-40%

Arbete på väg steg 1.1 Webbutbildning / e-learning

kr595.00

 • Denna online utbildning ger intyg för APV steg 1.1 & APV nivå 1.
 • Efter köp får du tillgång till kursen direkt och har tillgång till den när du vill både på mobil och dator.
 • Webbkurs som kan genomgås igen takt när som helst
 • Tidsåtgång: Ca 45 min
 • Enkel och trygg betalning.
 • Välj antal deltagare nedan
 • Priset är per deltagare
 • Beställa över 5 kurser och erhåll 15% rabatt

Ska du som beställer även delta i kursen?


Kurser i denna Grupp

Kategori: Etikett:

Målgrupp

Riktar sig till alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som består av Steg 1.1.

Exempel på arbeten där den allmänna grundkompetensen räcker till, är arbeten som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik, till exempel:

 •  Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
 •  Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
 •  Montage av och service av anläggningsdelar etcetera.

OBS! Skall ni arbeta intill passerande väg skall ni utöver 1.1 även erhålla kompetens för Arbete på väg 1.3

Denna kurs baseras på TDOK 2018:0371, TDOK 2018:0372 och innehåller delar såsom:

 • Lagar och regler
 • Personlig skyddsutrustning.
 • Definitioner på de olika zon indelningarna på en arbetsplats.
 • Trafikantbeteende.
 • Hastighet och krockvåld.
 • information om AML och dess föreskrifter, inklusive riskanalys. Trafikverkets, trafik ingenjörens och projektledarens, roll i objektet.
 • Arbetsgivarens roll och skyddsorganisation i objektet
 • Beställa över 5 kurser och erhåll 15% rabatt
 
Varukorg