Fallskyddsutbildning online

Starta fallskyddsutbildningen när det passar dig, du tar dig igenom kursen helt i din egna takt.  Kursintyg kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning. Fallskyddsutbildningen riktar sig till dig som arbetar på en höjd över två meter och ger dig rätt förutsättningar samt den kunskap du behöver för att använda fallskyddsutrustning korrekt.

esa instruerad person kurs

Fallskyddsutbildning. Webbutbildning / e-learning

*(Innehåller 2024 års NYA krav & Råd)

Målgrupp: Alla som arbetar på höjd över 2 meter

 • Fallskyddsutbildning Online du kan gå i egen takt när som helst på dygnet
 • Tillgång till kursen ges i hela 365 dagar.
 • Kompetensbevis direkt efter slutförd kurs.
 • Rekommenderad tidsåtgång:  3-6 timmar
 • Registrering i ID06 Ingår
 • Deltagarinformation läggs till i kassan
 • Pris är per deltagare

Antal deltagare

Det ursprungliga priset var: kr2,200.00.Det nuvarande priset är: kr995.00.


Ska du som beställer även delta i kursen? (Detta innebär att en av kurslicenserna du beställer tilldelas dig)


Kurser i denna Grupp

Fallskyddsutbildning. Webbutbildning / e-learning

Fallskyddsutbildning online

fortsatt kampanjpris

995 kr

(Ord.pris 2 195kr)

t.o.m 30/07/2024

Till vem riktar sig fallskyddsutbildning online?

Om du arbetar på en höjd över två meter eller är arbetsledare för arbete som utförs på högre höjder, är det viktigt att du har genomgått en fallskyddsutbildning. Fallolyckor är en av de vanligaste olyckstyperna på arbetsplatser i Sverige och särskilt vanligt på byggarbetsplatser.

Enligt arbetsmiljölagstiftningen är det obligatoriskt för alla som utför bygg- och anläggningsarbete på höjder över 2 meter, där det finns risk för fall, att ha genomgått en fallskyddsutbildning.

Bristande fallskydd vid höjder över 2 meter kan leda till sanktionsavgifter på 400 000 kronor.

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter utgår från bland annat AFS 2001:3 §  användning av personlig skyddsutrustning. Samt AFS 2006:4.  Det är viktigt att arbetsgivaren förvissar sig om att den information som lämnas till arbetstagaren om utrustningen uppfattas på rätt sätt. Det är också viktigt att arbetstagaren förstått innehållet i bruksanvisningen. Det är en fördel om även inköpare och lagerhållare deltar vid informationen (10–12 §§)

Bakgrund

Sverige skall som medlem av Europeiska unionen (EU) överföra EG-direktiv till svenska föreskrifter. Reglerna inom EU för arbetstagarnas säkerhet och hälsa anges i ett ramdirektiv som ger de grundläggande reglerna för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Ett antal särdirektiv ger också minimikrav som inte får underskridas i EU:s medlemsländer. Det tredje särdirektivet (89/656/EEG) innehåller krav för arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning i arbetslivet. Föreskrifterna om användning av personlig skyddsutrustning är baserade på det direktivet. Exempel på personlig skyddsutrustning som mycket väl kan brukas av olika personer är t.ex. fallskyddsutrustning. För detta krävs en fallskyddsutbildning.

Syfte med fallskyddsutbildning

Ge dig som deltagare grundprinciperna samt kunskap om vilken sorts utrustning som krävs för olika typer av arbete och vänder sig till alla som arbetar på höjd (med fallhöjd över två meter), t ex på tak, ställning eller i liftar.

Fallskyddsutbildning innehåll

 • Fallolyckor
 • Typer av fallskydd
 • Personligt Fallskydd
 • Arbete på tak snöskottning
 • Användning av personlig skyddsutrustning
 • Sanktioner
 • Användning av arbetsutrustning
 • Säkerhetskultur
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (riskbedömning)
 • Lagar och regler
 • Byggnads och anläggningsarbete

Tidsåtgång

3 – 6 timmar beroende på tidigare utbildning, datavana och arbetslivserfarenhet.

Efter fallskyddsutbildning

Kursintyg kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning samt plastkort beställas.

GRATIS registrering i ID06

Vi är enda utbildningsföretaget som registrerar dina kurser GRATIS på ID06 tack vare ett bra samarbete med framstående företag inom branschen.

Vi har alltid lägsta prisgaranti

Gör såhär för att få lägsta pris om du sett kursen billigare någon annanstans:

 1. Boka kursen som vanligt på vår hemsida. Nu slussas du automatiskt till kassan.
 2. Fyll i era företagsuppgifter (eller privatuppgifter om du är privatperson)
 3. Gå längre ner på kassasidan Under “Ordermärkning/Referenskod” 
 4. Skriv här vilken sida du/företag du sett kursen billigare samt pris så fakturerar vi det priset + 5% ytterligare!

Beställ till 5 personer eller fler & erhåll 15% rabatt!

Beställer du för fler än 5 deltagare får du alltid 15% rabatt på fakturan. Krav kompetens har alltid de bästa mängdrabatterna till ert företag.

