Entreprenadjuridik Kurs Webbutbildning / e-learning

Denna entreprenadjuridik kurs riktar sig till dig som är engagerad i bygg och anläggningsområdet. Kursen behandlar bland annat ABT 06 & AB 04 och är flexibel och anpassad efter dina behov. Vill du kunna delta i en kurs som ger bestående kunskap när det passar dig? isåfall är entreprenadjuridik AB04 & ABT 06 webbutbildningen för dig!

Entreprenadjuridik AB04 och ABT 06 Webbutbildning / e-learning

Entreprenadjuridik Utbildning Digitalt

Arbetar du som entreprenör, konsult eller projektledare? Kravkompetens kurs i entreprenadjuridik riktar sig till dig som kommer i kontakt med entreprenadjuridik och tillämpar AB04 och ABT06. Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom AB04 och ABT06 som är allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.

 • Webbutbildning/e-learning.
 • Gå kursen i egen takt när det passar dig.
 • Kurstid: Motsvarar 2 dagar på plats
 • Kursmaterial (Bok om AB04 och ABT 06) skickas på post
 • Obegränsat antal provförsök.
 • Tillgång till kursen i 365 dagar efter bokning.
 • Du får tillgång till kursen direkt
 • Boka för 5st eller fler och erhåll 15% rabatt!

Ska du som beställer även delta i kursen? (Detta innebär att en av kurslicenserna du beställer tilldelas dig)


Kurser i denna Grupp

Det ursprungliga priset var: kr4,995.00.Det nuvarande priset är: kr3,995.00.

Entreprenadjuridik AB04 och ABT 06 Webbutbildning / e-learning
Kategori Etikett

Entreprenadjuridik Utbildning Online

Kampanjpris 3 995 SEK (Ord.pris 4 995 SEK)

t.o.m 31/07/2024

 

 

Entreprenadjuridik En Grundpelare i Bygg- och Anläggningsbranschen

Entreprenadjuridik är ett omfattande och viktigt område inom bygg- och anläggningsbranschen. Det rör de juridiska aspekterna av entreprenader, det vill säga projekt där en entreprenör åtar sig att utföra byggnads- eller anläggningsarbeten åt en beställare. Detta rättsområde är avgörande för att säkerställa att projekt genomförs rättssäkert, effektivt och med tydlighet kring rättigheter och skyldigheter för alla inblandade parter.

Vad är Entreprenadjuridik?

Entreprenadjuridik omfattar de lagar och regler som styr förhållandet mellan beställare och entreprenör i bygg- och anläggningsprojekt. Det inkluderar avtalsrätt, konsulträtt, skadeståndsrätt och offentlig upphandling. Den reglerar hur avtal ska upprättas, vilka rättigheter och skyldigheter som parterna har, hur tvister ska lösas och vilka konsekvenserna blir vid eventuella avtalsbrott.

Användningsområden för Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik används i flera olika sammanhang inom bygg- och anläggningsbranschen, bland annat:

– Avtalsförhandlingar: För att säkerställa att avtal mellan beställare och entreprenör är rättvist utformade och juridiskt bindande.
– Projektledning: För att guida projektledare genom de juridiska aspekterna av projekt, från start till avslut.
– Tvistelösning: För att hantera och lösa eventuella tvister som kan uppstå under eller efter projektets gång.
– Offentlig Upphandling:För att säkerställa att offentliga upphandlingsprocesser följer lagstiftningen och är transparenta och rättvisa.

För Vem Är Entreprenadjuridik Viktigt?

Entreprenadjuridik är relevant för många olika yrkesroller inom bygg- och anläggningsbranschen och egentligen alla som kommer i kontakt med anbud och avtal i bygg- och anläggningssektorn. Några av de mest berörda grupperna inkluderar:

– Projektledare: Som ansvarar för att säkerställa att projekten genomförs enligt avtal och lagar.
– Entreprenörer: Som behöver förstå sina rättigheter och skyldigheter för att kunna leverera projekt på ett lagligt och effektivt sätt.
– Beställare: Som måste veta hur man formulerar och övervakar avtal för att skydda sina intressen.
– Jurister: Som specialiserar sig på bygg- och entreprenadjuridik och ger råd och stöd till andra aktörer i branschen.
– Upphandlare: Som ansvarar för att genomföra offentliga upphandlingar enligt gällande lagar och regler.

Arbetar du som entreprenör, konsult eller projektledare?

Krav Kompetens kurs i entreprenadjuridik riktar sig till dig som kommer i kontakt med entreprenadjuridik och tillämpar AB04 och ABT06. Kursen ger dig grundläggande kunskaper inom entreprenadjuridik AB04 och ABT06 som är allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.

Vad Får Du Lära Dig i en Entreprenadjuridik Utbildning?

