Arbetsmiljö

arbete med skyddsmask vi asbest

Allt du Behöver Veta om Arbete med Asbest: AFS 2006:1

Att hantera asbest på ett säkert sätt är avgörande för att skydda både arbetstagare och allmänheten. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1) innehåller de riktlinjer och regler som måste följas för att säkerställa en säker arbetsmiljö vid arbete med asbest. Här är en översikt av dessa föreskrifter och hur de påverkar arbetsplatser. Syftet med Föreskrifterna Syftet med AFS 2006:1 är […]

Allt du Behöver Veta om Arbete med Asbest: AFS 2006:1 Läs mer »

Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män?

Arbetsmiljön är en avgörande faktor för både arbetsgivare och arbetstagare. För att skapa en rättvis och hälsosam arbetsmiljö för alla är det viktigt att inkludera ett genusperspektiv i arbetsmiljöarbetet. Denna artikel belyser hur arbetsmiljön kan förbättras för både kvinnor och män. Könsuppdelad arbetsmarknad och dess konsekvenser Kvinnor och män arbetar ofta inom olika yrkesområden, vilket leder till olika typer av

Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män? Läs mer »

Förbättra arbetsmiljön: En djupdykning i viktiga processer

En djupdykning i viktiga processer Att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö är en grundläggande del av att driva en framgångsrik verksamhet. Den här artikeln fokuserar på centrala delar av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), inklusive arbetsmiljöpolicy, riskbedömning och uppföljning, baserat på vägledningen från Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöpolicy En välformulerad arbetsmiljöpolicy är grunden för allt arbetsmiljöarbete. Den ska tydligt beskriva företagets mål och åtaganden

Förbättra arbetsmiljön: En djupdykning i viktiga processer Läs mer »

Förbättra verksamhetens arbetsmiljö: En omfattande guide

Arbetsmiljön är en kritisk komponent för varje framgångsrik verksamhet. Genom att systematiskt förbättra arbetsmiljön kan företag inte bara skapa en hälsosammare och tryggare arbetsplats för sina anställda, utan också förbättra produktiviteten och minska kostnaderna för sjukfrånvaro och olyckor. I detta blogginlägg ska vi utforska viktiga aspekter av hur verksamheter kan förbättra sin arbetsmiljö och vilka steg som kan tas för

Förbättra verksamhetens arbetsmiljö: En omfattande guide Läs mer »

Varukorg