Observera att finns inget samtycke i ID06 kompetensdatabas kan inte

Registrering i id06 slutföras

Registrering i Id06

Det krävs då att du ger centralt samtycke för registrering i ID06 Kompetensdatabas. Detta gör du enligt nedan beskrivning.

 1. https://www.id06kompetensdatabas.se/
 2. Visa mina utbildningar
 3. Logga in med BankID
 4. Öppna samtyckesdokumentet
 5. Ge samtycke
 6. Samtycke kan återtas om så önska när som,
  observera att finns inget samtycke kan inte
  registrering i ID06 Kompetensdatabas ske
 7. Fyll i formulär nedan. 
 8. Tar en vardag innan det blir synligt på Id06
 9. Samtyckesdokument för skriftlig signatur finns här

Du måste först lämna centralt samtycke enligt ovan innan du fyller i formuläret nedan

Varukorg