Asbest allmän grund | Webbutbildning / e-learning

Kursen ger en allmän grundkompetens för de som skall leda eller utföra arbete med asbest och asbesthaltigt material.

Asbest Allmän grundutbildning. Webbutbildning / e-learning

Kursen ger en allmän grundkompetens för de som skall leda eller utföra arbete med asbest och asbesthaltigt material.

 

 • Webbutbildning där innehållet består av tal, text och video.
 • Denna webbaserade kurs kan deltagare gå i egen takt när som helst på dygnet.
 • Tillgång till studiematerial finns tillgängligt under kursens gång och i hela 365 dagar på dina sidor.
 • Rekommenderad tidsåtgång ca en halvdag
 • Obegränsat antal provförsök
 • Efter kursen ges ett certifikat du kan ladda ner, skriva ut eller beställa som plastkort.
 • Certifikat giltigt i 5 år efter avklarad kurs
 • Enkel & trygg betalning

kr1,495.00

Asbest Allmän grundutbildning. Webbutbildning / e-learning

Kategori Etikett

Allmän utbildning och nödvändiga kunskaper för arbete med Asbest och asbesthaltigt material. Vid rivningsarbete krävs särskild asbest utbildning.

 

Den som leder och den som utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material ska enligt AFS 2006:1 §19
ha genomgått en asbestutbildning.
Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarna har genomgått utbildningen samt att arbetstagarnas kunskaper
uppdateras när det behövs.

Målgrupp

Kursen Allmän asbestutbildning riktar sig till dig som har behov av att förstå hur asbestsanering går till. För den som ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material vilket kräver  allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 §. Vid rivningsarbete krävs särskild asbest utbildning.

Sanktionsavgift

Om giltigt tillstånd för arbete med asbest och asbesthaltigt material saknas kan en sanktionsavgift tas ut. Avgiftens storlek varierar beroende på hur många anställda företaget har och vilket asbestarbete det gäller. För rivning utan tillstånd är till exempel lägsta avgiften 40 000 kronor och högsta avgiften 400 000 kronor.

Kursupplägg

 • Denna webbaserade kurs kan deltagare gå i egen takt när som helst på dygnet.
 • Kursen ges som en webbutbildning där innehållet består av tal, text och video.
 • I slutet av utbildningen ges ett prov du kan göra om tills du klarar det.
 • Tillgång till studiematerial finns tillgängligt under kursens gång och  i hela 365 dagar på dina sidor.
 • Efter kursen ges ett certifikat du kan ladda ner, skriva ut eller beställa som plastkort

Kursinnehåll

• Vad är asbest?
• Hälsorisker
• Olika arbetsmetoder
• Föreskrifter
• Personlig utrustning
• Saneringsmetoder och avfallshantering.
• Nödfallsåtgärder
• Medicinska kontroller

Urval av kunder

asbestutbildningAsbest Allmän grundutbildning. Webbutbildning / e-learning
kr1,495.00