Ustawa o zamówieniach publicznych LOU Kurs podstawowy | e-learning

Rozpocznij pracę z zamówieniami publicznymi dzięki temu internetowemu kursowi podstawowemu, który możesz odbyć we własnym tempie. W szczególności dla tych, którzy chcą poznać zasady obowiązujące w LOU. Zacznij natychmiast!

Szkolenie e-learningowe / internetowe dotyczące ustawy o zamówieniach publicznych LOU

Planujesz z powodzeniem ubiegać się o kontrakty rządowe lub niedawno rozpocząłeś pracę jako wykonawca zamówień publicznych? W takim razie musisz znać podstawy ustawy o zamówieniach publicznych (2016:11 5).

 • Kurs jest prowadzony w formie e-learningu / szkolenia online.
 • Wymagany czas: Równowartość jednego dnia na miejscu (zalecany czas około 4-8 godzin online).
 • Dostęp do kursu 365 dni po zakupie
 • Nieograniczona liczba prób
 • Cena nie zawiera podatku VAT.

Pierwotna cena wynosiła 3 995,00 GBP.Aktualna cena wynosi: £2,995.00.


Czy Ty również będziesz uczestniczyć w kursie? (Oznacza to, że jedna z zamówionych licencji na kurs jest przypisana do Ciebie)


Kursy w tej grupie

Szkolenie e-learningowe / internetowe dotyczące ustawy o zamówieniach publicznych LOU

Szkolenie LOU online

CENA PROMOCYJNA 2 995 SEK do 30/07/2023

(Zwykła cena 3 995 SEK bez VAT).

Kiedy sektor publiczny kupuje towary, usługi lub roboty budowlane, często odbywa się to w ramach procesu zamówień publicznych. Zamówienia publiczne (LOU) to ustawowy proces zakupu mający na celu zapewnienie, że zakupy publiczne są otwarte na konkurencję, a środki publiczne są wykorzystywane w sposób jak najbardziej efektywny.

 

Kurs na temat ustawy o zamówieniach publicznych - klucz do skutecznych i uczciwych zamówień publicznych

Ustawa o zamówieniach publicznych (LOU) jest jednym z głównych przepisów regulujących zamówienia publiczne w Szwecji. Reguluje ona sposób, w jaki władze państwowe i miejskie, a także przedsiębiorstwa publiczne powinny przeprowadzać zamówienia w celu zapewnienia przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania i proporcjonalności. Kurs LOU jest niezbędny do zrozumienia i stosowania tych zasad w sposób prawidłowy i skuteczny.

Dlaczego kurs jest ważny?

Kurs LOU jest ważny, ponieważ zapewnia uczestnikom dogłębne zrozumienie wymogów prawnych i procedur mających zastosowanie do zamówień publicznych. Prawidłowe przestrzeganie LOU ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia sporów prawnych i sankcji finansowych. Zapewnia również, że fundusze publiczne są wykorzystywane w sposób wydajny i uczciwy, co pomaga budować zaufanie do organizacji publicznych.

Grupa docelowa kursu

Kurs skierowany jest do każdego, kto pracuje z zamówieniami publicznymi lub jest w nie zaangażowany. Obejmuje to pracowników agencji rządowych, gmin, rad powiatowych i przedsiębiorstw publicznych. Kurs jest również odpowiedni dla dostawców i konsultantów, którzy chcą zrozumieć wymagania i zasady obowiązujące w procedurach przetargowych.

Role zawodowe, które mają zastosowanie w kursie

- Urzędnicy ds. zamówień publicznych i nabywcy: Specjaliści ci potrzebują solidnego zrozumienia LOU, aby przeprowadzać zamówienia, które są zgodne z przepisami i solidne pod względem prawnym.
- Kierownicy projektów: Kierownicy projektów pracujący w sektorze publicznym często muszą zarządzać procesami zamówień w ramach swoich projektów. Znajomość LOU pomaga im robić to skutecznie.
- Prawnicy: Prawnicy w sektorze publicznym i w firmach zaopatrujących klientów z sektora publicznego muszą być dobrze zorientowani w LOU, aby móc udzielać dokładnych porad prawnych.
- Menedżerowie finansowi i kontrolerzy: Osoby odpowiedzialne za budżet i monitorowanie finansów w organizacjach publicznych odnoszą korzyści ze zrozumienia zasad udzielania zamówień, aby zapewnić prawidłowe wykorzystanie funduszy.
- Dostawcy i konsultanci: Osoby ubiegające się o zamówienia publiczne muszą rozumieć LOU, aby opracowywać konkurencyjne i zgodne z prawem oferty.

