LOU Julkisia hankintoja koskevan lain peruskurssi | e-learning

Aloita julkiset hankinnat tällä verkkopohjaisella peruskurssilla, jonka voit suorittaa omaan tahtiisi. Niille, jotka haluavat oppia erityisesti LOU-säännöt. Aloita heti!

Julkisia hankintoja koskeva LOU-laki e-learning/verkkokurssi

Suunnitteletko kilpailevasi menestyksekkäästi julkisista hankintasopimuksista vai oletko juuri aloittanut hankintatoimen alihankkijana? Silloin sinun on tunnettava julkisia hankintoja koskevan lain (2016:11 5) perusteet.

 • Kurssi järjestetään verkko-opiskeluna / verkkokoulutuksena.
 • Vaadittava aika: vastaa yhtä päivää paikan päällä (suositeltu aika noin 4-8 tuntia verkossa).
 • Pääsy kurssille 365 päivää oston jälkeen
 • Rajoittamaton määrä kokeita
 • Hinta ei sisällä arvonlisäveroa.

Alkuperäinen hinta oli: £3,995.00.Nykyinen hinta on: £2,995.00.


Osallistutko sinäkin kurssille? (Tämä tarkoittaa, että yksi tilaamastasi kurssilisenssistä osoitetaan sinulle).


Tämän ryhmän kurssit

Julkisia hankintoja koskeva LOU-laki e-learning/verkkokurssi

LOU-koulutus verkossa

EDULLINEN HINTA 2 995 SEK 30/07/2023 asti.

(Tilaushinta 3 995 SEK ilman alv:tä).

Kun julkinen sektori ostaa tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita, se tapahtuu usein julkisten hankintojen kautta. Julkiset hankinnat ovat lakisääteinen hankintamenettely, jonka tarkoituksena on varmistaa, että julkiset hankinnat avataan kilpailulle ja että julkisia varoja käytetään mahdollisimman tehokkaasti.

 

LOU-kurssi (laki julkisista hankinnoista) Avain tehokkaisiin ja oikeudenmukaisiin hankintoihin

Julkisia hankintoja koskeva laki (LOU) on yksi Ruotsin tärkeimmistä julkisia hankintoja koskevista laeista. Siinä säädetään, miten valtion ja kuntien viranomaisten sekä julkisten yritysten olisi toteutettava hankintansa avoimuuden, syrjimättömyyden, yhdenvertaisen kohtelun ja suhteellisuuden varmistamiseksi. LOU-kurssi on välttämätön, jotta näitä periaatteita voidaan ymmärtää ja soveltaa oikein ja tehokkaasti.

Miksi kurssi on tärkeä?

LOU-kurssi on tärkeä, koska se antaa osallistujille syvällisen käsityksen julkisiin hankintoihin sovellettavista oikeudellisista vaatimuksista ja menettelyistä. LOU-asiakirjojen asianmukainen noudattaminen on ratkaisevan tärkeää oikeudellisten riitojen ja taloudellisten seuraamusten välttämiseksi. Se varmistaa myös, että julkisia varoja käytetään tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti, mikä auttaa rakentamaan luottamusta julkisiin organisaatioihin.

Kurssin kohderyhmä

Kurssi on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät julkisten hankintojen parissa tai osallistuvat niihin. Siihen kuuluvat valtion virastojen, kuntien, maakäräjien ja julkisten yritysten työntekijät. Kurssi sopii myös tavarantoimittajille ja konsulteille, jotka haluavat ymmärtää tarjouskilpailumenettelyihin sovellettavat vaatimukset ja säännöt.

Ammatilliset roolit, joita kurssi käyttää

- Hankinnoista vastaavat virkamiehet ja ostajat: Nämä ammattilaiset tarvitsevat vankkaa tietämystä Vientiosuusluettelosta voidakseen tehdä hankintoja, jotka ovat sääntöjenmukaisia ja oikeudellisesti moitteettomia.
- Projektipäälliköt: Julkisella sektorilla työskentelevät projektipäälliköt joutuvat usein hallinnoimaan hankintamenettelyjä osana hankkeitaan. Vientiluettelon tuntemus auttaa heitä tekemään tämän tehokkaasti.
- Lakimiehet: Julkisen sektorin lakimiesten ja julkisen sektorin asiakkaille toimittavien yritysten lakimiesten on tunnettava LOU-asiakirja hyvin voidakseen antaa täsmällistä oikeudellista neuvontaa.
- Talouspäälliköt ja -valvojat: Julkisten organisaatioiden budjetista ja talousseurannasta vastaavat henkilöt hyötyvät hankintasääntöjen tuntemuksesta varojen oikean käytön varmistamiseksi.
- Tavarantoimittajat ja konsultit: Julkisia hankintoja koskevia sopimuksia kilpailuttavien henkilöiden on ymmärrettävä LOU-sääntöjä voidakseen laatia kilpailukykyisiä ja laillisia tarjouksia.

