BAS P & BAS U Repetitionskurs.

Webbutbildning i Bas P och Bas U för byggarbetsmiljösamordnare, från planering och projektering till byggfas. kan registreras på ID06. Kom igång redan idag!

BAS P & BAS U Repetitionskurs. Webbutbildning / e-learning

BAS P & BAS U Repetitionskurs Online.

***Denna kurs är för de som redan har intyg på BAS P & BAS U som har gått ut och behöver förnya sina kunskaper efter nya regler och krav.***

Tel nr: 0731 402209 för rådgivning och information om kurser eller via kontakt@kravkompetens.com

 • BAS P & BAS U Repetitionskurs online
 • Tidsåtgång ca 4-6 timmar
 • Certifikat direkt efter avklarat prov
 • Tillgång till fullständigt kursmaterial i 365 dagar
 • Registrering i ID06 ingår GRATIS.
 • Pris 2995kr

kr2,995.00

BAS P & BAS U Repetitionskurs. Webbutbildning / e-learning

Målgrupp

Denna webbaserade utbildningen för byggarbetsmiljösamordnare vänder sig till dig som ska ta emot och ansvara för delegerande arbetsmiljöuppgifter, både internt i ett företag samt äga rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings och planeringsskedet (BAS P) eller/och i utförandetskedet (BASU). Denna kursen lämpar sig även för fastighetsbolag, kommuner m.m som utför anläggningsarbete.

Övrig information

 • Utbildningen utgår ifrån senaste råd & krav från Arbetsmiljöverket 2021
 • Gå kursen i din egna takt när som helst på dygnet via dator, mobil eller surfplatta. 
 • Tillgång till kursen ges i hela 365 dagar
 • Rekommenderad tidsåtgång 4-6 timmar
 • Slutprov med obegränsat antal provförsök
 • Kompetensbevis ges direkt efter slutförd kurs både digitalt och som plastkort om du önskar.
 • Registrering i ID06 ingår
 • Giltighetstid 5 år

Trygghet för dig som beställare

Hos Krav Kompetens kan du alltid känna dig trygg. Krav kompetens erbjuder BAS P / BAS U utbildning som är framtaget med senaste kraven från Arbetsmiljöverket och håller hög nivå på innehållet.

Du kan alltid komma i kontakt med oss:

Tel nr: 0731 402209 för rådgivning och information om kurser eller via kontakt@kravkompetens.com

Kunder som utbildat sig i BAS P & BAS U

Omdömen

Mycket bra utbildning. Tydliga beskrivningar och genomgångar.
Karl-oskar
5/5
Mycket bra utbildning samt lätt att följa med i utbildningsprogrammet.
Jan
5/5
Riktigt bra ! Kunna sitta hemma i lugn och ro
Fredrik
5/5
Grymt enkelt att förstå innehållet samt inga tekniska problem
Patrich
5/5

Vanliga Frågor

När behövs BAS P / BAS U

Byggarbetsmiljösamordnare, BasP och BasU, utses av byggherren eller uppdragstagaren för att samordna arbetsmiljön från början till slutet i ett byggprojekt. De ska bland annat se till att det finns förutsättningar för att jobba säkert och att de olika arbetena inte skapar risker för andra.

Vad krävs för att vara BAS P / BAS U

För att kunna agera som BAS P/U krävs utbildning. Utbildningen ger kompetens om aktuella lagar och föreskrifter, hur en arbetsmiljöplan upprättas, riskanalyser, vem som ansvarar för vad, hur skyddsarbetet ska organiseras.

Vem kan vara BAS P / BAS U

BASP är en förkortning som står för byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering. Byggherren är den som väljer vem som ska vara BASP i projektet. Även en juridisk person, alltså ett företag, kan vara BASP, men då måste byggherren utse en fysisk person som handläggare. BasUBasU är byggarbetsmiljösamordnare under utförandet, det vill säga i det praktiska byggskedet. BasU är den som samordnar olika entreprenörers arbeten i byggskedet så den ena entreprenören inte skapar risker för den andra. Detta gör BasU genom att bland annat organisera skyddsarbetet.

Vem har huvudansvaret för arbetsmiljöfrågor i ett bygg -/ anläggningsprojekt?

Byggherren är den som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön före och under ett bygg– eller anläggningsprojekt. Tillsammans med BAS-P ansvarar byggherren för att skapa en arbetsmiljöplan före projektet

 

 

Vilka krav ställer arbetsmiljölagen på bas-U?

Arbetsmiljölagen slår fast att den som ansvarar för ett byggprojekt ska utse två byggarbetsmiljösamordnare. Dels BAS-P för planering och projektering, dels BASU för utförandefasen, alltså själva bygget. BAS-P ska ta fram en arbetsmiljöplan och identifiera de risker som går att förutse.

Hur länge gäller BAS P BAS U Utbildning?

5 år

 

 

bas p utbildningBAS P & BAS U Repetitionskurs. Webbutbildning / e-learning
kr2,995.00