Kurs LOU zapewnia tym specjalistom narzędzia i wiedzę, których potrzebują, aby poruszać się w złożonych ramach regulacyjnych zamówień publicznych i przyczyniać się do przejrzystych i wydajnych procesów zakupowych.

 

Treść kursu

Kurs LOU ma na celu zapewnienie uczestnikom kompleksowego zrozumienia wszystkich aspektów i praktycznych zastosowań prawa. Treść kursu może się różnić w zależności od poziomu i grupy docelowej, ale zazwyczaj obejmuje następujące obszary:

 • Podstawowe zasady: Wprowadzenie do podstawowych zasad zamówień publicznych, takich jak przejrzystość, równe traktowanie, proporcjonalność i niedyskryminacja.
 • Proces udzielania zamówień: przegląd poszczególnych etapów procesu udzielania zamówień, od przygotowania i ogłoszenia po ocenę ofert i udzielenie zamówienia.
 • Przetargi i umowy: Jak przygotować i złożyć oferty spełniające wymogi LOU oraz jak przygotować i zarządzać umowami.
 • Przegląd i środki odwoławcze: Informacje o tym, co dzieje się w przypadku przeglądu zamówień i jakie środki odwoławcze są dostępne.
 • Szczegółowe zasady i wyłączenia: Szczegółowe omówienie szczegółowych zasad dotyczących różnych rodzajów zamówień, takich jak zamówienia z wolnej ręki i umowy ramowe, oraz wyłączeń z LOU.
 • Ćwiczenia praktyczne: Studia przypadków i ćwiczenia praktyczne umożliwiające zastosowanie wiedzy teoretycznej w rzeczywistych sytuacjach.
 • Ustawa o zamówieniach publicznych (2016:1145)
 • Różne procedury
 • Postanowienia ogólne
 • Wartość progowa
 • Umowy ramowe, centra zakupów i inne skoordynowane zamówienia
 • Wymagania techniczne
 • Reklama i terminy
 • Komunikacja, dokumentacja i kwalifikacja
 • Warunki szczególne
 • Zamówienia bezpośrednie
 • Zakaz zawierania umów i przegląd
 • Nieuczciwa konkurencja
 • Korupcja w zamówieniach publicznych
 • Dla przedsiębiorców
 • Jak działają zamówienia publiczne?

Korzyści z uczestnictwa w kursie

Uczestnictwo w kursie LOU oferuje szereg korzyści zarówno dla osób indywidualnych, jak i organizacji:

- Zwiększone kompetencje: *Uczestnicy zdobywają dogłębną wiedzę i praktyczne umiejętności, które czynią ich bardziej skutecznymi w ich rolach zawodowych.
- Zmniejszone ryzyko błędów: Zrozumienie wymogów prawa zmniejsza ryzyko błędów formalnych, które mogą prowadzić do odwołań i opóźnień.
- Efektywniejsze procesy zakupowe: Dobre zrozumienie LOU prowadzi do bardziej efektywnych i płynnych procesów zakupowych, oszczędzając czas i zasoby.
- Większa pewność prawna: Prawidłowe przestrzeganie LOU pomaga w tworzeniu uczciwych i przejrzystych zamówień, co wzmacnia zaufanie do sektora publicznego.
- Rozwój kariery: Dla specjalistów ds. zamówień publicznych i dostawców znajomość LOU może być cennym atutem w rozwoju kariery.

 

Po szkoleniu online LOU

Po ukończeniu kursu powinieneś zrozumieć, jak działają przepisy dotyczące zamówień publicznych oraz zdobyć większą wiedzę i zrozumienie prawa. Koncentrując się na umowach budowlanych i usługach doradztwa technicznego w budownictwie, zapewniamy odpowiednią wiedzę do wykonywania zadań, przeprowadzania doskonałych zamówień i zostania zwycięzcą zarówno jako kupujący, jak i wykonawca. Otrzymasz solidne podstawy z praktycznym i teoretycznym zrozumieniem interakcji LOU z umowami w obszarze doradztwa i budownictwa.

Wymagania wstępne

Wcześniejsza wiedza nie jest wymagana.

Czas szkolenia LOU

Równowartość pół dnia na miejscu - około 4-8 godzin.

