ADR RID 1.3 e-learning Webbutbildning

kr1,500.00

ADR RID 1.3 webbutbildning

  • Tidsåtgång: Ca 3 timmar
  • Certifikat ingår efter avslutad kurs
  • Gör kursen online helt i din egna takt

 

Kategori: Etikett:

ADR RID 1.3 Järnväg

Vad är ADR RID 1.3?

Föreskrifterna ADR-S och RID-S i stort sett följer reglerna som fastställts i de internationella avtal ADR och RID. Dessa avtal gäller för transporter över nationsgränser och är tillämpliga när minst två länder är involverade i transporten.

För att en transport ska anses vara internationell, måste den korsa gränserna och omfatta åtminstone två olika länders territorium.

För medlemsländer inom EU/EES gäller även kravet att använda ADR och RID vid transporter inom och mellan dessa länder.

Farligt gods

Farligt gods är en övergripande term som beskriver varor som, om de inte hanteras korrekt under transport, kan orsaka skada på människor, djur, fordon, egendom och miljön omkring dem. Även om vissa varor i sig själva inte är farliga, kan de utgöra risker och faror under transport på grund av de yttre faktorer och påfrestningar som en transport medför.

För att klassificeras som farligt gods måste den akuta risken vara kopplad till de kemiska eller fysikaliska egenskaperna hos varan. Det kan vara till exempel explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande ämnen. Exempel på farligt gods inkluderar saker som bensin, gasol, alkoholhaltiga drycker, arsenik, fyrverkerier, tändstickor, sprayburkar, desinfektionsmedel och ämnen som kan förorena vatten.

Gemensamt för farligt gods är att de bara får transporteras under specifika villkor. Vissa varor är så farliga att de inte alls får transporteras.

Varukorg