LOU-kurssi antaa näille ammattilaisille välineet ja tiedot, joita he tarvitsevat selviytyäkseen julkisten hankintojen monimutkaisesta sääntelykehyksestä ja edistääkseen avoimia ja tehokkaita hankintaprosesseja.

 

Kurssin sisältö

LOU-kurssi on suunniteltu siten, että osallistujat saavat kattavan käsityksen lain kaikista näkökohdista ja käytännön sovelluksista. Kurssin sisältö voi vaihdella tasosta ja kohderyhmästä riippuen, mutta yleensä se kattaa seuraavat osa-alueet:

 • Perusperiaatteet: Johdatus julkisten hankintojen perusperiaatteisiin, kuten avoimuuteen, yhdenvertaiseen kohteluun, suhteellisuuteen ja syrjimättömyyteen.
 • Hankintaprosessi: hankintaprosessin eri vaiheiden tarkastelu valmistelusta ja julkistamisesta tarjousten arviointiin ja sopimusten tekemiseen.
 • Tarjouskilpailut ja sopimukset: Miten valmistellaan ja jätetään tarjouspyyntöjä, jotka täyttävät LOU:n vaatimukset, ja miten valmistellaan ja hallinnoidaan sopimuksia.
 • Muutoksenhaku ja muutoksenhakukeinot: Tietoa siitä, mitä tapahtuu, jos hankintaa tarkastellaan uudelleen, ja mitä muutoksenhakukeinoja on käytettävissä.
 • Erityissäännöt ja poikkeukset: Eri hankintatyyppejä, kuten suorahankintoja ja puitesopimuksia, koskevat erityissäännöt sekä LOU:ta koskevat poikkeukset.
 • Käytännön harjoitukset: Tapaustutkimukset ja käytännön harjoitukset, joiden avulla teoriatietoa sovelletaan tosielämän tilanteisiin.
 • Laki julkisista hankinnoista (2016:1145)
 • Eri menettelyt
 • Yleiset säännökset
 • Kynnysarvo
 • Puitesopimukset, hankintakeskukset ja muut koordinoidut hankinnat.
 • Tekniset vaatimukset
 • Mainonta ja määräajat
 • Viestintä, dokumentointi ja pätevyys
 • Erityisolosuhteet
 • Suora hankinta
 • Sopimusten estäminen ja muutoksenhaku
 • Epäterve kilpailu
 • Korruptio julkisissa hankinnoissa
 • Yrittäjille
 • Miten julkiset hankinnat toimivat?

Kurssille osallistumisen edut

LOU-kurssille osallistuminen tarjoaa useita etuja sekä yksilöille että organisaatioille:

- Parempi osaaminen: *Osallistujat saavat syvällistä tietoa ja käytännön taitoja, joiden avulla he voivat toimia tehokkaammin ammatillisissa tehtävissään.
- Virheriskin pienentyminen: Lainsäädännön vaatimusten ymmärtäminen vähentää virallisten virheiden riskiä, jotka voivat johtaa uudelleentarkastuksiin ja viivästyksiin.
- Tehokkaammat hankintaprosessit: LOU-lainsäädännön hyvä ymmärtäminen johtaa tehokkaampiin ja sujuvampiin hankintaprosesseihin, mikä säästää aikaa ja resursseja.
- Lisääntynyt oikeusvarmuus: Vientioikeuslausekkeen asianmukainen noudattaminen auttaa luomaan oikeudenmukaisia ja avoimia hankintoja, mikä vahvistaa luottamusta julkiseen sektoriin.
- Urakehitys: Julkisten hankintojen ammattilaisille ja tavarantoimittajille velvoiteasiakirjan tuntemus voi olla arvokas apu urakehityksen kannalta.

 

LOU-verkkokoulutuksen jälkeen

Kurssin jälkeen sinun pitäisi ymmärtää, miten julkisia hankintoja koskevat säännökset toimivat, ja saada lisää tietoa ja ymmärrystä lainsäädännöstä. Keskitymme rakennussopimuksiin ja rakennusteknisiin konsulttipalveluihin, joten annamme sinulle oikeat tiedot, joiden avulla voit suorittaa toimeksiantosi, tehdä täydellisiä hankintoja ja tulla voittajaksi sekä ostajana että urakoitsijana. Saat vankan perustan, jossa on käytännön ja teoreettinen ymmärrys siitä, miten LOU on vuorovaikutuksessa konsultointi- ja rakennusalan sopimusten kanssa.

Edellytykset

Ennakkotietoja ei tarvita.

LOU-koulutus Kesto

Vastaa puolta työmaapäivää - noin 4-8 tuntia.

