fbpx

Ställningsutbildning online 2-9 m

Ställningsutbildning är en viktig del av byggbranschen då det innebär att arbetare lär sig hur man säkert använder och monterar ställningar på byggplatser. Få ett kompetensintyg redan idag. Tillgång till kursen i 365 dagar med obegränsat antal provförsök. 

esa instruerad person kurs

Allmän Utbildning ställningar 2-9 m Webbutbildning / e-learning

Allmän utbildning om ställningar 2-9 m

 • Kursinnehållet utgår ifrån AFS 2013:4 med 2023 års senaste krav & råd
 • Tidsåtgång 4-6 timmar
 • e- learning Kurs som  du kan gå smidigt  i egen takt när som helst på dygnet
 • Kursen ges även på engelska här
 • Tillgång till kursen ges i hela 12 månader.
 • Certifikat direkt efter slutförd kurs.
 • Obegränsat antal provförsök
 • GRATIS registrering på ID06
 • Beställ för 5 deltagare eller fler & erhåll 20% på fakturan!

Välj antal deltagare:

kr995.00
Kurser i denna Grupp

Allmän Utbildning ställningar 2-9 m Webbutbildning / e-learning

Allmän utbildning om ställning 2-9 meter

Kampanjpris 995 SEK (Ord.pris 2295 SEK)

t.o.m 31/12/2023

 

Målgrupp

Det är viktigt att arbetsgivare säkerställer att alla arbetare på en byggplats har gått igenom ställningsutbildning och har den nödvändiga certifieringen för att säkerställa att alla arbetar på ett säkert sätt.Denna kurs är specifikt riktad till personer som arbetar med ställningar, inklusive ställningsbyggare, arbetsledare och alla som är involverade i processen att bygga, ändra eller nedmontera ställningar som är upp till 9 meter höga.

Enligt AFS 2013:4 15 § är det obligatoriskt att en person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete ska leda arbetet vid uppförande, väsentlig ändring eller nedmontering av en ställning. Denna person måste ha genomgått allmän eller särskild ställningsutbildning och ha minst den teoretiska utbildningsnivån som krävs för arbetet.

Det är också viktigt att arbetstagare som utför arbetet har fått särskild information och lämplig utbildning för det arbete som ska utföras, inklusive de specifika risker detta kan innebära. Om dokumentation för utbildningen inte kan visas upp kan arbetsgivaren få betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften ska i så fall betalas för varje arbetstagare som inte kan visa att han eller hon har den utbildning som krävs för det aktuella arbetet.

Kursinnehåll

 • Lagar och föreskrifter
 • Sanktioner kvalifikationer. 
 • SAM
 • Produktkrav för ställningar och väderskydd. 
 • Planering och utformning av ställningar och väderskydd
 • Dimensionering av ställningar
 • Uppförande och nedmontering av ställningar
 • Användning av ställningar
 • Ergonomi• Genomgång av regler för ställningar i Sverige.• Genomgång av olika typer av prefabricerade ställningar och kopplingar.
  • Orientering om typfall för rör- och kopplingsställningar.
  • Metoder för att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställningar.
  • Metoder för upp- och nedtransport och lyft av ställningsmaterial.
  • Bottning, stabilisering och förankring av ställningar.

 

Efter kursen skall du kunna

 • Visa förståelse av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av
  ställningen i fråga.
 • Säkerhet vid uppförande, nedmontering eller ändring av ställningen
  i fråga.
 • Åtgärder för att förebygga risk för fall av personer eller föremål.
 • Säkerhetsåtgärder när väderförhållandena förändras på ett sätt som
  påverkar säkerheten negativt vid den berörda ställningen.
 • Villkor beträffande tillåten belastning.
 • Varje annan risk som det ovan nämnda arbetet med uppförande,
  nedmontering eller ändringar kan medföra.

Utbildningsbevis 

Efter kursen är avklarad tilldelas du direkt ett digitalt kompetensbevis/ certifikat. Du kan även beställa ett plastkort på hemsidan ifall du vill ha ett bevis i fickformat med dig på arbetsplatsen.

Du kan registrera kursen GRATIS på ID06 kompetensdatabas direkt i huvudmenyn på hemsidan.

Tidsåtgång ställningar 2-9 meter online

Kursen tar ca 4-6 timmar beroende på förkunskaper.

Förkunskaper Ställningar 2-9 meter online

Det finns inga förkunskapskrav för att gå denna utbildningen.

Beställ till fler än 5st & erhåll 20% rabatt!

Beställer du för fler än 5 deltagare får du alltid 20% rabatt på fakturan. Krav kompetens har alltid de bästa mängdrabatterna till ert företag.