Vad särskiljer Kravkompetens från andra utbildare?

 • Största utbudet i norden av utbildning inom bygg, entreprenad, säkerhet, transport, el, arbetsmiljö och juridik
 • Godkända utbildare av SBSV, trygg e-handel och ackrediterade av ID06. 
 • Den enda utbildaren i Sverige som erbjuder Gratis registrering på ID06 kompetensdatabas
 • Alltid Lägsta Prisgaranti på alla våra kurser. Vi har redan konkurrenskraftiga priser men har ni sett priset billigare får ni alltid lika lågt eller lägre av oss.
 • Tillgång till kursen i hela 365 dagar efter köp
 • Alltid obegränsat antal provförsök.

 

Omdömen Kravkompetens

Mycket bra utbildning. Tydliga beskrivningar och genomgångar.
Karl-oskar
5/5
Tydlig genomgång, lätt att ta till sig, en av de bättre utbildningar jag gått😀
Jörgen Nilsson
5/5
Tyckte den var jättebra!
Jari korpi
5/5
Riktigt bra ! Kunna sitta hemma i lugn och ro
Fredrik
5/5
Bra upplägg och pedagogiskt bra och smidigt att kunnna ta den när man har tid.
Pär lindegren
5/5
Grymt enkelt att förstå innehållet samt inga tekniska problem
Patrich
5/5

Vanliga Frågor

Du frågar, vi svarar. Tveka inte att ringa eller chatta med oss om du har fler frågor. 

Enligt AFS 1999:3 57-58 § skall risken för att arbetstagaren faller till lägre nivå vara förebyggd. Om det behövs skall skyddsräcken, arbetsplattformar, arbetskorgar eller ställningar användas. Om skyddsräcken eller utrustning inte kan användas på grund av arbetets art skall personlig fallskyddsutrustning användas.

16 § En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda arbetsutrustning
enligt 15 § skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Den här webbutbildningen ger de Teoretiska kunskaper som krävs om de grundprinciper som gäller samt vilken sorts utrustning som krävs för olika typer av arbeten. 

Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder arbetsutrustning enligt 15 § på ett
gemensamt arbetsställe skall ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället.

Fallskyddsutbildning är ett krav för alla som arbetar på en höjd av två meter eller högre där risk för fall finns. 

Kursen bör repeteras var tredje år.

Vi rekommenderar en repetition vart tredje år utifrån arbetsmiljölagen som lyfter att man som arbetsgivare ska säkerställa att anställda har rätt kompetens för sitt arbete. Detta så att man kan hålla sig uppdaterad på eventuella förändringar i föreskrifter kursen bygger på. Såsom bland annat AFS 2001:3. 

Det finns dock inget generellt krav på att upprepa en fallskyddsutbildning efter tre år i lagstiftningen eller föreskrifterna i Sverige. Det är upp till arbetsgivaren att bedöma när och hur ofta utbildningar ska upprepas, utifrån de specifika kraven och riskerna på arbetsplatsen.

Däremot är arbetsgivaren skyldig enligt arbetsmiljölagen att se till att arbetet är organiserat på ett sådant sätt att arbetstagarna skyddas mot olycksfall och ohälsa. Detta inkluderar att se till att arbetstagare har den utbildning och kunskap som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt, inklusive fallskyddsutbildning om det är relevant för arbetsplatsen.

Vid val av fallskydd behöver du bland annat tänka på:

 • Vilket slags arbete du ska utföra.
 • Möjliga arbetsmetoder med fokus på bäst arbetsmiljö och säkerhet.
 • Hur du kan ta dig upp och ner till arbetsplatsen. Hur arbetsplatsen ser ut (höjd, lutning, bärighet med mera).
 • Hur lång tid arbetet tar.
 • Hur många som ska arbeta där, är ni en eller flera entreprenörer.
 • Behov av avspärrningar. 
Efter du slutfört beställningen kan du starta kursen direkt med ditt lösenord du valt i kassasidan. Beställer du till andra deltagare skickas inlogg till deltagarnas mail direkt. 

Användning av personlig fallskyddsutrustning är ALLTID ett sista handsval vid arbete med fallrisk, förutom vid snöskottning. Användning av personlig fallskyddsutrustning innebär risker
för att falla och att bli hängande, med risk för skador.

Ett fall kan ge upphov till stora påfrestningar på kroppen och kräver en plan för hur en person som faller snabbt ska kunna räddas.

Eftersom en person som faller kan få cirkulationsrubbningar krävs undsättning inom cirka 15 minuter. Arbeten med personlig fallskyddsutrustning får aldrig göras som ensamarbete.

Det finns olika kopplingssystem med falldämpande funktion att använda till helsele:
• falldämparlina
• säkerhetsblock med funktion som dämpar ett fall
• styrt glidlås på fast förankrad lina eller skena eller
• styrt glidlås på flexibel förankringslina.

Kursdeltagare senaste året
1 +
Kundbetyg
0 /5
Antal Företag/Kunder
0 +
Varukorg