LOU Publisko iepirkumu likuma pamatkurss | e-mācības

Sāciet strādāt ar publisko iepirkumu, izmantojot šo tiešsaistes pamatkursu, kuru varat apgūt savā tempā. Īpaši tiem, kas vēlas apgūt LOU noteikumus. Sāciet uzreiz!

Publisko iepirkumu likums LOU e-mācības/apmācības internetā

Vai plānojat sekmīgi konkurēt par valsts pasūtījumiem vai nesen esat sācis strādāt kā iepirkumu līgumslēdzējs? Tad jums ir jāzina Publisko iepirkumu likuma (2016:11 5) pamati.

 • Kurss tiek nodrošināts kā e-mācības / tīmekļa apmācība.
 • Nepieciešamais laiks: Atbilstoši vienai dienai uz vietas (ieteicamais laiks - aptuveni 4-8 stundas tiešsaistē).
 • Piekļuve kursam 365 dienas pēc iegādes
 • Neierobežots izmēģinājumu skaits
 • Cena ir norādīta bez PVN.

Sākotnējā cena bija: £3,995.00.Pašreizējā cena ir: £2,995.00.


Vai arī jūs apmeklēsiet kursu? (Tas nozīmē, ka viena no jūsu pasūtītajām kursu licencēm tiks piešķirta jums)


Kursi šajā grupā

Publisko iepirkumu likums LOU e-mācības/apmācības internetā

LOU apmācība tiešsaistē

PROMOCIJAS CENA 2 995 SEK līdz 30/07/2023

(Pasūtījuma cena 3 995 SEK bez PVN).

Kad publiskais sektors pērk preces, pakalpojumus vai būvdarbus, tas bieži vien to dara, izmantojot publiskā iepirkuma procedūru. Publiskais iepirkums (PIL) ir ar likumu noteikts iepirkuma process, kura mērķis ir nodrošināt, lai publiskie iepirkumi notiktu atklātā konkurencē un lai publiskie līdzekļi tiktu izmantoti pēc iespējas efektīvāk.

 

Kursi par LOU (Publisko iepirkumu likums) Efektīvu un godīgu iepirkumu atslēga

Publisko iepirkumu likums (LOU) ir viens no galvenajiem likumiem, kas reglamentē publisko iepirkumu Zviedrijā. Tas reglamentē, kā valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī valsts uzņēmumiem jāveic iepirkumi, lai nodrošinātu pārredzamību, nediskrimināciju, vienlīdzīgu attieksmi un proporcionalitāti. Lai pareizi un efektīvi izprastu un piemērotu šos principus, ir svarīgi apgūt LOU kursu.

Kāpēc šis kurss ir svarīgs?

LOU kurss ir svarīgs, jo tas sniedz dalībniekiem padziļinātu izpratni par juridiskajām prasībām un procedūrām, kas attiecas uz publisko iepirkumu. Lai izvairītos no juridiskiem strīdiem un finansiālām sankcijām, ir ļoti svarīgi pareizi ievērot LOU. Tas arī nodrošina, ka publiskie līdzekļi tiek izmantoti efektīvi un taisnīgi, kas palīdz vairot uzticību sabiedriskajām organizācijām.

Kursa mērķa grupa

Kurss ir paredzēts ikvienam, kas strādā ar publisko iepirkumu vai ir iesaistīts tajā. Tas ietver valsts aģentūru, pašvaldību, apgabalu padomju un valsts uzņēmumu darbiniekus. Kurss ir piemērots arī piegādātājiem un konsultantiem, kuri vēlas izprast prasības un noteikumus, kas piemērojami konkursa procedūrās.

Profesionālās lomas, kas ir noderīgas šim kursam

- Iepirkumu ierēdņi un iepirkumu veicēji: šiem speciālistiem ir nepieciešama laba izpratne par LOU, lai veiktu iepirkumus, kas atbilst prasībām un ir juridiski pareizi.
- Projektu vadītājiem: Publiskajā sektorā strādājošajiem projektu vadītājiem bieži vien ir jāpārvalda iepirkuma procesi kā daļa no viņu projektiem. Zināšanas par LOU palīdz viņiem to darīt efektīvi.
- Juristiem: juristiem publiskajā sektorā un uzņēmumos, kas apgādā publiskā sektora klientus, ir labi jāpārzina LOU, lai varētu sniegt precīzas juridiskās konsultācijas.
- Finanšu vadītājiem un kontrolieriem: tiem, kas ir atbildīgi par budžeta un finanšu uzraudzību sabiedriskajās organizācijās, ir lietderīgi pārzināt iepirkuma noteikumus, lai nodrošinātu pareizu līdzekļu izlietojumu.
- Piegādātājiem un konsultantiem: tiem, kas piedalās publiskā iepirkuma konkursos, ir jāizprot LOU, lai izstrādātu konkurētspējīgus un likumīgus piedāvājumus.

