Arbete på väg Steg 3.0

Denna webbutbildning är ett kompetenskrav på personer som har roller inom styra och leda i entreprenader och förkortas APV 3.0.  Gå självstudiekursen i din egen takt när det passar dig som förbereder dig väl inför certifieringsprov på trafikverket. 

esa instruerad person kurs

Arbete på väg steg 3.0 Styra och leda e-learning

Kompetens- och certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster (förkortas APV 3.0)

 • Online utbildning i APV 3.0 (Styra och leda)
 • Förberedande kurs inför certifieringsprov på Trafikverket
 • Rekommenderad avsatt tid för kurs : En till två dagar
 • Förkunskapskrav: APV 1.1 ,1.2 1.3 & 2.2
 • Självstudiekurs du kan gå i egen takt
 • Kurs tillgänglig i 365 dagar efter köp

Välj antal deltagare nedan.

Det ursprungliga priset var: kr6,295.00.Det nuvarande priset är: kr5,295.00.Kurser i denna Grupp

Arbete på väg steg 3.0 Styra och leda e-learning

Arbete på väg steg 3.0 Styra & leda

Kampanjpris 5 295 SEK (Ord.pris 6 295 SEK)

Certifierad person i steg 3 ska ha följande kompetens:

Kunna förstå och tillämpa gällande författningskrav, Allmänna Bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar och de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag. Utöver fördjupade grundkunskaper enligt steg 1 samt steg 3 så skall även ingå, Vägsäkerhetsförfattningar och Vägtunnelförfattningar när den upphandlade objektet innehåll TEN-T väg och tunnel.

 • Kunna i planerings- och projekteringsfasen beakta och minimera de konflikter som kan uppstå i byggfasen och kommande underhållsåtgärder mellan arbetsmiljöns krav och trafikanternas behov.
 • Kunna utföra löpande riskanalyser.
 • Kunna utföra skriftlig arbetsberedning, eller kunna redovisa varför skriftlig arbetsberedning inte behöver utföras, enligt krav i förfrågningsunderlag.
 • Kunna utföra, till certifierad personal i steg 2, en ritning eller skiss som visar hur nödvändiga trafik- och skyddsanordningar ska utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, samt god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter.
 • Kunna förstå sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.
 • Kunskaper om de åtgärder som planering och information kan bidra till att förbättra säkerheten och framkomligheten för trafikanter.
 • Kunna hantera Trafikverkets webbsystem för trafikinformation.
 • Kunna kommunicera på svenska.

Certifikatet gäller i 4 år

Kompetens- och certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster (förkortas APV 3.0)

Denna kursen är en förberedande utbildning inför certifieringsprovet för dig som skall:

 • Styra och leda personalgrupper i steg 2, utföra arbetsberedningar med mera.
 • Tillvarata trafikanternas behov under projektering, byggande och framtida underhåll.
 • Utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området.
 • Svarar för aktuell trafikinformation.

Målgrupp

Kompetenskravet är riktad till både projekterings- och entreprenaduppdrag. Personal som entreprenör eller konsult har utsett ska genomföra certifieringsprov för steg 3.0. Certifierad person i steg 3.0 ska kunna förstå och tillämpa gällande författningskrav, Allmänna Bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar och de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag. Utöver fördjupade grundkunskaper enligt steg 1 samt steg 3 så skall även ingå, Vägsäkerhetsförfattningar och Vägtunnelförfattningar när den upphandlade objektet innehåll TEN-T väg och tunnel.

Kursen utgår ifrån Trafikverkets senaste krav och råd TDOK 2018:0371 TDOK 2018:0372

Kursinnehåll

Kursen går igenom bland annat:

 • Lagar och regler
 • Trafikdefinitioner & Vägsäkerhetslagen
 • Arbetsmiljölagen
 • Definitioner på de olika zon indelningarna på en arbetsplats.
 • Vanliga brister inom APV
 • Rapportering av vägarbeten
 • information om AML och dess föreskrifter, inklusive riskanalys. Trafikverkets, trafik ingenjörens och projektledarens, roll i objektet.
 • Arbetsgivarens roll och skyddsorganisation i objektet
 • Vägarbetsplatsens utformning
 • Arbetsmiljöplanering
 • Trafikförordningen
 • Väglagen
 • Vägförordningen
 • Utmärkning av arbetsfordon
 • Upphandling av trafik och skyddsanordningar
 • Varningsmärken
Förkunskaper

Förkunskaper för kursen APV 3.0 är steg 1.1 1.2 1.3 & 2.2

Denna webbutbildning är för dig som vill ha möjlighet att när som helst på dygnet och i din egna takt lära dig APV.  Du får tillgång till kursen redan direkt efter köp och kan studera från både mobil, surfplatta eller dator.
Välj först antal deltagare och ta er vidare till kassasidan. Där fyller ni i ert företags uppgifter samt deltagaren/deltagarnas. Efter att beställningen är gjord skickas länk med inloggningsuppgifter till deltagarna. Behöver ni hjälp med att beställa kursen, tveka inte att chatta eller ringa oss. 

Urval av kunder

Omdömen kravkompetens

Mycket bra utbildning. Tydliga beskrivningar och genomgångar.
Karl-oskar
5/5
Mycket bra utbildning samt lätt att följa med i utbildningsprogrammet.
Jan
5/5
Riktigt bra ! Kunna sitta hemma i lugn och ro
Fredrik
5/5
Grymt enkelt att förstå innehållet samt inga tekniska problem
Patrich
5/5
Kursdeltagare senaste året
1 +
Kundbetyg
0 /5
Antal Företag/Kunder
0 +
Varukorg