BAS P BAS U Utbildning Online

En komplett webbutbildning i BAS P & BAS U som ger dig  de nödvändiga kunskaper du behöver till att verka på ett effektivt tillvägagångssätt i rollen som BAS P och BAS U. Kurs du kan gå i egen takt när som helst. Kan registreras på ID06. Kom igång redan idag!

esa instruerad person kurs

Bas P Bas U, Webbutbildning

BAS-P / BAS-U webbutbildning.

Kampanjpris 2 995kr (Ord.pris 3 995kr) t.o.m 30/04/2023

 

Målgrupp

Denna webbaserade utbildningen för byggarbetsmiljösamordnare vänder sig till dig som ska ta emot och ansvara för delegerande arbetsmiljöuppgifter, både internt i ett företag samt äga rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings och planeringsskedet (BAS P) eller/och i utförandetskedet (BASU). Denna kursen lämpar sig även för fastighetsbolag, kommuner m.m som utför anläggningsarbete.

 

Information

 • Utbildningen utgår ifrån senaste råd & krav från Arbetsmiljöverket
 • Gå kursen i din egna takt när som helst på dygnet via dator, mobil eller surfplatta.
 • Tillgång till kursen ges i hela 365 dagar
 • Rekommenderad tidsåtgång en heldag
 • Slutprov med obegränsat antal provförsök
 • Kompetensbevis ges direkt efter slutförd kurs både digitalt och som plastkort om du önskar.
 • Registrering i ID06 ingår
 • Giltighetstid 5 år
 • Starta direkt

Välj antal deltagare nedan (priset är per deltagare)

 

Mängdrabatt 20% på beställningar över 3 personer

kr2,995.00

BAS-P / BAS-U Utbildning

kampanjpris 2 995kr (Ord.pris 3 995kr)

t.o.m 30/04/2023

Till vem riktar sig BAS P & BAS U utbildning?

Bas P Bas U utbildningen online riktar sig i första hand till dig som vill verka i rollen som byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P & BAS-U).

Den som beställer en entreprenad ska påbörja en arbetsmiljöplan som överlämnas till den som ska utföra entreprenaden. Den som ska utföra entreprenaden övertar den påbörjade arbetsmiljöplanen och slutligen kompletterar den med de risker som utföraren (entreprenören) känner till. Byggarbetsmiljösamordnarnas uppgifter är att samordna arbetsmiljöarbetet så att risker för ohälsa och olycksfall förebyggs. BAS-P skall upprätta arbetsmiljöplan och BAS-U skall hålla planen uppdaterad.

 

Hur fungerar BAS P / BAS U Kursen?

Kursen Bas P Bas U ges helt online och kursinnehållet består av  filmer, bilder, instruktioner. Du kan göra kursen när som helst via dator, mobil eller surfplatta. Efter alla delar är klara kommer ett slutprov för att ge dig som deltagare en bestående kompetens på ett pedagogiskt och smidigt sätt.

 

Behöver du hjälp med kursen eller har frågor kan du alltid skriva till vår live chatt. Den är bemannad mellan 07:00 – 22:00 Mån – Sön. Du kan även ringa på 0731402209 eller maila kontakt@kravkompetens.com

Delar av kursens innehåll: 

 • Grundläggande arbetsmiljökunskap Del 1 & 2
 • SAM systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Ansvar
 • Straffsanktioner och sanktionsavgifter
 • BAS P
 • BAS U
 • Arbetsmiljöplan
 • Byggnads- och anläggningsarbete (AFS)
 • Elsäkerhet
 • Asbest

Efter kursen skall du kunna:

  • Uppvisa  kunskap inom de nya regler, lagar och förordningar som gäller.
  • Arbetssätt för hur BAS-P och BAS-U agerar och arbetar och verka som dessa.
  • Ökad förmåga att organisera upp arbetet
  • Praktiskt hantering BAS P
  • Praktisk hantering BAS U
  • Mer kunskap om olika föreskrifter inom området
  • Göra  tidiga riskbedömningar och riskbedömningar i utförandet
  • Uppvisa en större förmåga att bereda arbetsmoment

Vad menar lagen?

Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska kunna styrka kvalifikationerna enligt första stycket hos den byggarbetsmiljösamordnare som han utsett, liksom hos den personal som denne avser använda i samordningsarbetet. Detsamma gäller om den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete utsett sig själv till byggarbetsmiljösamordnare. Byggarbetsmiljösamordnaren får, av de personer han förfogar över, i samordningsarbetet endast använda dem som har kvalifikationer enligt första stycket. (AFS 2008:16)

Ansvar för byggarbetsmiljösamordnare som utsetts för planering och projektering (Bas P Bas U)

6 § Byggarbetsmiljösamordnare ska vara antingen  juridisk person som förfogar över personer som har den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra de uppgifter som åligger en byggarbetsmiljösamordnare enligt arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter eller fysisk person som själv har, eller förfogar över personer som har, den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra de uppgifter som åligger en byggarbetsmiljösamordnare enligt arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter.

