Polityka

Jakie dane gromadzimy?

W dniu 25 maja 2018 r. weszła w życie nowa dyrektywa UE w sprawie przetwarzania danych osobowych. Jej celem jest ochrona tożsamości i danych osobowych osób fizycznych. Przetwarzamy dane osobowe, imiona i nazwiska oraz numery ubezpieczenia społecznego, na przykład w celu logowania się do naszego portalu kursów, wydawania certyfikatów, fakturowania. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji sprzedaży kursów. Edukatorzy APV nie mają ograniczeń czasowych dotyczących przechowywania danych osobowych. Jako zarejestrowany uczeń masz prawo zażądać usunięcia swoich danych.

Dbamy o prywatność użytkowników i staramy się chronić ich dane osobowe w najlepszy możliwy sposób. Niniejsza polityka określa rodzaj gromadzonych przez nas informacji i sposób ich wykorzystywania. 

Polityka prywatności

Informacje o Krav Kompetens i APV utbildarna AB

Krav Kompetens to platforma obsługiwana przez APV utbildarna AB. Poniższa polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych przez APV utbildarna AB. APV utbildarna AB ("my", "nasz", "nas", "APV-utbildarna") jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych użytkowników. Kontakt i pytania można kierować na adres e-mail kontakt@kravkompetens.com.

Niniejsze zasady określają rodzaj gromadzonych przez nas informacji i sposób ich wykorzystywania. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego?

Przetwarzamy dane osobowe, imiona i nazwiska oraz osobiste numery identyfikacyjne w celach takich jak logowanie do naszego portalu kursów, wydawanie certyfikatów i fakturowanie.

Przy zakupie szkolenia

W związku z zamówieniem przechowywane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia i adres IP, a także wszelkie osobiste numery identyfikacyjne do rejestracji umiejętności w ID06. Przetwarzanie jest niezbędne, aby móc zrealizować sprzedaż i zapewnić kursy. Przetwarzamy Twoje dane, aby móc wywiązać się z naszego zobowiązania do przeprowadzenia szkolenia i wydania certyfikatów oraz w celu kontaktu z innymi osobami związanymi z zadaniem szkoleniowym.

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań umownych, obsługi i administrowania fakturami, przypomnieniami i płatnościami, obsługi i administrowania naszą księgowością oraz obsługi i administrowania należnościami. 

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby móc komunikować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu oraz aby zapewnić skuteczną i dokładną dokumentację, administrację i zarządzanie zadaniem szkoleniowym.

Inne sposoby korzystania z witryny

Niektóre funkcje strony internetowej umożliwiają użytkownikom wprowadzanie danych osobowych (newslettery, formularze kontaktowe itp.), w którym to przypadku podane dane są przechowywane.

Informacje zbierane automatycznie

Podczas korzystania z witryny apvutbildarna.se automatycznie zbieramy ogólne informacje o Twojej wizycie. Przetwarzamy informacje generowane przez pliki cookie ustawione podczas odwiedzania naszej witryny (w tym adres IP), takie jak długość wizyty, liczba odsłon, wybory dokonywane na stronie internetowej i sposób jej znalezienia. 

Informacje te nie mają charakteru danych osobowych, ale zawierają na przykład rodzaj używanej przeglądarki lub systemu operacyjnego, które mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, a także do poprawy komfortu korzystania z witryny, więcej informacji na ten temat można znaleźć pod nagłówkiem "Pliki cookie". 

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu umożliwienia odwiedzającym korzystania ze strony internetowej w sposób przez nas zamierzony oraz w celach statystycznych. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o równowagę interesów między uzasadnionymi interesami użytkownika a naszymi uzasadnionymi interesami. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika polega na zapewnieniu mu dobrego korzystania z witryny Kravkompetens.se, a nasz interes handlowy polega na uzyskiwaniu informacji o osobach odwiedzających witrynę oraz na promowaniu naszej firmy. Jeśli użytkownik nie chce zezwolić na przechowywanie plików cookie na swoim komputerze, może to ustawić w swojej przeglądarce.

Kto ma dostęp do danych osobowych użytkownika?

W niektórych przypadkach trenerzy APV korzystają z usług podmiotów przetwarzających dane. Mogą to być firmy dostarczające rozwiązania cyfrowe, analizy marketingowe lub inne usługi administracyjne.

Udostępniamy również dane osobowe użytkownika niektórym innym podmiotom, które są niezależnymi administratorami danych, takim jak organy takie jak Szwedzki Urząd Skarbowy, gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich danych na mocy prawa lub decyzji organów. Gdy organizujemy kursy z firmami partnerskimi, przetwarzamy dane osobowe wspólnie z nimi.

