ADR 1.3 Grundkurs webbutbildning

kr990.00

Denna online kurs ger dig ett kompetensintyg i ADR 1.3

Kursen är framtagen för att fylla de krav på ADR 1.3 enligt MSB. Den ger dig en insikt och kunskap om hantering av farligt gods samt de risker och faror som är förknippade med det hanterade godset.

Giltighetstid 5 år.

Tillgång till kursmaterialet ges direkt efter köp.

Tidsåtgång: 2-3 timmar

Kategori:

Denna kurs är ett grundkrav för alla som skall transportera eller hjälpa till vid transport av farligt gods.

All personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning.  Denna webbkurs vänder sig till alla som är delaktiga i en transport av farligt gods men som inte behöver fullständigt ADR-intyg