Bättre Arbetsmiljö inom livsmedel Webbutbildning | e-learning

Vägen mot en säkrare livsmedelshantering. Digital arbetsmiljöutbildning som riktar sig till chefer och arbetsledare inom livsmedelsbranschen. Kurs du kan gå i egen takt när som helst. Kom igång redan idag!

BAM Online för Livsmedelsbranschen

Denna online kurs i bättre arbetsmiljö vänder sig till livsmedel och restaurangbranschen och är för chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Enligt arbetsmiljölagen skall skyddsombud utses på alla arbetsplatser med 5 eller fler anställda.

 • Utbildningen är helt webbaserad vilket gör det möjligt för er att själv välja när ni vill gå den. Vi rekommenderar att ni avsätter 1 heldag.
 • Registrering ID06 Ingår
 • Godkända utbildare åt AFA försäkring
 • Kursdeltagare erhåller ett kompetensbevis direkt efter slutförd kurs
 • Efter köp får du tillgång till kursen direkt och har tillgång till den när du vill både på mobil, surfplatta och dator.
 • Utbildningen kräver inga förkunskaper
 • Priset är exklusive moms

kr2,995.00Kurser i denna Grupp

BAM Bättre Arbetsmiljö för Livsmedelsbranschen. Webbutbildning / e-learning

Kategori Etiketter ,

Vad säger Arbetsmiljölagen?

Ett skyddsombud på en arbetsplats är en person som är utsedd att företräda både ordinarie och inhyrd personal i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud utses vanligen av en lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Saknas en sådan organisation på arbetsplatsen kan skyddsombudet väljas direkt av arbetstagarna. Enligt arbetsmiljölagen skall skyddsombud utses på alla arbetsplatser med 5 eller fler anställda. Arbetsgivaren skall underrättas om vem som utsetts till skyddsombud. Denne har rätt till utbildning och ledighet i den omfattning som behövs för uppdraget med bibehållen lön.

Även stora företag som har arbetat länge för att säkerställa en god arbetsmiljö kan möta utmaningar när det gäller att hantera problem och utmaningar i sitt dagliga arbete

Oavsett storlek på organisation och även hur proaktiv man är i sitt arbetsmiljöarbete kommer det alltid existera utmaningar. För att säkerställa en god arbetsmiljö långsiktigt  krävs ofta  färdigheter, verktyg, metoder och lösningar. Goda arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö gynnar alla och är något som alla på arbetsplatsen måste medverka för att uppnå.

Det kan handla om skapa ordning och rutiner, komma överens om vad som gäller och låta alla komma till tals, undersöka arbetsförhållanden, bedöma risker, vidta åtgärder och följa upp arbetsmiljöarbetet. I den här kursen får du goda kunskaper som förbereder dig för ditt dagliga arbetsmiljöarbete. Du kan känna dig trygg efter denna kursen att du har de verktyg som krävs för att skapa rätt rutiner, bedöma risker och att vidta rätt åtgärder.

Kravkompetens erbjuder Sveriges populäraste

Arbetsmiljökurs Online 

Kravkompetens har utbildat hundratals skyddsombud och vi är stolta att kunna medverka för att skapa ett bättre klimat i organisationer runt om i Sverige. I takt med att tekniken går framåt och under rådande omständigheter ser vi till att fortsätta utbilda företag i Sverige i både arbetsmiljö och andra branschspecifika områden. I denna online kurs i Bättre Arbetsmiljö som vänder sig till ALLA branscher får du som deltagare en bra grund att stå på i ditt dagliga arbetsmiljöarbete. Ta del av en mycket populär webbutbildning i BAM och var med och skapa rätt förutsättningar i just din organisation. Ny kursdel för 2021 behandlar arbetsmiljöverkets råd  om hur du navigerar i ditt arbete hemifrån under COVID-19 och följer Arbetsmiljöverkets råd och rekommendationer.

Målgrupp

BAM – Bättre Arbetsmiljö inom livsmedel eller restaurangbranschen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras.

Syftet med utbildningen

Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Du får veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Efter utbildningen ska du känna dig säker med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker och arbetar förebyggandes samt hur du söker reda på rätt information.

Godkända utbildare åt AFA försäkring

Vilket innebär att om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad för att gå utbildningen.

Förutsättningar för att söka stöd

De företag och organisationer som kan söka stöd är de som ingår i privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK, och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Chefer kan beviljas stöd både för grund- och vidareutbildning.  Chefer och skyddsombud som går en utbildning tillsammans får utökad ersättning.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor under tre år på arbetsmiljöutbildning för svenska företag, med start 1 januari i år. Bakgrunden är att parterna vill skapa förutsättningar för en god samverkan och dialog i arbetsmiljöarbetet på svenska arbetsplatser. Ersättningen hanteras av AFA Försäkring.

Plock ur kursinnehåll:

 • Lagar & Regler
 • Ansvar och roller
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)
 • Skyddsombud
 • O.S.A.- Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
 • Risker
 • Riskanalys
 • Psykiskt ohälsa
 • Ergonomi i livsmedelsbutik
 • Arbetsmiljö i livsmedelsbutik
 • Arbetsmiljön för kvinnor och män

Urval av kunder

Omdömen Kravkompetens

Mycket bra utbildning. Tydliga beskrivningar och genomgångar.
Karl-oskar
5/5
Mycket bra utbildning samt lätt att följa med i utbildningsprogrammet.
Jan
5/5
Riktigt bra ! Kunna sitta hemma i lugn och ro
Fredrik
5/5
Grymt enkelt att förstå innehållet samt inga tekniska problem
Patrich
5/5
Varukorg