-33%

Arbete på väg komplett Steg 1.1 1.2 1.3 ( fd nivå 1 & 2).

kr1,995.00

Denna online utbildning ger kompetensintyg för Arbete på väg steg 1.1, 1.2 och 1.3  (APV nivå 1 och 2).

Tillgång till kursinnehållet i 1 år.

Tidsåtgång 2-3 timmar.

Obegränsat antal provförsök

Efter köp får du tillgång till kursen direkt och har tillgång till den när du vill både på mobil och dator. Priset är exklusive moms.

 

Arbete på väg 1.1,1.2,1.3 onlineutbildning

Utbildningen framför lagar och regler för personer som utför vägarbete och hur regler skall tillämpas vid olika arbeten. Du får även en förståelse för vilka risker som finns vid vägarbete och hur de kan förebyggas för att göra dig till en säker medarbetare. Denna kurs sker online och ger dig som kursdeltagare ett certifikat/kursintyg efter godkänt resultat. Intyget sparas hos oss som du kan även spara eller skriva ut själv.

 

Målgrupp

Denna kursen vänder sig till bland annat entreprenörer och leverantörer, även dig som arbetar på vägar, oavsett om det rör sig om byggande, service, underhåll eller drift. Arbetar du till exempel med servicearbeten i eller på anläggning eller är du en vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon så är kursen för dig.

Exempel på roller och arbetsuppgifter som behöver uppfylla kompetenskrav i samtliga steg (steg 1.1, 1.2 , 1.3):

 • Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
 • Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik
 •  Montage av och service av anläggnings delar.
 • Beläggningspersonal.
 • Utför arbeten i Baskontrakt.
 • Medarbetare till person med steg 2 krav.
 • Utför projekterings- eller servicearbeten.
 • Vakt som även utför lotsning.
 • Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.
 • Utför servicearbeten i eller på anläggning
 • Plogar, saltar och sandar.
 • Transporterar, jordmassor, grus och beläggningsmassa.
 • Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten.
 • Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar.
 • Trafikdirigering, motorredskap och traktorer som används i ex schakt eller beläggningsarbeten
 • Fordon som används för transporter exempelvis lastbilar
 • Bärgning av fordon
 • lots
 • utmärkning

Mängdrabatt vid köp om fler än 5st deltagare.

Skall ni beställa till ett större antal?

 • Vid antal större än 5st deltagare erhåller ni 10% på totalsumman.
 • Vid antal större än 10st deltagare erhåller ni 15% på totalsumman.
 • Vid antal större än 15st deltagare erhåller ni 20% på totalsumman.