En utbildning i entreprenadjuridik syftar till att ge deltagarna en djup förståelse för de juridiska ramarna som styr bygg- och anläggningsprojekt. Här är några av de huvudsakliga områden som behandlas i en typisk kurs:

1. Grundläggande Juridiska Principer

Deltagarna får en introduktion till grundläggande juridiska principer som är relevanta för entreprenadjuridik, inklusive avtalsrätt, skadeståndsrätt och offentlig rätt. Detta ger en solid grund att stå på för vidare studier inom området.

2. Avtalsrätt

En stor del av kursen fokuserar på avtalsrätt, eftersom det är centralt för alla bygg- och anläggningsprojekt. Deltagarna lär sig hur man upprättar, tolkar och tillämpar olika typer av entreprenadavtal. Detta inkluderar att förstå standardavtal som AB 04 (Allmänna Bestämmelser för Byggnads-, Anläggnings- och Installationsentreprenader) och ABT 06 (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader).

3. Upphandling och Anbud

En annan viktig del av utbildningen är att förstå upphandlingsprocessen. Detta omfattar både privat och offentlig upphandling. Deltagarna får lära sig om upphandlingslagar och regler, samt hur man utformar och utvärderar anbud.

4. Riskhantering

Riskhantering är en kritisk del av entreprenadjuridik. Deltagarna får lära sig hur man identifierar, bedömer och hanterar juridiska risker i entreprenadprojekt. Detta inkluderar att förstå vilka typer av risker som kan uppstå och hur man bäst skyddar sig mot dem genom avtalsvillkor och försäkringar.

 5. Tvistelösning och Skiljeförfarande

Tvister är vanliga i byggprojekt, och det är viktigt att veta hur man hanterar dem på ett effektivt sätt. Kursen täcker olika metoder för tvistelösning, inklusive förhandling, medling och skiljeförfarande. Deltagarna får lära sig hur man förbereder sig för och genomför dessa processer.

6. Offentlig Upphandling

För de som arbetar med eller är intresserade av offentlig sektor, är kunskap om offentlig upphandling avgörande. Utbildningen täcker regler och lagar som styr offentlig upphandling, inklusive LOU (Lagen om offentlig upphandling). Deltagarna lär sig hur man genomför en upphandling enligt lagen och hur man undviker vanliga fallgropar.

7. Miljörätt och Byggregler

Bygg- och anläggningsprojekt måste också följa en mängd miljö- och bygglagar. Kursen inkluderar utbildning om relevanta miljöregler och byggnormer, och hur dessa påverkar entreprenader. Detta säkerställer att deltagarna inte bara förstår juridiken bakom projekten utan också de praktiska kraven för att uppfylla dessa regler.

8. Etik och Ansvar

Etik och ansvar är viktiga komponenter inom entreprenadjuridik. Deltagarna får insikt i de etiska frågeställningar som kan uppstå i samband med entreprenader och hur man bäst hanterar dessa situationer. Det diskuteras även ansvarsfördelningen mellan olika parter och vad som händer vid avtalsbrott eller försummelse.

 

Att genomgå en utbildning i entreprenadjuridik erbjuder flera fördelar, både för individen och för organisationen

– Ökad Kompetens: Deltagarna blir bättre rustade att hantera juridiska frågor som uppstår under entreprenader.
– Minskad Risk för Tvister: Genom att förstå och korrekt tillämpa juridiska principer kan tvister undvikas eller hanteras mer effektivt.
– Förbättrad Projekthantering:Projekt kan genomföras smidigare och mer kostnadseffektivt när juridiska aspekter hanteras korrekt från början.
– Karriärutveckling: Kunskap om entreprenadjuridik är högt värderad och kan öppna dörrar till nya karriärmöjligheter inom bygg- och anläggningsbranschen.

 

 

Få bättre koll på dina förfrågningar och entreprenadavtal, Gå en kurs i entreprenadjuridik och lär dig tolka AB04 & ABT06.

Behöver du lära dig tolka kontraktshandlingar och lära dig mer om ersättningsformer?  Standardavtalen i byggbranschen är inte alltid tydliga eller enkla att tolka men med kunskap om bakgrunden till olika bestämmelser och utifrån olika rättsfall som exempel får du större chans att förstå konsekvenser av olika skrivningar. Kravkompetens kurs i entreprenadjuridik går igenom skillnader och likheter mellan de olika standardavtalen, dessutom, hur avtalen påverkar och styr riskfördelningen mellan beställare och entreprenör.

Hur fungerar kursen entreprenadjuridik?

Kursen ges helt online som webbutbildning/e-learning. Kursen är uppdelad i olika delkapitel du kan gå smidigt i egen takt, där vi utöver att lyfta fram viktiga punkter även kommer att titta på några fall och besvara frågor.

Kursmål

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik AB 04 och ABT 06.

Kursmaterial

Kursmaterial för ingår i priset och kommer postas vid bokning. Vill man erhålla snabbare tillgång till kursmaterial kan ni ladda ner det som PDF. Ange detta vid bokning i sådana fall.

