BAS P BAS U Utbildning Online

En komplett webbutbildning i BAS P & BAS U som ger dig de nödvändiga kunskaper du behöver till att verka på ett effektivt tillvägagångssätt i rollen som BAS P och BAS U. Kurs du kan gå i egen takt när som helst. Kan registreras på ID06. Kom igång redan idag!
logga för ID06 kompetens databas ackrediterad kompetensregistrator 2024

Bas P Bas U, Webbutbildning

Målgrupp

Denna byggmiljösamordnarutbildning är webbaserad och riktar sig till dig som ansvarar för att delegera arbetsmiljöuppgifter och ansvarar för det både inom företaget och har rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsfasen (BAS P) och/eller i genomförandefasen (BAS U).

Information om utbildningen

 • Utbildningen utgår ifrån senaste råd & krav från Arbetsmiljöverket
 • Gå kursen i din egna takt när som helst på dygnet via dator, mobil eller surfplatta.
 • Tillgång till kursen ges i hela 365 dagar
 • Rekommenderad tidsåtgång en heldag
 • Slutprov med obegränsat antal provförsök
 • Kompetensbevis ges direkt efter slutförd kurs både digitalt och som plastkort om du önskar.
 • Registrering i ID06 ingår
 • Giltighetstid 5 år
 • Starta direkt

Trygghet för dig som beställare

Hos Krav Kompetens kan du alltid känna dig trygg. Krav kompetens erbjuder BAS P / BAS U utbildning som är framtaget med senaste kraven från Arbetsmiljöverket och håller hög nivå på innehållet.

Beställ över 5 st deltagare och erhåll 15% rabatt!

 

 

Det ursprungliga priset var: kr3,995.00.Det nuvarande priset är: kr2,995.00.


Ska du som beställer även delta i kursen? (Detta innebär att en av kurslicenserna du beställer tilldelas dig)


Kurser i denna Grupp

Kampanjpris 2 995 kr t.o.m 31/07/2024

(Ord pris 3 995kr). Med senaste kraven för i år. Innehåller Senaste  AFS2023:3

 

 

bas p bas u lägsta prisgaranti

Vad säger lagen om byggarbetsmiljösamordnaren?

Den som anlitar någon för att utföra byggnads- eller anläggningsarbete måste kunna bevisa kvalifikationerna enligt första stycket för den byggarbetsmiljösamordnare som har utsetts, samt för den personal som samordnaren avser att använda i samordningsarbetet. Samma regler gäller om den som anlitar någon för att utföra byggnads- eller anläggningsarbete utser sig själv som byggarbetsmiljösamordnare. Byggarbetsmiljösamordnaren får, bland de personer han har till sitt förfogande, endast använda dem som har kvalifikationer enligt första stycket i samordningsarbetet. (AFS 2008:16)

Vem är BAS P & BAS U-utbildningen riktad till?

BAS P & BAS U-utbildningen online riktar sig främst till personer som strävar efter att bli byggarbetsmiljösamordnare. BAS-P / BAS-U utbildningen är avsedd för personer som planerar, projekterar eller leder projekt inom bygg- och anläggningsbranschen. Utbildningen omfattar bland annat regelverk, riskbedömning, skyddsåtgärder och säkerhetsplanering. Vidare är utbildningen för de som utför arbete på bygg- och anläggningsplatser, och fokuserar på praktiska färdigheter som användning av personlig skyddsutrustning och hantering av farliga ämnen.

När en entreprenör anlitas är det viktigt att inleda arbetet med en arbetsmiljöplan som sedan överlämnas till entreprenören för genomförande. Entreprenören tar över den påbörjade arbetsmiljöplanen och kompletterar den med risker som de är medvetna om. Det är byggarbetsmiljösamordnarens ansvar att samordna arbetsmiljö insatserna för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. BAS-P ansvarar för att upprätta arbetsmiljöplanen medan BAS-U ser till att den hålls uppdaterad.

“Med senaste kraven för i år. Innehåller Senaste  AFS2023:3″

Delar av kursens innehåll:

 • Grundläggande arbetsmiljökunskap Del 1 & 2
 • SAM systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Ansvar
 • Straffsanktioner och sanktionsavgifter
 • BAS P
 • BAS U
 • Arbetsmiljöplan
 • Byggnads- och anläggningsarbete (AFS)
 • Elsäkerhet
 • Asbest

Efter kursen skall du kunna:

 • Visa kunskap om nya tillämpliga regler, lagar och förordningar.
 • Arbetssätt hur BAS-P och BAS-U fungerar
 • Ökad förmåga att organisera arbetet
 • Praktiskt hantering BAS P
 • Praktisk hantering BAS U
 • Genomför tidiga riskbedömningar och implementera riskbedömningar
 • Visa bättre skicklighet i att förbereda olika arbetsmoment.