Gdy dane osobowe użytkownika są udostępniane niezależnemu administratorowi danych, zastosowanie ma polityka prywatności i zarządzanie danymi osobowymi tej organizacji.

Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do danego celu.

Jeśli uczestniczysz w kursie, Twoje dane będą przechowywane do momentu, gdy zdecydujesz się zrezygnować z subskrypcji. Zawsze możesz zażądać usunięcia swoich danych, kontaktując się z nami.

Na przykład niektóre dane księgowe muszą być przechowywane przez co najmniej siedem lat ze względu na przepisy prawa. Przetwarzamy również niektóre dane dotyczące zakupu dokonanego przez użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zakupów lub zakupów konsumenckich.

W przypadku plików cookie postępowanie różni się w zależności od tego, który plik cookie jest ustawiony w przeglądarce. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze użytkownika do momentu ich usunięcia lub upływu ich daty ważności. Pliki cookie sesji nie mają daty wygaśnięcia i są tymczasowo przechowywane na komputerze użytkownika podczas jego wizyty na stronie internetowej.

Jak chronimy dane osobowe użytkowników?

Aby chronić dane osobowe użytkowników, przeprowadzamy regularne przeglądy zabezpieczeń, koncentrujemy się na bezpieczeństwie naszej platformy internetowej i ograniczamy dostęp do danych osobowych do odpowiednich pracowników. 

Co do zasady, my oraz nasi dostawcy i partnerzy przetwarzamy dane osobowe użytkowników wyłącznie w UE/EOG. W przypadkach, w których dane osobowe są przetwarzane poza UE/EOG, istnieje decyzja Komisji stwierdzająca, że dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony lub odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia ochrony praw użytkowników. 

Twoje prawa

Poniżej znajduje się opis praw przysługujących użytkownikowi w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych. Aby skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt (kontakt@kravkompetens.com). 

Prawo do wycofania zgody i sprzeciwu wobec przetwarzania

Użytkownik może wycofać całość lub część swojej zgody w dowolnym momencie, ze skutkiem od daty wycofania. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych w celach marketingowych. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania danych użytkownika. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych w oparciu o równowagę interesów. 

Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo zażądać informacji o tym, jakie jego dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób. Użytkownik ma również prawo zażądać kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych.  

Prawo do sprostowania 

Użytkownik ma prawo do sprostowania niedokładnych danych bez zbędnej zwłoki oraz do zwrócenia się do nas o uzupełnienie niekompletnych danych poprzez dostarczenie nam dokładnych danych.  

Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) i ograniczenia

Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie, np. jeśli przetwarzanie nie jest już istotne w odniesieniu do celu, dla którego dane zostały zgromadzone lub jeśli użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu w oparciu o równowagę interesów (marketing). Użytkownik może również zażądać ograniczenia przetwarzania określonych danych, np. w przypadku sprzeciwu wobec dokładności danych.  

Prawo do przenoszenia danych 

W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika lub w przypadku, gdy podstawą przetwarzania przez nas danych jest umowa z użytkownikiem, użytkownik ma prawo do uzyskania dotyczących go danych osobowych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania ich innemu administratorowi danych lub do uzyskania naszej pomocy w przekazaniu ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie wykonalne.  

Prawo do złożenia skargi 

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu ds. uczciwości (www.imy.se).

Zmiany w polityce prywatności

APV Educators zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.

 

Polityka plików cookie

Pliki cookie, które są przechowywane na komputerze odwiedzającego i które mogą, między innymi, zapisywać spersonalizowane ustawienia i umożliwiać śledzenie tego, co odwiedzający robi na stronie internetowej. 

Większość przeglądarek jest wstępnie ustawiona na akceptowanie plików cookie, ale można ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała użytkownika o otrzymaniu pliku cookie. Użytkownik może wówczas zdecydować, czy chce je zaakceptować. Informacje te umożliwiają nam optymalizację strony internetowej.

Wreszcie, używamy plików cookie, aby sprawdzić, które reklamy są dla Ciebie odpowiednie oraz do oceny naszych statystyk marketingowych i internetowych za pośrednictwem Google Analytics.

