Allmän ställningsutbildning 2-9 m | Webbaserad

Få ett kompetensintyg redan idag. Tillgång till kursen i 365 dagar med obegränsat antal provförsök. 

id06 Bam

Allmän Utbildning om ställningar 2-9 m | Webbutbildning

Arbetstagare ska ha fått utbildning på den nivå som behövs för arbetsuppgifterna

Allmän utbildning om ställningar 2-9 m

 • Kursinnehållet utgår ifrån AFS 2013:4
 • Efter varje del kommer övningar och delfrågor för att ge dig som deltagare en bestående kompetens på ett pedagogiskt och smidigt sätt. 
 • Självstuderande kurs du kan gå i egen takt när som helst på dygnet och dina framsteg sparas. Tillgång till kursen ges i hela 12 månader. Kompetensbevis efter slutförd kurs.
 • Enkel och trygg betalning.
 • Rekommenderad tidsåtgång:  en heldag

kr1,995.00

Allmän Utbildning om ställningar 2-9 m | Webbutbildning

Enligt AFS 2013:4 15 § skall uppförande, väsentlig ändring eller nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne skall ha genomgått allmän eller särskild ställningsutbildning samt ha minst den teoretiska utbildningsnivån som de som utför arbetet har.

De som utför arbetet skall ha fått särskild information respektive lämplig utbildning för det arbete som skall utföras inklusive de särskilda risker detta kan medföra. Om dokumentationen inte kan visas upp kan arbetsgivaren få betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften ska i så fall betalas för varje arbetstagare som inte kan visa att han eller hon har den utbildning som krävs för det aktuella arbetet.

Plock ur kursinnehåll:

Lagar och föreskrifter

Sanktioner kvalifikationer. 

SAM

Produktkrav för ställningar och väderskydd. 

Planering och utformning av ställningar och väderskydd

Dimensionering av ställningar

Uppförande och nedmontering av ställningar

Användning av ställningar

Ergonomi 

Denna kurs ger:

Förståelsen av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av
ställningen i fråga.
• Säkerhet vid uppförande, nedmontering eller ändring av ställningen
i fråga.
• Åtgärder för att förebygga risk för fall av personer eller föremål.
• Säkerhetsåtgärder när väderförhållandena förändras på ett sätt som
påverkar säkerheten negativt vid den berörda ställningen.
• Villkor beträffande tillåten belastning.
• Varje annan risk som det ovan nämnda arbetet med uppförande,
nedmontering eller ändringar kan medföra.

Vidare även:

Genomgång av regler för ställningar i Sverige.
• Genomgång av olika typer av prefabricerade ställningar och kopplingar.
• Orientering om typfall för rör- och kopplingsställningar.
• Metoder för att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställningar.
• Metoder för upp- och nedtransport och lyft av ställningsmaterial.
• Bottning, stabilisering och förankring av ställningar.

Registrering i Id06

Det krävs då att du ger centralt samtycke för registrering i ID06 Kompetensdatabas. Detta gör du enligt nedan beskrivning.

 1. https://www.id06kompetensdatabas.se/
 2. Visa mina utbildningar
 3. Logga in med BankID
 4. Öppna samtyckesdokumentet
 5. Ge samtycke
 6. Samtycke kan återtas om så önska när som,
  observera att finns inget samtycke kan inte
  registrering i ID06 Kompetensdatabas ske