Varför välja BAS P och BAS U webbaserade utbildningar?

Webbaserade utbildningar har blivit allt mer populära under senare år, och det finns flera fördelar med att välja BAS-P och BAS-U som webbaserade utbildningar.

 • Det är bekvämt. Du kan studera när du vill och var du vill, bara du har tillgång till en dator och internet. Detta gör det enklare att balansera utbildning med arbete eller andra åtaganden.
 • Det sparar pengar. Webbaserade utbildningar är vanligtvis billigare än traditionella klassrumsutbildningar, eftersom det inte finns några kostnader för lokalhyra eller resor.
 • Studera i din egen takt. Webbaserade kurser ger dig möjlighet att repetera och repetera tills du har förstått allt innehåll. Detta gör det enklare att förstå informationen.

Ansvar för byggarbetsmiljösamordnare som utsetts för Bas P och Bas U

6 § Byggarbetsmiljösamordnare ska vara antingen juridisk person som förfogar över personer som har den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra de uppgifter som åligger en byggarbetsmiljösamordnare enligt arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter eller fysisk person som själv har, eller förfogar över personer som har, den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra de uppgifter som åligger en byggarbetsmiljösamordnare enligt arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter.

11 § Byggarbetsmiljösamordnare ska delta i planeringen och i ledningen av projekteringen. Han ska samordna planeringen och projekteringen med avseende på arbetsmiljön, så att de som medverkar vid planeringen och projekteringen tar hänsyn till varandras planer och lösningar. Detta ska göras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall under utförandet av byggnads- eller anläggningsarbetet. Samordningen ska också leda till att utförandet av olika delar av projektet samt av konstruktioner, installationer och liknande inte sammanfaller i tid och rum under byggskedet på ett sådant sätt att risk för ohälsa eller olycksfall uppkommer. (AFS 2008:16)

Behöver du hjälp med kursen eller har frågor kan du alltid skriva till vår live chatt. Den är bemannad mellan 07:00 – 22:00 Mån – Sön. Du kan även ringa på 0731402209 eller maila kontakt@kravkompetens.com

Vad skiljer Krav Kompetens från andra utbildare?

 • Största utbudet i Norden av utbildning inom bygg, entreprenad, säkerhet, transport, el, arbetsmiljö och juridik.
 • Godkända utbildare av SBSV, trygg e-handel och ackrediterade av ID06
 • Enda utbildningsföretag som registrerar din kurs utan extra kostnad  på ID06 kompetensdatabas (Värde 200kr / deltagare)
 • Alltid lägsta prisgaranti på alla våra kurser. Vi har redan konkurrenskraftiga priser men har ni sett priset billigare får ni alltid lika lågt eller lägre av oss.
 • Tillgång till kursen i hela 365 dagar efter köp
 • Alltid obegränsat antal provförsök.

logga för ID06 kompetens databas ackrediterad kompetensregistrator 2024 

 

Kunder som utbildat sig i BAS P & BAS U

Omdömen Kravkompetens

Mycket bra utbildning. Tydliga beskrivningar och genomgångar.
Karl-oskar
5/5
Tydlig genomgång, lätt att ta till sig, en av de bättre utbildningar jag gått😀
Jörgen Nilsson
5/5
Tyckte den var jättebra!
Jari korpi
5/5
Riktigt bra ! Kunna sitta hemma i lugn och ro
Fredrik
5/5
Bra upplägg och pedagogiskt bra och smidigt att kunnna ta den när man har tid.
Pär lindegren
5/5
Grymt enkelt att förstå innehållet samt inga tekniska problem
Patrich
5/5

Vanliga frågor och svar om Bas P och Bas U utbildning

Nedanför hittar ni några av de vanligaste frågeställningarna som vi får angående våra Bas P och Bas U utbildningar. Hittar ni inte svar på era frågor så kontakta oss i vår livechatt som är bemannad mellan 07:00 – 22:00 måndag till söndag. Ni kan även ringa till 073 140 22 09 eller maila oss på kontakt@kravkompetens.com.

