FACKKUNNIG REPETITION ONLINE

Kursintyg kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning

Fackkunnig repetition. Webbutbildning / e-learning

Kursen vänder sig till  personer som behöver repetera sina kunskaper , något som ska göras minst vart tredje år. Kursen är också lämplig för chefer, arbetsledare och skyddsombud som behöver repetera sina kunskaper för att kunna utföra sitt arbetsmiljöarbete på ett fullgott sätt.

Syftet med utbildningen

Alla som deltagit i kursen ska förstå hur de kan arbeta på ett säkert sätt i arbetsmiljöer där det finns elektriska riskkällor, hur arbetet är organiserat samt hur man kan förebygga elolycksfall och driftstörningar. Denna säkerhetskurs är en repetitionskurs för El kunniga och därför bör man besitta vissa förkunskaper.

 

kr2,495.00

Boka kurs

Fackkunnig repetition. Webbutbildning / e-learning

Kategori Etikett

Kursen hålls av kompetensutveckla AB.

(Krav kompetens ger inga kurser eller utfärdar certifikat på kompetens på denna kurs)

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar tillsammans på stöd till arbetsmiljöutbildningar. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL är godkända utbildare av AFA Försäkring.

Utbildningen Elsäkerhetsutbildning REPETITION behandlar framförallt följande punkter:

  • Elfaran
  • Organisation
  • Riskhantering
  • Säkerhetskultur
  • Skötselåtgärder
  • Arbetsmetoder

Förkunskapskrav

Deltagarna bör ha erforderliga kunskaper om elektricitet för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Utbildningens längd

4 timmar

Kursintyg

Kursintyg för utbildningen  kan skrivas ut direkt efter genomförd utbildning av Kompetens utveckla AB

Varukorg