webbkurs i entreprenadjuridik: AB 04 och ABT 06

I bygg- och anläggningsbranschen är det avgörande att förstå de juridiska aspekterna av entreprenader. Genom att ha god kunskap om standardavtalen AB 04 och ABT 06 kan du säkerställa att dina projekt löper smidigt och att du undviker onödiga juridiska tvister. Vår webbkurs i entreprenadjuridik ger dig den kunskap du behöver för att framgångsrikt navigera i dessa komplexa områden. Varför

Förbättra dina kunskaper med vår webbkurs i entreprenadjuridik: AB 04 och ABT 06 Läs mer »

Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män?

Arbetsmiljön är en avgörande faktor för både arbetsgivare och arbetstagare. För att skapa en rättvis och hälsosam arbetsmiljö för alla är det viktigt att inkludera ett genusperspektiv i arbetsmiljöarbetet. Denna artikel belyser hur arbetsmiljön kan förbättras för både kvinnor och män. Könsuppdelad arbetsmarknad och dess konsekvenser Kvinnor och män arbetar ofta inom olika yrkesområden, vilket leder till olika typer av

Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män? Läs mer »

Förbättra arbetsmiljön: En djupdykning i viktiga processer

En djupdykning i viktiga processer Att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö är en grundläggande del av att driva en framgångsrik verksamhet. Den här artikeln fokuserar på centrala delar av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), inklusive arbetsmiljöpolicy, riskbedömning och uppföljning, baserat på vägledningen från Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöpolicy En välformulerad arbetsmiljöpolicy är grunden för allt arbetsmiljöarbete. Den ska tydligt beskriva företagets mål och åtaganden

Förbättra arbetsmiljön: En djupdykning i viktiga processer Läs mer »

Förbättra verksamhetens arbetsmiljö: En omfattande guide

Arbetsmiljön är en kritisk komponent för varje framgångsrik verksamhet. Genom att systematiskt förbättra arbetsmiljön kan företag inte bara skapa en hälsosammare och tryggare arbetsplats för sina anställda, utan också förbättra produktiviteten och minska kostnaderna för sjukfrånvaro och olyckor. I detta blogginlägg ska vi utforska viktiga aspekter av hur verksamheter kan förbättra sin arbetsmiljö och vilka steg som kan tas för

Förbättra verksamhetens arbetsmiljö: En omfattande guide Läs mer »

Varukorg