Policy

Vad samlar vi för data?

Den 25 maj 2018 trädde ett nytt EU direktiv i kraft gällande behandling av personuppgifter. Syftet med detta är att skydda den enskilda personens identitet och personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter, namn och personnummer, i med anledningen för till exempel inloggning till vår kursportal, utfärda certifikat, fakturering. Behandlingen är nödvändig för att kunna fullfölja försäljning av kurser. APV utbildarna har ingen tidsgräns för lagringen av dina personuppgifter. Som registrerad elev har du rätt att begära att dina uppgifter raderas.

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver närmare vilken slags information vi samlar in och hur den används. 

Integritetspolicy

Om Krav Kompetens och APV utbildarna AB

Krav Kompetens är en plattform som drivs av APV utbildarna AB. Följande policy gäller för APV utbildarna ABs behandling av personuppgifter. APV utbildarna AB, (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”APV-utbildarna”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För kontakt och frågor vänligen mejla till kontakt@kravkompetens.com

Denna policy beskriver närmare vilken slags information vi samlar in och hur den används. 

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför?

Vi hanterar personuppgifter, namn och personnummer, med anledningen av till exempel inloggning till vår kursportal, att utfärda certifikat och för fakturering.

Vid köp av utbildning

Följande personuppgifter lagras vid en order: Namn, adress, e-post, telefonnummer, födelsedag samt IP-adress samt eventuellt Personnummer för registrering av kompetens På id06. Behandlingen är nödvändig för att kunna fullfölja försäljning och tillhandahållande av kurser. Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt åtagande att utföra utbildningen och utfärda certifikat samt för kontakt med andra personer kopplade till utbildningsuppdraget.

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra avtalsförpliktelser för att kunna hantera och administrera fakturering, påminnelser och betalningar samt för att kunna hantera och administrera vår redovisning och hantera och administrera kundfordringar. 

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse för att kunna kommunicera med dig via mail  och telefon och för att tillhandahålla effektiv och korrekt dokumentation, administration och handläggning kring utbildningsuppdraget.

Annan användning av webbplatsen

Viss funktionalitet på webbplatsen låter användarna ange personuppgifter (nyhetsbrev, kontaktformulär, osv), i dessa fall lagras uppgifterna du angett.

Information som samlas in automatiskt

Vid användning av webbplatsen apvutbildarna.se samlar vi automatiskt in allmän information om ditt besök. Vi behandlar den information som skapas av de cookies som sätts när du besöker vår webbplats (inklusive din IP-adress), såsom längden på ditt besök, antalet sidvisningar, de val du gör på webbplatsen och hur du hittade till den. 

Denna information är inte av personlig natur utan innehåller exempelvis vilken sorts webbläsare eller operativsystem du använder som kan användas i marknadsföringssyfte och även för att förbättra din upplevelse på webbplatsen, läs mer om detta under rubriken cookies. 

Dina personuppgifter behandlas för ändamålen att våra besökare ska kunna använda webbplatsen på av oss avsett sätt och för statistik. Personuppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Våra berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter är för att ge dig en bra användarupplevelse av Kravkompetens.se och vårt kommersiella intresse av att få information om besökarna på webbplatsen samt för att marknadsföra oss. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

APV-utbildarna använder sig i vissa fall av personuppgiftsbiträden. Dessa kan vara företag som tillhandahåller digitala lösningar, markandsföringsanalyser eller andra administrativa tjänster.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När vi tillhandahåller kurser med partnerföretag behandlar vi personuppgifter gemensamt med dem.

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi lagrar personuppgifter under den tid det är nödvändig för respektive ändamål.

Deltar du i en kurs bevarar dina uppgifter tills du väljer att avsluta prenumerationen. Du kan alltid begära att dina uppgifter raderas genom att kontakta oss.

Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Vi behandlar även vissa uppgifter om ditt köp i enlighet med tillämplig köp- eller konsumentköpslagstiftning.

För cookies varierar behandlingen beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Permanenta cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat. Sessionscookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på webbsidan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att skydda dina personuppgifter utför vi regelbundna säkerhetsöversikter, fokus ligger på säkerhet i vår webbplattform och tillgången till era personuppgifter är begränsad till relevant personal. 

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. 

Dina rättigheter

Nedan följer en beskrivning av de rättigheter du har avseende vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (kontakt@kravkompetens.com). 

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du kan när som helst återkalla hela eller del av samtycke som du lämnat, med verkan från och med återkallelsen.  Du kan invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Då kommer vi upphöra att behandla dina uppgifter. Du har även rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning. 

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.  

Rätt till rättelse 

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter.  

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning

Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för eller om du invänder mot behandling som sker baserat på en intresseavvägning (marknadsföring).  Du kan även begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, t.ex. om du invänder mot uppgifternas riktighet.  

Rätt till dataportabilitet 

Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.  

Rätt att inge klagomål 

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsmyndigheten (www.imy.se).

Ändringar av integritetspolicy

APV Utbildarna förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy.

 

Cookiepolicy

Cookies som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. 

De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. Denna information gör det möjligt för oss att och optimera webbplatsen.