LOU kursi sniedz šiem speciālistiem rīkus un zināšanas, kas viņiem nepieciešamas, lai orientētos sarežģītajā publiskā iepirkuma tiesiskajā regulējumā un veicinātu pārredzamus un efektīvus iepirkuma procesus.

 

Kursa saturs

LOU kurss ir izstrādāts tā, lai sniegtu dalībniekiem vispusīgu izpratni par visiem tiesību aktu aspektiem un praktisko pielietojumu. Kursu saturs var atšķirties atkarībā no līmeņa un mērķauditorijas, bet parasti aptver šādas jomas:

 • Pamatprincipi: iepazīstināšana ar publiskā iepirkuma pamatprincipiem, piemēram, pārredzamība, vienlīdzīga attieksme, proporcionalitāte un nediskriminācija.
 • Iepirkuma process: iepirkuma procesa dažādo posmu pārskats, sākot no sagatavošanas un izsludināšanas līdz piedāvājumu izvērtēšanai un līgumu piešķiršanai.
 • Konkursi un līgumi: Kā sagatavot un iesniegt LOU prasībām atbilstošus piedāvājumus un kā sagatavot un administrēt līgumus.
 • Pārskatīšana un tiesiskās aizsardzības līdzekļi: informācija par to, kas notiek iepirkuma pārskatīšanas gadījumā un kādi tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir pieejami.
 • Īpaši noteikumi un atbrīvojumi: padziļināts izklāsts par īpašiem noteikumiem dažādiem iepirkuma veidiem, piemēram, tiešā piešķiršana un pamatnolīgumi, un atbrīvojumiem no ZPI.
 • Praktiskie uzdevumi: gadījumu izpēte un praktiski uzdevumi, lai teorētiskās zināšanas piemērotu reālās dzīves situācijās.
 • Publisko iepirkumu likums (2016:1145)
 • Dažādas procedūras
 • Vispārīgi noteikumi
 • Robežvērtība
 • Pamatnolīgumi, centrālās iepirkumu iestādes un citi koordinēti iepirkumi
 • Tehniskās prasības
 • Reklāma un termiņi
 • Komunikācija, dokumentācija un kvalifikācija
 • Īpaši nosacījumi
 • Tieša līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
 • Līgumu bloķēšana un pārskatīšanas procedūras
 • Negodīga konkurence
 • Korupcija publiskajā iepirkumā
 • Jums kā uzņēmējam
 • Kā tiek organizēts publiskais iepirkums?

Ieguvumi no dalības kursā

Apmeklējot LOU kursus, gan privātpersonām, gan organizācijām ir vairākas priekšrocības:

- Uzlabota kompetence: *Uzņēmēji iegūst padziļinātas zināšanas un praktiskas iemaņas, kas ļauj viņiem efektīvāk pildīt savus profesionālos pienākumus.
- Samazināts kļūdu risks: Likuma prasību izpratne samazina formālu kļūdu risku, kas var izraisīt pārskatīšanu un kavēšanos.
- Efektīvāki iepirkuma procesi: Laba ZPI izpratne ļauj efektīvāk un raitāk veikt iepirkuma procesus, ietaupot laiku un resursus.
- Lielāka juridiskā noteiktība: Pareiza LOU ievērošana palīdz veidot godīgus un pārredzamus iepirkumus, kas stiprina uzticību publiskajam sektoram.
- Karjeras izaugsme: Publisko iepirkumu speciālistiem un piegādātājiem LOU zināšanas var būt vērtīgs ieguvums karjeras izaugsmei.

 

Pēc LOU tiešsaistes apmācībām

Pēc kursa jūs sapratīsiet, kā darbojas publiskā iepirkuma noteikumi, un iegūsiet vairāk zināšanu un izpratnes par tiesību aktiem. Koncentrējoties uz būvniecības līgumiem un būvniecības inženiertehnisko konsultāciju pakalpojumiem, mēs sniegsim jums pareizās zināšanas, lai jūs varētu veikt savu uzdevumu, veikt perfektus konkursus un kļūt par uzvarētāju gan kā iepirkuma rīkotājs, gan kā būvuzņēmējs. Jūs iegūsiet stabilu pamatu praktiskai un teorētiskai izpratnei par to, kā LOU mijiedarbojas ar līgumiem konsultāciju un būvniecības jomā.

Priekšnosacījumi

Iepriekšējas zināšanas nav nepieciešamas.

Nepieciešamais laiks LOU apmācībai

Līdzinās pusei dienas uz vietas - aptuveni 4-8 stundas.

