fbpx

Laws and regulation

Hiss

Lyftanordning med styrt lastbärande organ som kan röra sig mellan fasta stannplan.

Kran

Lyftanordning som med hjälp av ett icke styrt lastbärande organ kan lyfta och sänka lasten vertikalt och dessutom kan förflytta den horisontellt i en eller flera riktningar.

Lyftanordning

Anordning för att lyfta eller sänka last.

Lastbärande organ

Delar av en lyftanordning som direkt bär upp lasten.

Lyftredskap

Komponenter eller utrustning som inte är monterade på lyftanordningen och som är placerade antingen mellan lyftanordningen och lasten eller på lasten för att ansluta den.

Stripperkran

Lyftanordning med styrt lastbärande organ försedd med strippertång eller stripperaggregat för att frigöra göt från kokiller eller gjutmaskin.

Tångkran

Lyftanordning med styrt lastbärande organ försedd med tång för att transportera stålgöt, kokiller och stigplan.

Överlastdon

Gemensam benämning för anordning som vid överbelastning varnar för eller förhindrar farliga rörelser hos lyftanordning eller last.

 

 
   

CE-märkning

CE-märket står för hälsa, miljö och säkerhet

Att en produkt är CE-märkt betyder att en tillverkare eller importör intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke som gör att en produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU och EES.

WLL står för  “working load limit” och är den högst tillåtna arbetslasten

MBL/MBF  står för Minimum breaking load/force , Den anger den last eller kraft som  riskerar brott eller sådan förändring som medför att lasten lossnar

 SF:   står för Säkerhetsfaktor. Det anger

 Förhållandet mellan  MBL) och WLL  för ett material.  

hur mycket starkare utrustningen är jämfört med vad den är avsedd att lyfta. Säkerhetsfaktorn anges i standarden för respektive lyftområde och är normalt sett 4:1–7:1.