Arbetsmiljölagen ställer krav på personer som är BAS-U och BAS-P i ett byggprojekt. BAS-P ansvarar för att ta fram en arbetsmiljöplan och identifiera de risker som kan förutses. BAS-U ansvarar för att säkerställa att arbetsmiljöplanen efterlevs och att den dagliga driften av byggarbetsplatsen sker på ett säkert sätt. Båda samordnarna ska ha kompetens och erfarenhet som är lämplig för de uppgifter som krävs i respektive fas av byggprojektet.
Inom ett bygg- eller anläggningsprojekt är det byggherren som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågor. Byggherren ansvarar för att säkerställa att arbetsmiljön är trygg och säker för alla som är involverade i projektet, både före och under byggprocessen. Tillsammans med BAS-P är det byggherrens ansvar att skapa en arbetsmiljöplan innan projektet påbörjas. Planen ska innehålla en riskbedömning och en beskrivning av åtgärder för att minimera riskerna. Genom att följa arbetsmiljöplanen och ta ansvar för arbetsmiljöfrågor kan byggherren minska risken för olyckor och sjukdomar på byggplatsen.
En BAS P och BAS U utbildning är giltig i fem år från utfärdandedatumet. Efter fem år behöver man genomgå en uppdateringsutbildning för att kunna fortsätta arbeta som BAS P eller BAS U. Anledningen till att utbildningen är giltig i fem år är att det är viktigt att säkerställa att samordnarna har aktuell kunskap och erfarenhet för att kunna identifiera och hantera risker på ett säkert sätt. Byggbranschen förändras och utvecklas ständigt, och genom att kräva uppdateringsutbildning kan man säkerställa att samordnarna har den senaste kunskapen och de bästa verktygen för att skydda hälsa och säkerhet på byggplatsen.
Byggarbetsmiljösamordnare, Bas P Bas U, behövs i bygg- och anläggningsprojekt där det finns risker för arbetsmiljön. Enligt arbetsmiljölagen är det alltid byggherren som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågor på byggplatsen. Men genom att utse en BAS P och en BAS U kan byggherren säkerställa att arbetsmiljön hanteras på ett säkert sätt i alla skeden av projektet. BAS P och BAS U behövs främst i större bygg- och anläggningsprojekt, men även mindre projekt kan kräva deras närvaro beroende på vilka risker som finns.
För att vara BAS P eller BAS U krävs det att man har viss kompetens och erfarenhet. En person som vill vara BAS P eller BAS U kan antingen ha relevant utbildning, såsom högskoleutbildning inom bygg eller arbetsmiljö, eller ha lång erfarenhet av arbete inom bygg- eller anläggningsbranschen. Det är vanligt att personer med yrken som exempelvis arbetsledare, platschefer eller projektledare har möjlighet att bli BAS P eller BAS U. Det är viktigt att personen har kunskaper om arbetsmiljöfrågor, säkerhetsföreskrifter och riskhantering. En juridisk person, som till exempel ett företag, kan också fungera som BAS-P, men i så fall måste byggherren utse en fysisk person som handläggare. Det innebär alltså att ett företag har möjlighet att agera som BAS-P, men de måste fortfarande ha en fysisk person som är ansvarig för uppgifterna.

BAS P & BAS U-utbildningen online är en komplett webbutbildning som ger kunskaper för rollen som BAS P och BAS U. Den riktar sig främst till personer som strävar efter att bli byggarbetsmiljösamordnare och de som planerar, projekterar eller leder bygg- och anläggningsprojekt.

Målen med utbildningen inkluderar förståelse för senaste råd och krav från Arbetsmiljöverket, förmåga att organisera arbetet, praktisk hantering av BAS P och BAS U samt tidig riskbedömning. Fördelarna inkluderar tillgänglighet dygnet runt, rekommenderad tidsåtgång på en heldag och direkt tillgång till kompetensbevis efter avslutad kurs.

Enligt AFS 2008:16 måste en byggarbetsmiljösamordnare, antingen juridisk eller fysisk person, ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Det är också viktigt att byggarbetsmiljösamordnaren deltar i planeringen och ledningen av projekteringen och samordnar arbetsmiljöinsatserna för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall.

För att vara BAS P eller BAS U i ett bygg- eller anläggningsprojekt krävs det att man har viss kompetens och erfarenhet. En BAS P ska ha utbildning eller erfarenhet som är lämplig för att kunna planera och samordna arbetsmiljöfrågor på ett säkert sätt. En BAS U ska ha kunskap och erfarenhet som är lämplig för att kunna säkerställa att arbetsmiljöplanen efterlevs och att den dagliga driften av byggarbetsplatsen sker på ett säkert sätt. Dessutom krävs det att BAS P och BAS U har god samarbetsförmåga, samt att de kan kommunicera på ett tydligt sätt med alla inblandade parter i projektet.

Webbaserade utbildningar erbjuder bekvämlighet genom att studera när och var som helst, kostnadsbesparingar jämfört med traditionella klassrumsutbildningar och möjlighet att studera i sin egen takt. Dessutom ger de ökad flexibilitet för deltagarna att upprepa och förstå kursinnehållet.

Vad skiljer Krav Kompetens från andra utbildare?

Krav Kompetens erbjuder det största utbudet av utbildningar inom olika områden som bygg, entreprenad, säkerhet och juridik. De är godkända av SBSV och ackrediterade av ID06. Dessutom registrerar vi kursdeltagarna utan extra kostnad på ID06 kompetensdatabas och erbjuder lägsta prisgaranti på alla kurser.

Varukorg