Allmän Ställningsutbildning 2-9 m | Webbutbildning

Få ett kompetensintyg redan idag. Tillgång till kursen i 365 dagar med obegränsat antal provförsök. 

Allmän Utbildning ställningar 2-9 m Webbutbildning / e-learning

Allmän utbildning om ställningar 2-9 m

 • Kursinnehållet utgår ifrån AFS 2013:4
 • Efter varje del kommer övningar och delprov.
 • e-Kurs som  du kan gå i egen takt när som helst på dygnet
 • Tillgång till kursen ges i hela 12 månader.
 • Kompetensbevis direkt efter slutförd kurs.
 • Rekommenderad tidsåtgång:  en heldag
 • Enkel och trygg betalning med Faktura/Swish/Kort
 • Kom igång direkt!

Välj antal deltagare:

kr1,795.00

Allmän Utbildning ställningar 2-9 m Webbutbildning / e-learning

Allmän ställningsutbildning 2 till 9 meter


Kursen vänder sig till ställningsbyggare, arbetsledare och alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter.

Enligt AFS 2013:4 15 § skall uppförande, väsentlig ändring eller nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne skall ha genomgått allmän eller särskild ställningsutbildning samt ha minst den teoretiska utbildningsnivån som de som utför arbetet har.

De som utför arbetet skall ha fått särskild information respektive lämplig utbildning för det arbete som skall utföras inklusive de särskilda risker detta kan medföra. Om dokumentationen inte kan visas upp kan arbetsgivaren få betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften ska i så fall betalas för varje arbetstagare som inte kan visa att han eller hon har den utbildning som krävs för det aktuella arbetet.

 

 • Plock ur kursinnehåll:
 • Lagar och föreskrifter
 • Sanktioner kvalifikationer. 
 • SAM
 • Produktkrav för ställningar och väderskydd. 
 • Planering och utformning av ställningar och väderskydd
 • Dimensionering av ställningar
 • Uppförande och nedmontering av ställningar
 • Användning av ställningar
 • Ergonomi 

Efter kursen skall du kunna:

 • Visa förståelse av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av
  ställningen i fråga.
 • Säkerhet vid uppförande, nedmontering eller ändring av ställningen
  i fråga.
 • Åtgärder för att förebygga risk för fall av personer eller föremål.
 • Säkerhetsåtgärder när väderförhållandena förändras på ett sätt som
  påverkar säkerheten negativt vid den berörda ställningen.
 • Villkor beträffande tillåten belastning.
 • Varje annan risk som det ovan nämnda arbetet med uppförande,
  nedmontering eller ändringar kan medföra.
Kursen går igenom även:

• Genomgång av regler för ställningar i Sverige.
• Genomgång av olika typer av prefabricerade ställningar och kopplingar.
• Orientering om typfall för rör- och kopplingsställningar.
• Metoder för att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställningar.
• Metoder för upp- och nedtransport och lyft av ställningsmaterial.
• Bottning, stabilisering och förankring av ställningar.

 

Vilken utbildningsnivå krävs?

Arbetstagare ska ha fått utbildning på den nivå som behövs för arbetsuppgifterna. Följande tabell beskriver utbildningsnivåerna översiktligt, och anger även förutsättningar och begränsningar för dem

För dem som, i begränsad omfattning, utför arbete med
ställningar med högst 2 m till arbetsplan och där utformningen framgår av en generell
monteringsinstruktion.

För dem som, i begränsad omfattning, utför arbete med
hantverkarställningar och rullställningar med högst 5 m
till arbetsplan och där utformningen framgår av en generell
monteringsinstruktion.

För dem som utför arbete med ställningar med högst
9 m (fyra bomlagshöjder) till arbetsplan och där utformningen framgår av en generell
monteringsinstruktion.

För dem som utför arbete med ställningar vars slutliga
höjd överstiger 9 m eller mer komplicerade ställningar än
de som nämns ovan.

För dem som utför arbete med väderskydd oberoende av
dess höjd och upplagssätt. För denna tilläggsutbildning
behövs ”Särskild utbildning om ställningar” som grund.

För dem som utför arbete med speciella ställningskonstruktioner som inte täcks
av ”Särskild utbildning om ställningar”. För denna tilläggsutbildning behövs ”Allmän utbildning om ställningar” som grund.

Registrering i Id06

Det krävs då att du ger centralt samtycke för registrering i ID06 Kompetensdatabas. Detta gör du enligt nedan beskrivning.

 1. https://www.id06kompetensdatabas.se/
 2. Visa mina utbildningar
 3. Logga in med BankID
 4. Öppna samtyckesdokumentet
 5. Ge samtycke
 6. Samtycke kan återtas om så önska när som,
  observera att finns inget samtycke kan inte
  registrering i ID06 Kompetensdatabas ske
Allmän Utbildning ställningar 2-9 m Webbutbildning / e-learning
kr1,795.00