Turvallisuus sinulle asiakkaana

Krav Kompetensissa voit aina tuntea olosi turvalliseksi. Krav Kompetens tarjoaa LOU-koulutusta, joka on kehitetty viimeisimpien vaatimusten mukaisesti ja jonka sisältö on korkeatasoinen.

Mikä erottaa Kravkompetensin muista kouluttajista?

 • Pohjoismaiden laajin koulutustarjonta rakentamisen, urakoinnin, turvallisuuden, liikenteen, sähkön, terveyden ja turvallisuuden sekä lainsäädännön aloilla.
 • Hyväksytyt kouluttajat ja ID06:n akkreditoimat.
 • Aina alhaisimman hinnan takuu kaikille kursseillemme. Meillä on jo kilpailukykyiset hinnat, mutta jos olet nähnyt hinnan halvemmalla, annamme sinulle aina saman tai halvemman hinnan.
 • Pääsy kurssille 365 päivän ajan oston jälkeen.
 • Aina rajoittamaton määrä kokeiluja.

Ota meihin yhteyttä milloin tahansa!

Soita, lähetä sähköpostia tai chattaile.

Puh: 0731402209

kontakt@kravkompetens.com

esa:n ohjaaman henkilön kurssi

 

Asiakkaat, jotka ovat kouluttautuneet kanssamme

Usein kysytyt kysymykset

Sinä kysyt, me vastaamme. Älä epäröi soittaa tai keskustella kanssamme, jos sinulla on lisää kysymyksiä. 

 1. Syrjimättömyys. Syrjintäkiellon periaate kieltää tavarantoimittajien syrjinnän niiden kansallisuuden, kuten kansalaisuuden, sijoittautumismaan tai toimintamaan perusteella. ...
 2. Yhdenvertainen kohtelu. ...
 3. Suhteellisuus. ...
 4. Avoimuus. ...
 5. Keskinäinen tunnustaminen.

Julkisia hankintoja säännellään muun muassa julkisia hankintoja koskevalla lailla (2016:11 5). Julkisten hankintojen perusperiaatteita ovat objektiivisuus ja avoimuus. Hankintaviranomaiset eivät saisi olla lojaaleja maalleen tai aiemmille toimittajilleen.

Julkisia hankintoja koskevaa lakia sovelletaan rakennusurakoiden, tavaroiden ja palvelujen hankintaan. Julkisia hankintoja koskevat säännöt perustuvat EU:n direktiiveihin, jotka ovat tärkeä osa työtä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden edistämiseksi EU:ssa.

LOU-kurssi on täysin verkkopohjainen, mikä tarkoittaa, että voit suorittaa sen omaan tahtiisi mihin aikaan päivästä tahansa. Kurssilla opitaan julkisista hankinnoista annetun lain (2016:1145) perusteet,

Arvioinnit Vaatimusten osaaminen

Erittäin hyvä koulutusohjelma. Selkeät kuvaukset ja tiedotukset.
Karl Oskar
5/5
Selkeä tiedotus, helppo ymmärtää, yksi paremmista ohjelmista, joihin olen osallistunut😀.
Jörgen Nilsson
5/5
Minusta se oli hieno!
Jari Korpi
5/5
Todella hyvä! Voi istua kotona rauhassa ja hiljaisuudessa...
Frederick
5/5
Hyvä järjestely ja pedagogisesti hyvä ja helppo ottaa se, kun on aikaa.
Pär lindegren
5/5
Sisältö on erittäin helppo ymmärtää, eikä teknisiä ongelmia ole.
Patrich
5/5

1

Varaa kurssi

Etsi kurssisi kohdasta "kurssit" Valitse osallistujien määrä ja siirry "kassalle", jossa annat henkilökohtaiset tai yrityksen tiedot.

2

Osallistujien rekisteröinti

Rekisteröi kurssille tulevat osallistujat sen jälkeen, kun olet viimeistellyt tilauksen sivujeni alla. Kun osallistuja on rekisteröity, kirjautumistiedot lähetetään automaattisesti. 

3

Kurssin aloittaminen

Löydät sitten kurssisi kohdasta 'omat sivut' 'omat kurssini'. Siellä voit suorittaa kurssin omaan tahtiisi mihin aikaan päivästä tai yöstä tahansa. Kurssin käyttöoikeus myönnetään 365 päiväksi. 

3

Diploma Kurssin päätyttyä

Kun kurssi on suoritettu, digitaalisen tutkintotodistuksen voi ladata suoraan sivuilta. Todistus voidaan lähettää myös muovikorttina ja rekisteröidä Id06:een. 

Kurssin osallistujat viime vuonna
1 +
Asiakkaiden arviot
0 /5
Yritysten/asiakkaiden lukumäärä
0 +
Ostoskori