Maitenance and control

Hu00e4r har arbetsmilju00f6verket tagit fram exempel pu00e5 vanliga risker:

 • Tidspress
 • Fu00f6r stor / fu00f6r liten arbetsmu00e4ngd
 • Oklara fu00f6rvu00e4ntningar pu00e5 arbetsinsatsen
 • Instruktioner som gu00e5r att missfu00f6rstu00e5
 • Reparations- och underhu00e5llsarbete
 • Buller
 • Repetitivt arbete
 • Tunga lyft, olu00e4mpliga arbetsstu00e4llningar
 • Farliga u00e4mnen
 • Arbete pu00e5 hu00f6g hu00f6jd
 • Arbete med maskiner
 • Trasiga verktyg

u00a0