Nasza witryna wykorzystuje niezbędne pliki cookie, aby umożliwić działanie witryny podczas nawigacji po niej. Chcemy zapisać Twoją wizytę w celach statystycznych. Statystyki pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z witryną, dzięki czemu możemy ją rozwijać i ulepszać. Chcielibyśmy również gromadzić dane osobowe użytkowników, aby móc kierować do nich spersonalizowane działania marketingowe. Usługi statystyczne i marketingowe są udostępniane stronom trzecim. 

Następujące pliki cookie są używane przez strony trzecie:

Reklama AdForm z dostosowanymi rekomendacjami opartymi na referencjach odwiedzającego, na naszej stronie internetowej i innych stronach internetowych.

Google Analytics Analiza wizyt na stronie internetowej.

Google Tag Manager Reklamy i spersonalizowane rekomendacje.

Reklama na Facebooku i spersonalizowane rekomendacje.

Mailchimp do wysyłania newsletterów i przypomnień SMS o odnowieniu kursów

Warunki zakupu usług Trenerów APV na kravkompetens.com

Procedura logowania

Dane logowania są wysyłane natychmiast po zakończeniu zakupu. W przypadku zamówienia dla więcej niż jednego uczestnika wysłanie danych logowania może potrwać do 4 godzin. Dane logowania dla uczestników są prywatne i nie mogą być używane przez nikogo innego niż uczestnik. 

Informacje dotyczące zamawiania

Niniejsze warunki zakupu ("Warunki") mają zastosowanie, gdy użytkownik jako klient ("Klient") składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej kravkompetens.com. W związku z dokonaniem przez Klienta zakupu za pośrednictwem Witryny, Klient tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Ceny

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i opłat ustawowych. Obecnie do wszystkich cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 25%.

Mamy

Wszystkie ceny na naszej stronie internetowej nie zawierają podatku VAT, chyba że określono inaczej.

Warunki dostawy

Ogólne warunki dostawy

Kupując kurs na kravkompetens.com, będziesz mieć bezpośredni dostęp do kursu na swoim koncie (konto zostanie utworzone automatycznie, jeśli na podany adres e-mail nie zarejestrowano żadnego istniejącego konta). 

Prawo do wycofania lub anulowania szkolenia

Zakup kursu jest wiążący. Ponieważ dostęp do kursu uzyskuje się natychmiast po zakupie, anulowanie kursu jest możliwe w ciągu 14 dni tylko wtedy, gdy kurs jeszcze się nie rozpoczął. Nie ma możliwości anulowania kursu lub zwrotu pieniędzy, jeśli kurs się rozpoczął, ponieważ usługa jest uważana za wykorzystaną.

Metoda płatności

Płatność kartą debetową lub kredytową

Płatność kartą jest dokonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi płatności online w Szwecji i UE. Używamy rozwiązania płatności kartą Stripe. Akceptujemy następujące karty: Visa i MasterCard. Pieniądze są rezerwowane na koncie w momencie składania zamówienia. Wszystkie transakcje są przesyłane za pośrednictwem protokołu SSL (Secure Sockets Layer) i dlatego są szyfrowane. Żadne numery kart nie są zapisywane. 

Płatność na podstawie faktury

Faktury są wysyłane z 30-dniowym terminem płatności.

Bankgiro :5456-5486

W niektórych przypadkach faktury są również wysyłane za pośrednictwem Fortknox Finance.

W przypadku zamówień powyżej 10.000 SEK może być wymagana przedpłata przy kontroli.

W przypadku zmiany faktury kupujący musi powiadomić o tym w ciągu 8 dni od daty zakupu, w przeciwnym razie kupujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 600 SEK.

W przypadkach, gdy faktura nie zostanie opłacona pomimo przypomnień i wezwań do zapłaty, KRAVKOMPETENS/APV UTBILDARNA I SVERIGE AB zastrzega sobie prawo do usunięcia konta uczestnika, certyfikatu i wszelkich rejestracji ID06. 

Prawa autorskie

Treść kursu nie może być kopiowana ani odsprzedawana bez zgody APV Utbildarna i Sverige AB. 

Rejestracja w ID06

Wymagana jest centralna zgoda na rejestrację w bazie danych kompetencji ID06. Należy to zrobić w sposób opisany poniżej. 

 1. https://www.id06kompetensdatabas.se/
 2. Zobacz moje programy szkoleniowe
 3. Zaloguj się za pomocą BankID
 4. Otwórz dokument zgody
 5. Wyrażenie zgody
 6. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie,
  należy pamiętać, że w przypadku braku zgody rejestracja
  w bazie danych kompetencji ID06 nie może mieć miejsca.
 7. Dokument zgody do podpisu pisemnego dostępny tutaj

 

Koszyk na zakupy