Du vet väl att vi har lägsta prisgaranti?

Krav kompetens har alltid attraktiva och låga priser men har du sett kursen till ett billigare pris någon annanstans gör såhär:

 1. Boka kursen som vanligt på vår hemsida. Nu slussas du automatiskt till kassan.
 2. Fyll i era företagsuppgifter (eller privatuppgifter om du är privatperson)
 3. Gå längre ner på kassasidan Under “Ordermärkning/Referenskod” 
 4. Skriv här vilken sida du/företag du sett kursen billigare samt pris så fakturerar vi det priset + 10% ytterligare!

Vad särskiljer Kravkompetens från andra utbildare?

 • Största utbudet i norden av utbildning inom bygg, entreprenad, säkerhet, transport, el, arbetsmiljö och juridik
 • Godkända utbildare & ackrediterade av ID06. Det finns en del bluff företag idag som säger sig sälja utbildning för extremt lågt pris ofta under tusenlappen. Var vaksamma vilka ni väljer att köpa utbildning av då en del företag vi talar med idag säger sig inte fått någon utbildning levererad av dessa. Leta efter ID06 loggan  för er som ska köpa utbildning på nätet.
 • Vi är enda utbildningsföretaget som registrerar din kurs GRATIS på ID06 kompetensdatabas.
 • Alltid Lägsta Prisgaranti på alla våra kurser. Vi har redan konkurrenskraftiga priser men har ni sett priset billigare får ni alltid lika lågt eller lägre av oss.
 • Tillgång till kursen i hela 365 dagar efter köp
 • Alltid obegränsat antal provförsök.
 • Samla alla era kompetenser i vår kompetensdatabas och slipp flera olika utbildningsintyg.

Kom i kontakt med oss när som helst!

Ring, maila eller chatta.

Tel: 0731402209

kontakt@kravkompetens.com

 

säkra lyft online

Vilken utbildningsnivå krävs & Vanliga frågor

Arbetstagare ska ha fått utbildning på den nivå som behövs för arbetsuppgifterna. Följande tabell beskriver utbildningsnivåerna översiktligt, och anger även förutsättningar och begränsningar för dem

För dem som, i begränsad omfattning, utför arbete med
ställningar med högst 2 m till arbetsplan och där utformningen framgår av en generell
monteringsinstruktion.

För dem som, i begränsad omfattning, utför arbete med
hantverkarställningar och rullställningar med högst 5 m
till arbetsplan och där utformningen framgår av en generell
monteringsinstruktion.

För dem som utför arbete med ställningar med högst
9 m (fyra bomlagshöjder) till arbetsplan och där utformningen framgår av en generell
monteringsinstruktion.

För dem som utför arbete med ställningar vars slutliga
höjd överstiger 9 m eller mer komplicerade ställningar än
de som nämns ovan.

För dem som utför arbete med väderskydd oberoende av
dess höjd och upplagssätt. För denna tilläggsutbildning
behövs ”Särskild utbildning om ställningar” som grund.

För dem som utför arbete med speciella ställningskonstruktioner som inte täcks
av ”Särskild utbildning om ställningar”. För denna tilläggsutbildning behövs ”Allmän utbildning om ställningar” som grund.

Upp till två meter får du bygga en ställning utan utbildning. Under två meter räknas det inte som en ställning. 

Ett personligt intyg utfärdas efter utbildningens slutförande. Kursen skall enligt rekommendation repeteras vart femte år. 

 
Enligt arbetsmiljöverket skall den som uppför en ställning ska planera arbetet och se till att:
 • arbetet med att montera ställningen utförs på ett säkert sätt.
 • kontrollera ställningen senast innan den överlämnas.
 • se till att ställningen erbjuder en god arbetsmiljö för dem som ska använda den.

Kort kan man beskriva en ställning på följande sätt: den är en tillfällig teknisk anordning. den ska vara sammansatt av flera (minst två) olika komponenter. den maximala höjden från underlaget till arbetsplan (eller motsvarande) ska vara minst 1,25 meter.

Registrering i Id06

Det krävs då att du ger centralt samtycke för registrering i ID06 Kompetensdatabas. Detta gör du enligt nedan beskrivning.

 1. https://www.id06kompetensdatabas.se/
 2. Visa mina utbildningar
 3. Logga in med BankID
 4. Öppna samtyckesdokumentet
 5. Ge samtycke
 6. Samtycke kan återtas om så önska när som,
  observera att finns inget samtycke kan inte
  registrering i ID06 Kompetensdatabas ske
Varukorg