fbpx

BRANDFARLIGA ARBETEN - DISTANS LÄRARLEDD - TEORI

I samarbete med SÄKRA LIV synliggör vi nu denna utbildning. Kursintyg kan ges ut direkt efter genomförd godkänd utbildning. Utbildningen Brandfarliga Arbeten uppfyller försäkringsbolagens krav

I samarbete med SÄKRA LIV

Brandfarliga Arbeten | Distans lärarledd via Zoom TEORIDEL

Utbildningen Brandfarliga Arbeten uppfyller försäkringsbolagens krav. Dessutom är utbildningen anpassad till olika branscher. De som går utbildningen får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Certifikatet ger behörighet att ansvara för, bevaka samt utföra heta arbeten och Brandfarliga Arbeten. Giltighetstiden är 5 år.

Boka kursen genom att fylla i formuläret nedan

Pris per deltagare:

kr2,495.00

Boka kurs

Brandfarliga Arbeten | Distans lärarledd via Zoom TEORIDEL

Från och med 1 Maj 2022 är det återigen obligatoriskt att genomföra den praktiska släckövningen för att få ett giltigt certifikat. Distanskursen innehåller endast den teoretiska delen och det är obligatoriskt att genomföra den praktiska släckövningen
6 månader före eller efter den teoretiska delen.

Ni får alltså certifikatet efter både genomförd teoretisk & praktisk del.

Ni kan välja att efter genomförd distansutbildning boka in den praktiska delen (släckning) kostnadsfritt
(värde 300 kr) hos oss på Säkra Liv Norden.

Släckningen uppskattas att ta ca 10-30 minuter & ni är välkomna att släcka hos oss mellan 13:15 – 13:45 på
Måndagar, Onsdagar och Fredagar hos oss på Ursviksvägen 127, 174 46 SUNDBYBERG

Distanskursen hålls med din digitala enhet (Surfplatta, mobil eller dator) via mötesprogrammet Zoom.

Brandfarliga Arbeten

Utbildningen Brandfarliga Arbeten uppfyller försäkringsbolagens krav. Dessutom är utbildningen anpassad till olika branscher. De som går utbildningen får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Kursinnehåll

Brandfarliga arbeten är ett certifikat som uppfyller kraven. Bakom utbildningen står Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier) och Svebra.

Innan man utför ett brandfarligt arbete måste man få ett tillstånd påskrivet, detta av den som är tillståndsansvarig. Det är beställaren av arbetet som ska utse en tillståndsansvarig. Denne måste också ha ett certifikat om man utfärdar mer än ett tillstånd per år.

Utföraren måste också ha gått en kurs och ansvarar för att säkerheten under ett brandfarligt arbete sköts enligt reglerna. Brandvakt kan behövas och det är den tillståndsansvarige som gör den bedömningen.

Vad är brandfarliga arbeten?

 • Utbildningen följer brandskyddsföreningens och försäkringsbolagens utbildningsplan
 • Ansvar och försäkringsvillkoren
 • Tillståndsansvarig
 • Brandvakt
 • Utförare
 • Delegering
 • Tillståndsblankett
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Brandkunskap
 • Brandsläckning och utrustning
 • Brandfarliga varor och dess risker
 • Tätskiktsarbete
 • Kursen hålls på svenska

Certifiering

Det krävs ett giltigt certifikat för att få utföra arbeten med risk för brand, skriva tillstånd eller vara brandvakt. För att bli certifierad kan du gå utbildningen Brandfarliga Arbeten. Under utbildningen genomförs ett certifieringstest och vid godkänt resultat så är du behörig att utföra arbetet.

Du kan styrka din behörighet genom att söka fram din behörighet i databasen som du får tillgång till efter utbildningen och visa upp i samband med signering av tillståndsblanketten. Du kan också få ett plastkort som du visar upp.

Certifikat och behörighet

Direkt på kursen får du ett certifikat. Först behöver du göra ett prov som du gör med hjälp av din mobil eller surfplatta. När du klarat detta kan du visa upp behörigheten i din mobil.

Certifikatet ger behörighet att ansvara för, bevaka samt utföra heta arbeten och Brandfarliga Arbeten. Giltighetstiden är 5 år.

VILLKOR

Bokning

Hos oss är det smidigt att boka. Tryck på BOKA efter valt kurstillfälle, om ni vill boka in fler deltagare klickar ni på knappen ”Lägg till som deltagare” och fyll i deltagarens uppgifter.

Datum och tid: ÅÅÅÅ-MM-DD. Kursen pågår mellan kl. 08:00 – ca 14:30.

Så här går det till: Varje kursdeltagare deltar på distans hemma, på jobbet eller där det passar. Se till att sitta ostört med egen digital enhet. Du behöver även webbkamera samt gärna headset för bästa möjliga ljud. Vårt digitala klassrum öppnar ca 15 minuter innan kursstart. Koppla gärna upp dig till mötet minst 5 minuter innan kursstart.

Innan kursstart skickar vi en länk via e-post till varje deltagare, länken tar dig till utbildningen. Vi kommer använda oss av mötesprogrammet Zoom (gratis och lätt att använda). Du får också i kallelsen en bifogad manual på hur mötesprogrammet Zoom används. I början på utbildningen går vi igenom tekniken och ser till att alla är med på banan. Du kommer behöva identifiera dig på kursen så ha id-kort, pass eller körkort till hands.

ID06: Valfri registrering i ID06 kompetensdatabas, kostnad 300 kr (ingår enbart i Brandfarliga Arbeten).

Certifiering: Sker digitalt med smartphone, dator eller surfplatta.

Bekräftelse: Bekräftelse skickas med e-post till dig. Kursinbjudan skickas även direkt till deltagare.

Villkor för bokning/avbokning av kurser

 • Ni kan välja att betala kursavgiften med företagsfaktura, antingen e-faktura eller pappersfaktura. Vid pappersfaktura tillkommer en administrationsavgift om 60 kr.
 • Vi tillämpar 14 dagars betalningsvillkor på alla våra fakturor.
 • Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift på 200 kr.
 • Bokning / Anmälan är bindande.
 • Vid byte av kursdeltagare / kurstillfälle senast 24 timmar innan kursstart utgår en administrativ avgift om 300 kr.
 • Vid avbokning 24 timmar innan kursstart debiterar vi 100% av kursavgiften.
 • Vid avbokning 2-7 dagar innan kursstart debiterar vi 50% av kursavgiften.
 • Vid uteblivet deltagande debiterar vi 100% av kursavgiften.
 • Vid sjukdom krediteras fakturan mot uppvisande av läkarintyg.
 • Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett kurstillfälle för det fall att deltagarantalet är för lågt.
  I sådant fall kontaktar vi er och erbjuder er möjlighet att byta kurstillfälle.
 • Vid distansutbildning är det OBLIGATORISKT att ha en fungerande mikrofon & kamera.
Varukorg