11 § Byggarbetsmiljösamordnare  ska delta i planeringen och i ledningen av projekteringen. Han ska samordna planeringen och projekteringen med avseende på arbetsmiljön, så att de som medverkar vid planeringen och projekteringen tar hänsyn till varandras planer och lösningar. Detta ska göras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall under utförandet av byggnads- eller anläggningsarbetet. Samordningen ska också leda till att utförandet av olika delar av projektet samt av konstruktioner, installationer och liknande inte sammanfaller i tid och rum under byggskedet på ett sådant sätt att risk för ohälsa eller olycksfall uppkommer. (AFS 2008:16)

 

Vad särskiljer oss från andra utbildare?

 • Största utbudet i norden av utbildning inom bygg, entreprenad, säkerhet, transport, el, arbetsmiljö och juridik
 • Godkända utbildare av SBSV, trygg e-handel och ackrediterade av ID06. Det finns en del bluff företag idag som säger sig sälja utbildning för extremt lågt pris ofta under tusenlappen. Var vaksamma vilka ni väljer att köpa utbildning av då en del företag vi talar med idag säger sig inte fått någon utbildning levererad av dessa. Leta efter ID06 loggan samt SBSV loggan för er som ska köpa utbildning på nätet.
 • Enda utbildningsföretaget som registrerar din kurs GRATIS på ID06 kompetensdatabas.
 • Alltid Lägsta Prisgaranti på alla våra kurser. Vi har redan konkurrenskraftiga priser men har ni sett priset billigare får ni alltid lika lågt eller lägre av oss.
 • Tillgång till kursen i hela 365 dagar efter köp
 • Alltid obegränsat antal provförsök.

Beställ över 5 st deltagare och erhåll 20% rabatt!

Beställer du fler än 5 deltagare vid samma tillfälle erhåller du 20% rabatt på fakturan.

 

Trygghet för dig som beställare

Hos Krav Kompetens kan du alltid känna dig trygg. Krav kompetens erbjuder BAS P / BAS U utbildning som är framtaget med senaste kraven från Arbetsmiljöverket och håller hög nivå på innehållet.

 

Du kan alltid komma i kontakt med oss:

Tel nr: 0731 402209 för rådgivning och information om kurser eller via kontakt@kravkompetens.com

 

Kunder som utbildat sig i BAS P & BAS U

Omdömen

Mycket bra utbildning. Tydliga beskrivningar och genomgångar.
Karl-oskar
5/5
Mycket bra utbildning samt lätt att följa med i utbildningsprogrammet.
Jan
5/5
Riktigt bra ! Kunna sitta hemma i lugn och ro
Fredrik
5/5
Grymt enkelt att förstå innehållet samt inga tekniska problem
Patrich
5/5

Vanliga Frågor

När behövs BAS P / BAS U

Byggarbetsmiljösamordnare, BasP och BasU, utses av byggherren eller uppdragstagaren för att samordna arbetsmiljön från början till slutet i ett byggprojekt. De ska bland annat se till att det finns förutsättningar för att jobba säkert och att de olika arbetena inte skapar risker för andra.

Vad krävs för att vara BAS P / BAS U

För att kunna agera som BAS P/U krävs utbildning. Utbildningen ger kompetens om aktuella lagar och föreskrifter, hur en arbetsmiljöplan upprättas, riskanalyser, vem som ansvarar för vad, hur skyddsarbetet ska organiseras.

Vem kan vara BAS P / BAS U

BASP är en förkortning som står för byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering. Byggherren är den som väljer vem som ska vara BASP i projektet. Även en juridisk person, alltså ett företag, kan vara BASP, men då måste byggherren utse en fysisk person som handläggare. BasUBasU är byggarbetsmiljösamordnare under utförandet, det vill säga i det praktiska byggskedet. BasU är den som samordnar olika entreprenörers arbeten i byggskedet så den ena entreprenören inte skapar risker för den andra. Detta gör BasU genom att bland annat organisera skyddsarbetet.

Vem har huvudansvaret för arbetsmiljöfrågor i ett bygg -/ anläggningsprojekt?

Byggherren är den som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön före och under ett bygg– eller anläggningsprojekt. Tillsammans med BAS-P ansvarar byggherren för att skapa en arbetsmiljöplan före projektet

 

 

Vilka krav ställer arbetsmiljölagen på bas-U?

Arbetsmiljölagen slår fast att den som ansvarar för ett byggprojekt ska utse två byggarbetsmiljösamordnare. Dels BAS-P för planering och projektering, dels BASU för utförandefasen, alltså själva bygget. BAS-P ska ta fram en arbetsmiljöplan och identifiera de risker som går att förutse.

Hur länge gäller BAS P BAS U Utbildning?

5 år

 

 

När ska man ha en arbetsmiljöplan?

Vid ett byggnads- eller anläggningsarbete som har risk moment skall en arbetsmiljöplan tas fram inför arbetet. Detta krav framgår i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

En Bas p Bas u utbildning online

Vår webbaserad utbildning gör det möjligt för dig att studera i din egen takt när som helst. Webbutbildningen är uppdelad i olika delkapitel och varierar mellan video, text, övningsfrågor och delprov. Efter du avklarat slutprovet med godkänt resultat kan du direkt ladda ner ditt certifikat. 

Varukorg
byggarbetsmiljösammordnare BAS P BAS U webbutbildningBas P Bas U, Webbutbildning
kr2,995.00