Kursinnehåll

Vi går igenom grundläggande avtalsrätt och du får kunskap om upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer samt begreppet entreprenad. Utifrån AB och ABT går vi bl. a. igenom:

 • Upphandlingsformer.
 • Begreppet entreprenad.
 • Ersättningsformer.
 • Grundläggande avtalsrätt.
 • Resultat- och garantiansvar.
 • Ändringar och tilläggsarbeten.
 • Tider.
 • Besiktning av entreprenader.
 • Skadestånds- och ansvarsfrågor.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för att gå kursen i Entreprenadjuridik.

Varför välja vår Entreprenadjuridik Utbildning?

Välkommen till vår omfattande onlinekurs i Entreprenadjuridik, den ultimata utbildningen för dig som vill fördjupa dina kunskaper och bli expert på entreprenadkontrakt och juridiska frågor inom bygg- och anläggningsprojekt. Denna kurs är designad för att ge dig en solid grund inom entreprenadjuridik och bygger på AB04 samt ABT06 som även ingår i kursen.

 • Fördjupa dina kunskaper: Vår kurs täcker allt från grundläggande principer till avancerade aspekter av entreprenadjuridik, inklusive kontraktsskrivning, tvistlösning och riskhantering.
 • Flexibelt lärande: Studera helt online i din egen takt och enligt ditt eget schema. Vår plattform är tillgänglig 24/7, vilket gör det enkelt för dig att planera dina studier runt andra åtaganden.
 • Experthandledning: Kursen är utvecklad av experter inom entreprenadjuridik, vilket garanterar att du får aktuell och relevant kunskap.
 • Kan registreras på Id06: Få kursen registrerad utan extra kostnad på ditt Id06.
 • Certifiering: Efter avslutad kurs erhåller du ett certifikat som bevis på din kompetens, vilket är ett värdefullt tillägg till ditt CV och din professionella profil.

Denna entreprenadjuridik Utbildning är perfekt för entreprenörer, projektledare, juridiska rådgivare och alla som arbetar med eller intresserar sig för byggprojekt och vill säkerställa att de hanterar juridiska frågor korrekt och effektivt.

Trygghet för dig som beställare

Hos Krav Kompetens kan du alltid känna dig trygg med att du får en kvalitativ utbildning. Krav kompetens tillhandahåller utbildning som är framtagen med senaste kraven, lagar och regler samt håller alltid hög nivå på innehållet. Utbildningarna är kvalitetssäkrade av de branschorganisationer som verkar för att upprätthålla att lagar och regler följs samt håller krav kompetens höga krav på sina lärare och utbildare och säkerställer deras kompetens vid anställning. Krav kompetens har som vision att vara den främsta utbildningsaktören i norden och arbetar ständigt med att ligga i fronten vad gäller krav utbildning med hög kvalitet.

 

Boka för 5 kursdeltagare eller fler och erhåll 15% rabatt på totalsumman.

Boka till fler i er organsiation och erhåll 15% rabatt. Kursen har ni 1 år på er att göra och ni kan alltid förlänga tiden.

 

 

 

Kunder som utbildat sig hos oss

Omdömen Kravkompetens

Mycket bra utbildning. Tydliga beskrivningar och genomgångar.
Karl-oskar
5/5
Tydlig genomgång, lätt att ta till sig, en av de bättre utbildningar jag gått😀
Jörgen Nilsson
5/5
Tyckte den var jättebra!
Jari korpi
5/5
Riktigt bra ! Kunna sitta hemma i lugn och ro
Fredrik
5/5
Bra upplägg och pedagogiskt bra och smidigt att kunnna ta den när man har tid.
Pär lindegren
5/5
Grymt enkelt att förstå innehållet samt inga tekniska problem
Patrich
5/5

Vanliga Frågor

Du frågar, vi svarar. Tveka inte att ringa eller chatta med oss om du har fler frågor. 

Kursen ges helt online som webbutbildning/e-learning. Kursen är uppdelad i olika delkapitel du kan gå smidigt i egen takt, där vi utöver att lyfta fram viktiga punkter även kommer att titta på några fall.

Det finns i princip två olika former av entreprenader: totalentreprenader och utförandeentreprenad. ABT 06 är tänkt att användas för totalentreprenadupphandling och AB0 är tänkt att användas för utförandeentreprenader.

De som är engagerade inom bygg- och anläggningsområdet och behöver grundläggande kunskaper i avtalsrätt, entreprenadjuridik.

ABT 06 Totalentreprenad Allmänna bestämmelser omfattar bygg-, anläggnings- och monteringsarbeten som utförs enligt totalentreprenad. Där entreprenören ansvarar för planering och utförande. Standardbestämmelserna är tillämpliga på både bidragsavtal och allmänna avtal.

Kursdeltagare senaste året
1 +
Kundbetyg
0 /5
Antal Företag/Kunder
0 +
Varukorg