Jūsu kā klienta miers

Ar Krav Kompetens jūs vienmēr varat justies droši. Krav Kompetens piedāvā LOU apmācības, kas ir izstrādātas saskaņā ar jaunākajām prasībām un saglabā augstu satura līmeni.

Ar ko Kravkompetens atšķiras no citiem treneriem?

 • Lielākais mācību programmu klāsts Ziemeļvalstīs būvniecības, līgumu slēgšanas, drošības, transporta, elektrības, veselības un drošības, kā arī tiesību aktu jomā.
 • Apstiprināti treneri un akreditēti ID06.
 • Vienmēr zemākās cenas garantija visiem mūsu kursiem. Mums jau ir konkurētspējīgas cenas, bet, ja esat redzējuši lētāku cenu, pie mums vienmēr saņemsiet tādu pašu vai zemāku.
 • Piekļuve kursam pilnu 365 dienu laikā pēc iegādes
 • Vienmēr neierobežots testa izmēģinājumu skaits.

Sazinieties ar mums jebkurā laikā!

Zvaniet, rakstiet e-pastu vai tērzējiet.

Tālrunis: 0731402209

kontakt@kravkompetens.com

esa instruētās personas kurss

 

Klienti, kuri ir apmācīti kopā ar mums

Biežāk uzdotie jautājumi

Jūs jautājat, mēs atbildam. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, nekautrējieties mums piezvanīt vai tērzēt ar mums. 

 1. Nediskriminācija. Nediskriminācijas princips aizliedz piegādātāju diskrimināciju to valstspiederības, piemēram, pilsonības, reģistrācijas valsts vai darbības valsts, dēļ. ...
 2. Vienlīdzīga attieksme. ...
 3. Proporcionalitāte. ...
 4. Pārredzamība. ...
 5. Savstarpēja atzīšana.

Publisko iepirkumu cita starpā reglamentē Publisko iepirkumu likums (2016:11 5). Publiskā iepirkuma pamatprincipi ir objektivitāte un pārredzamība. Līgumslēdzējas iestādes nedrīkst būt lojālas savai valstij vai iepriekšējiem piegādātājiem.

Publisko iepirkumu likums attiecas uz būvdarbu, preču un pakalpojumu iepirkumiem. Publiskā iepirkuma noteikumi ir balstīti uz ES direktīvām, kas ir svarīga daļa no brīvas preču un pakalpojumu aprites veicināšanas ES.

LOU kurss ir pilnībā bāzēts tīmeklī, kas nozīmē, ka jūs kā dalībnieks varat to apgūt savā tempā un jebkurā diennakts laikā. Kursā jūs apgūsiet Publisko iepirkumu likuma (2016:1145) pamatus,

Novērtējumi Prasības kompetences

Ļoti laba apmācība. Skaidri apraksti un instruktāžas.
Karls Oskars
5/5
Skaidra prezentācija, viegli saprotama, viena no labākajām programmām, ko esmu apmeklējusi😀
Jorgens Nilsons (Jörgen Nilsson)
5/5
Manuprāt, tas bija lieliski!
Jari korpi
5/5
Ļoti labi! Var sēdēt mājās mierā un klusumā
Frederiks
5/5
Laba organizācija un pedagoģiski labi un viegli, lai to varētu veikt, kad jums ir laiks.
Pär lindegren kungs
5/5
Ļoti viegli saprast saturu un nav tehnisku problēmu
Patrich
5/5

1

Rezervēt kursu

Atrodiet savu kursu sadaļā "Kursi" Izvēlieties dalībnieku skaitu un dodieties uz "Izrakstīties" Tur ievadiet savu personīgo vai uzņēmuma informāciju.

2

Reģistrēt dalībniekus

Dalībniekus, kuri apmeklēs kursu, reģistrējat pēc tam, kad esat pabeidzis pasūtījumu sadaļā Manas lapas. Kad dalībnieks ir reģistrēts, automātiski tiek nosūtīta pieteikšanās informācija. 

3

Sākt kursu

Pēc tam savus kursus varat atrast sadaļā "manas lapas" "mani kursi". Tur jūs varat pabeigt kursu savā tempā jebkurā diennakts laikā. Piekļuve kursiem tiek piešķirta uz 365 dienām. 

3

Diploms Pēc kursa pabeigšanas

Pēc kursa pabeigšanas digitālo diplomu var lejupielādēt tieši no savām lapām. Sertifikātu var nosūtīt arī kā plastikāta karti un reģistrēt Id06. 

Dalībnieki pēdējā gada laikā
1 +
Klientu vērtējumi
0 /5
Uzņēmumu/klientu skaits
0 +
Iepirkumu grozs