ADR Utbildning Grund. Hantering av farligt gods

kr5,800.00

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

Utbildningen omfattar följande:

 • Vad är farligt gods, risker
 • Internationella transporter
 • Klassindelning och märkning av fordon
 • Miljöfarligt avfall
 • Krav på fordon, fordonsutrustning
 • Transporthandlingar
 • Brandövning och första hjälpen
 • Allmänna arbets- och säkerhetsbestämmelser

  LÄNGD:

  3 dagar

  ORT:

  Göteborg, Stockholm Farsta, Luleå

  PRIS:

  5 800 SEK exkl. moms

Utbildningen är giltig 5 år för att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov innan ADR-intygets giltighetstid förfaller.
För transport av explosiva ämnen krävs att du kompletterar med ADR klass 1. För transport med tankbil krävs utbildningen ADR Tank.

Kategori:

LÄNGD

3 dagar

ORT

Göteborg, Stockholm Farsta, Luleå

PRIS

5 800 SEK exkl. moms