APV kompetens Flaggvakt och Lots Steg 1.1-1.4

kr1,995.00

 • Denna online utbildning ger intyg för APV steg 1.1 1.2 1.3 1.4 enligt TDOK 2018:0371 version 2 (träder ikraft 1 september 2024)
 • Efter köp får du tillgång till kursen direkt och har tillgång till den när du vill både på mobil och dator.
 • Webbkurs som kan genomgås igen takt när som helst
 • Tidsåtgång: Ca 3h
 • Obegränsat antal provförsök
 • Gratis registrering på Id06
 • Välj antal deltagare nedan

Ska du som beställer även delta i kursen? (Detta innebär att en av kurslicenserna du beställer tilldelas dig)


Kurser i denna Grupp

Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

APV kompetens vakt och lots uppdaterad enligt de nya regelverk av version 2 av TDOK 2018:0371 och version 5 av TDOK 2012:86 som träder i kraft 1 september 2024.

Kursbeskrivning: Rollerna Vakt & Lots

Denna online kurs för flaggvakt och lots riktar sig till vägarbetare som har ansvaret att stoppa, vägleda och/eller lotsa trafik genom vägarbeten. Deltagarna lär sig att kommunicera effektivt på svenska, inneha körkort med minst behörighet B och uppfyller följande kompetenskrav:

Kursinnehåll:

1. APV Steg 1.1 – Allmän grundkompetens inom APV

  • Grundläggande kompetens inom arbetsmiljö och arbetsgivaransvar.
  • Trafiksäkerhet och arbete för väghållare, inklusive framkomlighet och vägmärken.
  • Säkerhetsregler på vägarbetsplatser och förståelse av arbetsberedningar.
  • Personlig skyddsutrustning och riskbedömning.

2. APV Steg 1.2 – APV kompetens för fordonsförare

 • Säkert användande av väghållningsfordon och fordonsmonterade lyktor.
 • Grundläggande kunskap i fordonsutmärkning och trafiklagstiftning.

3. APV Steg 1.3 – Anpassad APV Grundkompetens

 • Anpassad säkerhetskompetens för specifika arbetsuppgifter.
 • Utförande av arbetsuppgifter på ett säkert sätt.
 • APV Steg 1.4 – APV kompetens Vakt och Lots
  • Trafikdirigering: Kompetens i att dirigera trafik med hjälp av vägmärken, trafiksignal eller vakt kompletterat med bom och/eller lots (enkel och dubbel).
  • Varselklädsel och Positionering: Kunskap om krav på varselklädsel, utformning av utmärkning och positioneringsplats.
  • Arbetsberedningar och Riskhantering: Förmåga att följa arbetsberedningar, hantera risker och agera korrekt som vakt och lots.
  • Hantering av Fordon och Incidenter: Förståelse för krav på väntetider, hantering av prioriterade fordon och agerande vid otillåten genomkörning eller andra riskfyllda händelser.

För att säkerställa att alla vakter och lotsar arbetar enligt gällande krav och upprätthåller god trafiksäkerhet, ska varje aktivt arbetande vaktlag ha minst en certifierad person enligt steg 2.2 som ansvarar för detta.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till vägarbetare som ska arbeta som flaggvakter med ansvar för att stoppa, vägleda och lotsa trafik genom vägarbeten. Deltagarna måste kunna kommunicera på svenska och inneha minst körkort B.

Efter Arbete på väg kurs

Efter kursen erhåller du ett certifikat digitalt  samt registrering GRATIS på ID06 kompetensdatabas. Du kan även beställa ett plastkort.

FAQ för Flaggvakt

1. Vilka är kraven för att bli flaggvakt?

För att bli flaggvakt måste du kunna kommunicera på svenska, inneha minst körkort B och uppfylla kompetenskraven enligt APV Steg 1.1 till 1.4. Du behöver också genomgå en certifiering enligt Trafikverkets standarder.

2. Vad innebär APV Steg 1.4 – APV kompetens Vakt och Lots?

APV Steg 1.4 omfattar kompetens inom trafikdirigering med vägmärken, trafiksignal eller vakt, inklusive användning av bom och/eller lots. Det inkluderar också krav på varselklädsel, utmärkning och positioneringsplatsens utformning, samt hantering av risker och agerande vid incidenter.

3. Vad ingår i utbildningen för flaggvakter?

Utbildningen för flaggvakter inkluderar grundläggande kompetens inom arbetsmiljö, trafiksäkerhet, trafikdirigering, riskhantering, och användning av personlig skyddsutrustning. Den täcker också specifika kompetenskrav för trafikdirigering och incidenthantering.

4. Hur ofta behöver jag förnya min certifiering som flaggvakt?

Vart fjärde 4 år bör utbildningen repeteras.

5. Vad är min roll och ansvar som flaggvakt vid vägarbeten?

Som flaggvakt är din huvudsakliga uppgift att stoppa, vägleda och/eller lotsa trafik genom vägarbeten på ett säkert och effektivt sätt. Du ansvarar också för att följa säkerhetsföreskrifter, hantera risker, och agera vid incidenter för att säkerställa trafiksäkerheten för både arbetare och trafikanter.

För mer information om de nya kraven och kompetenskraven för flaggvakter, besök Trafikverkets dokumentportal. Här hittar du detaljerade kravspecifikationer och certifieringsstandarder som gäller för arbete på väg. Du kan läsa mer om de senaste uppdateringarna genom att följa denna länk: Trafikverket Dokumentportal – TDOK 2018:0371.

logga för ID06 kompetens databas ackrediterad kompetensregistrator 2024 

 

Varukorg