-20%

Grundläggande brandskyddsutbildning |Lärarledd utbildning på plats

Det ursprungliga priset var: kr2,495.00.Det nuvarande priset är: kr1,995.00.

– Tidsåtgång: Cirka 3 timmar
– Plats:Kan genomföras hos företaget
– Pris: 1 995 kr / deltagare

Minst antal deltagare: 5st

Beskrivning

 

Grundläggande brandskyddutbildning

 

Brandsäkerhetsutbildning för Personal: Skydda Liv och Verksamhet

Investera i säkerheten hos din personal med vår grundläggande brandskyddsutbildning som riktar sig till alla medarbetare. Varje år rapporteras över 30 000 brandskador till försäkringsbolagen, vilket resulterar i en total kostnad på 4,5 miljarder kronor. Tyvärr förlorar vi också ungefär 100 liv varje år till följd av bränder.

Vår brandkurs är inte bara en nödvändighet för att uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor; den är också en ovärderlig investering i personalens säkerhet och förmåga att agera i nödsituationer. Kursen, som ofta är mycket uppskattad av deltagarna, fokuserar på brandsäkerhet både på arbetsplatsen och i hemmet. Investera i er personals säkerhet och öka riskmedvetenheten genom att boka vår brandsäkerhetsutbildning. En tryggare arbetsmiljö börjar med kunskap och förberedelse. Kursen skall göras läraledd på plats för bästa resultat.

Vad Kursen Erbjuder

1. Teoretisk och Praktisk Inlärning:
– Kursen omfattar en teoretisk del där deltagarna får kunskaper om förebyggande åtgärder och brandskyddssystem. Den praktiska delen inkluderar släckövningar, både inomhus och utomhus, där deltagarna får använda vår digitala släckutrustning.

2. Anpassbar för Distansutbildning:
– Vår brandkurs är flexibel och kan genomföras som distansutbildning eller som webbaserad e-learning, vilket ger deltagarna möjlighet att lära sig på sättet som passar dem bäst.

3. Enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO):
– Vi täcker kraven i LSO genom att erbjuda praktiska och konkreta verktyg för att förebygga bränder och agera effektivt vid en nödsituation.

Visa Engagemang för Brandsäkerhet:

Genom att delta i vår brandskyddsutbildningvisar ni inte bara ert engagemang för personalens säkerhet utan också att ni uppfyller de lagstadgade kraven enligt LSO 2003:778.

Investera i er personals och verksamhets säkerhet idag genom att boka vår brandsäkerhetsutbildning. Genom att ta detta steg visar ni inte bara ansvarstagande, utan skapar också en tryggare arbetsmiljö för alla.

 

 

Efter avslutad utbildning kommer deltagarna att ha förvärvat följande kunskaper och färdigheter:

Förebyggande Åtgärder och Riskmedvetenhet:
– Identifiera och förstå de vanligaste brandriskerna på arbetsplatsen och tillämpa effektiva förebyggande åtgärder.

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA):
– Få insikter i hur SBA-arbetet bedrivs, bekanta sig med relevanta lagar och regler, samt klargöra ansvar i samband med brandskyddet.

Brandförloppet och Evakuering:
– Förstå det tidiga brandförloppet, utvärdera riskerna med rök och brandgas i förhållande till evakueringstid och möjligheter att släcka en brand.

Utrymningsprocedurer för Era Lokaler:
– Förvärva förmågan att förstå och effektivt agera vid utrymningssituationer som kan uppstå i era specifika lokaler.

Grundläggande Byggnadstekniskt Brandskydd:
– Få en grundläggande förståelse för byggnadstekniskt brandskydd för att skapa en säkrare arbetsmiljö.

Brandlarm och Handlingsplaner:
– Förstå hur man korrekt agerar vid brandlarm och effektivt hanterar olika typer av bränder med lämpliga handlingsplaner.

Praktisk Släckövning:
– Delta i praktiska släckövningar, både inomhus och utomhus, med avancerad utrustning för en realistisk och hands-on erfarenhet.

Möjlighet att Öva med Brandfilt:
– Få erfarenhet av att använda brandfilt och förstå dess effektiva användning vid småbrandssituationer.

Optionell Utrymningsövning:
– Vid önskemål kan utbildningen kombineras med en utrymningsövning för att stärka deltagarnas förmåga att agera snabbt och säkert vid nödsituationer.

Kursfakta:
– Tidsåtgång:Cirka 3 timmar
– Plats:Kan genomföras antingen hos Brandfast eller i era egna lokaler
– Pris:Fyll i en offertförfrågan så kontaktar vi dig med information om pris och detaljer.

 

 

Varukorg