Bezpieczeństwo dla klienta

W Krav Kompetens zawsze możesz czuć się bezpiecznie. Krav Kompetens oferuje szkolenia LOU, które są opracowywane zgodnie z najnowszymi wymaganiami i utrzymują wysoki poziom merytoryczny.

Co odróżnia Kravkompetens od innych trenerów?

 • Największy zakres programów szkoleniowych w krajach skandynawskich w zakresie budownictwa, kontraktowania, bezpieczeństwa, transportu, energii elektrycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa.
 • Zatwierdzeni trenerzy i akredytowani przez ID06.
 • Gwarancja zawsze najniższej ceny na wszystkie nasze kursy. Mamy już konkurencyjne ceny, ale jeśli widziałeś tańszą cenę, zawsze damy ci taką samą lub niższą cenę.
 • Dostęp do kursu przez pełne 365 dni od zakupu
 • Zawsze nieograniczona liczba prób.

Skontaktuj się z nami w każdej chwili!

Zadzwoń, wyślij e-mail lub porozmawiaj.

Tel: 0731402209

kontakt@kravkompetens.com

kurs dla instruktorów esa

 

Klienci, którzy z nami trenowali

Często zadawane pytania

Ty pytasz, my odpowiadamy. Nie wahaj się zadzwonić lub porozmawiać z nami, jeśli masz więcej pytań. 

 1. Niedyskryminacja. Zasada niedyskryminacji zakazuje dyskryminacji dostawców ze względu na ich narodowość, np. obywatelstwo, kraj siedziby lub kraj prowadzenia działalności. ...
 2. Równe traktowanie. ...
 3. Proporcjonalność...
 4. Otwartość. ...
 5. Wzajemne uznanie.

Zamówienia publiczne są regulowane między innymi przez ustawę o zamówieniach publicznych (2016:11 5). Podstawowymi zasadami zamówień publicznych są obiektywizm i przejrzystość. Instytucje zamawiające nie powinny być lojalne wobec swojego kraju lub poprzednich dostawców.

Ustawa o zamówieniach publicznych ma zastosowanie do zamówień na roboty budowlane, towary i usługi. Przepisy dotyczące zamówień publicznych opierają się na dyrektywach UE, które stanowią ważną część prac mających na celu promowanie swobodnego przepływu towarów i usług w UE.

Kurs LOU jest całkowicie internetowy, co oznacza, że uczestnik może wziąć w nim udział we własnym tempie o dowolnej porze dnia. Kurs uczy podstaw ustawy o zamówieniach publicznych (2016:1145),

Oceny Kompetencje wymagań

Bardzo dobry program szkoleniowy. Jasne opisy i odprawy.
Karl Oskar
5/5
Jasna odprawa, łatwa do zrozumienia, jeden z lepszych programów, w których uczestniczyłem😀.
Jörgen Nilsson
5/5
Uważam, że to było świetne!
Jari korpi
5/5
Naprawdę dobrze! Możliwość siedzenia w domu w ciszy i spokoju
Frederick
5/5
Dobry układ i pedagogicznie dobre i łatwe do podjęcia, gdy masz czas.
Pär lindegren
5/5
Bardzo łatwa do zrozumienia treść i brak problemów technicznych
Patrich
5/5

1

Zarezerwuj kurs

Znajdź swój kurs w zakładce "kursy" Wybierz liczbę uczestników i przejdź do "kasy", gdzie wprowadź swoje dane osobowe lub firmowe.

2

Rejestracja uczestników

Rejestrujesz uczestników, którzy wezmą udział w kursie po sfinalizowaniu zamówienia na moich stronach. Po zarejestrowaniu uczestnika dane logowania są wysyłane automatycznie. 

3

Rozpoczęcie kursu

Następnie znajdziesz swoje kursy w sekcji "moje strony" "moje kursy". Tam możesz ukończyć kurs we własnym tempie o dowolnej porze dnia i nocy. Dostęp do kursu jest przyznawany na 365 dni. 

3

Dyplom po ukończeniu kursu

Po ukończeniu kursu cyfrowy dyplom można pobrać bezpośrednio ze strony. Certyfikat można również wysłać w formie plastikowej karty i zarejestrować na Id06. 

Uczestnicy kursu w zeszłym roku
1 +
Oceny klientów
0 /5
Liczba firm/klientów
0 +
Koszyk na zakupy