Slutligen använder vi cookies för att se vilka annonser som är relevanta för dig och för att kunna utvärdera vår marknadsföring samt webbstatistik via Google Analytics.

Vår webbplats använder nödvändiga cookies för att webbplatsen ska fungera när du navigerar på webbplatsen.  Vi vill spara ditt besök för statistik. Statistiken hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen så att vi kan utveckla och förbättra den. Vi vill också gärna samla in din persondata för att kunna rikta och anpassa marknadsföring till dig. Tjänster för statistik och marknadsföring delas med tredje part. 

Följande cookies används genom tredje part:

AdForm  Annonsering med anpassade rekommendationer utifrån besökarens referenser, på vår webbplats och andra webbplatser.

Google Analytics Analys av besök på webbsidan.

Google Tag Manager Annonsering och anpassade rekommendationer.

Facebook Annonsering och anpassade rekommendationer.

Mailchimp för utskckick av nyhetsbrev och påmminelser via SMS att förnya kurs

Villkor för köp av APV Utbildarnas tjänster på kravkompetens.com

 

Inloggnings rutin

Inloggningsuppgifter skickas direkt efter slutfört köp. Vid beställning för fler än en deltagare kan då uppgifter ta upp till 4 timmar för utskick av inloggningsuppgifter. Inloggnings uppgifter för deltagare är privata och får inte användas av andra personer än själva deltagaren. 

Beställningsinformation

Dessa köpvillkor (”Villkoren”) gäller när du som kund (”Kund”) gör en beställning via hemsidan kravkompetens.com. I samband med att Kunden genomför ett köp via Webbsidan godkänner Kunden därmed villkoren.

Priser

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och lagstadgade avgifter. Moms tillkommer för närvarande med 25 % på samtliga priser.

Moms

Alla priser på vår hemsida är angivna exklusive moms om inget annat skrivs.

Leveransvillkor

Generella leveransvillkor

När du köper en utbildning hos kravkompetens.com får du direkt tillgång till kursen på ditt konto (ett konto skapas automatiskt om inget befintligt konto finns registrerat med den angivna e-postadressen). 

Ångerrätt eller avbokning av utbildning

Köp av kurs är bindnde. Då tillgång till kursen ges omedelbart efter genomfört köp så går det endast att avboka kursen inom 14 dagar om kursen inte är startad. Det går inte att avboka kursen eller få pengarna åter om kursen är påbörjad då tjänsten ses som förbrukad.

Betalningssätt

Betalning med konto- eller kreditkort

Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. Vi använder stripe kortbetalningslösning. Vi accepterar följande kort: Visa och MasterCard. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är därmed krypterade. Inga kortnummer sparas. 

Betalning med faktura

Fakturering skickas med 30 dagars betalningsvillkor

Bankgiro :5456-5486

Fakturor skickas även i vissa fall via Fortknox finans

Vid beställning över 10 000 SEK kan förskottsbetalning krävas vid kontroll.

Vid ändring av faktura skall köparen meddela detta inom 8 dagar från köp tillfället annars tas en avgift på 600 SEK ut från köparen.

Vid fall då fakturan inte betalas trots påmminelser samt inkassokrav förbehåller sig KRAVKOMPETENS/APV UTBILDARNA I SVERIGE AB sig rätten att radera deltagares konto, intyg samt eventuell id06 registrering. 

Upphovsrätt

Kursinnehåll får ej kopieras eller säljas vidare utan tillstånd av APV Utbildarna i Sverige AB. 

SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER i ID06 Kompetensdatabas

Jag samtycker till att det ackrediterade utbildningsföretaget, [APV UTBILDARNA I SVERIGE AB],  lämnar uppgifter till ID06 AB om

  • vilka utbildningar jag har genomfört
  • vilken behörighet jag har
  • om en behörighet är tidsbegränsad
  • vid vilket utbildningsföretag jag genomfört utbildningen och när den slutfördes

Uppgifterna behandlas av ID06 AB i ID06 Kompetensdatabas för att förenkla kontroll av utbildningsbevis och behörighet, för det övergripande syftet att öka säkerheten på arbetsplatsen. Det sker bl.a. genom att uppgifterna om utbildning kopplas till registrering av in- och utpassering på din arbetsplats.

Genom att underteckna denna handling samtycker jag till att mina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs ovan.

Ort: DIGITALT SAMTYCKE VID BESTÄLLNING.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du gör det och begär att vi raderar uppgifterna i ID06 Kompetensdatabas, gör vi det. I annat fall sparar vi tidigare registrerade uppgifter, även efter att du återkallat ditt samtycke för framtida registreringar.

Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för ID06-systemet, och om dina rättigheter i förhållande till oss, på https://id06.se/gdpr-avtal/.  På www.id06kompetensdatabas.se kan du också se vilka uppgifter som finns registrerade om dig i kompetensdatabasen.

Om du vill återkalla ditt samtycke, eller om du vill utnyttja någon av dina rättigheter, kan du kontakta oss via www.id06kompetensdatabas.se eller på:

ID06 AB
Att: Kompetensdatabas
Box 13144
103 03 Stockholm
support@id06.se

 

Varukorg