HACCP

HACCP & Livsmedelshygien utbildning

HACCP & Livsmedelshygien Online kurs

Kom igång direkt och erhåll ert certifikat idag!

Efter utbildningen är du certifierad inom HACCP och livsmedelshygien. Du kommer även:

  • Erhålla god kännedom om de vanligaste, och allvarligaste, mikro-organismernas förekomst och egenskaper.
  •  ha ökad kännedom om hur man undviker matförgiftningar och vilka de vanligaste farorna är av kemisk, allergen och fysisk natur.
  • ges  en  förståelse för egenkontroll och HACCP och hur ni ska jobba med dessa två styrdokument.

Läs mer om vad som ingår längre ner på sidan.

Kursbeskrivning

Utbildningen ger dig god inblick inom livsmedelshygien samt vad HACCP-metodiken innebär. Du får även lära dig hur dokumentation bör utformas samt vad man bör tänka på för att få ett levande HACCP-system. Vi reder ut centrala begrepp, t.ex. validering och verifiering. Kursen är för dig som behöver livsmedelshygien certifiering och kunna HACCP /egenkontroll.

Pris 995kr (exkl.moms)
Kurser i denna Grupp

5/5

Pedagogisk och lärorik

Vi lärde oss att göra egenkontroller utifrån haccp principerna

Mer information om HACCP & livsmedelshygien

Tidsåtgång

Ca 4 timmar

Pris

995 SEK

Målgrupp

Alla som har ett steg i livsmedelskedjan ex restauranger, kafé, matbutiker, bagerier, distribution/produktionskedjan

Beskrivning

Livsmedelssäkerheten är resultatet av flera faktorer. lagstiftningen bör fastställa minimikrav för hygien, offentlig kontroll bör genomföras för att kontrollera att livsmedelsföretagarna följer reglerna och livsmedelsföretagare bör upprätta och genomföra program och förfaranden för livsmedelssäkerhet som bygger på HACCP-principerna.

För ett framgångsrikt genomförande av förfaranden som bygger på HACCP-principerna, krävs att anställda i livsmedelsföretag samarbetar och engagerar sig fullt ut.
Därför bör anställda vidareutbilda sig. HACCP-systemet är ett instrument som hjälper livsmedelsföretagarna att nå en högre standard av livsmedelssäkerhet. HACCP-systemet bör inte betraktas som en metod för självreglering och bör inte ersätta offentlig kontroll

Kursens innehåll

Bakgrund
Centrala begrepp
Översikt på HACCP-metodiken
Inledande arbete
Faroanalys
Identifiera kritiska styrpunkter
Fastställ korrigerande åtgärder
Fastställ verifieringsrutiner
Fastställ dokumentation och journalföring

Kursintyg/Diplom

Efter avslutad utbildning  erhåller du ett kursintyg, som du sparar ner i pdf-form. Detta dokument visar att du har en kvalitetssäkrad utbildning i Livsmedelshygien (HACCP).

Kursmaterial

När du väl är inne i utbildningssystemet finns det en flik som heter kursmaterial här hittar du dokument som du kan skriva ut eller läsa på skärmen.

Nyckeldelar i Kursen
Kurser i denna Grupp

Vanliga Frågor HACCP

Du frågar, vi svarar. Tveka inte att ringa eller chatta med oss om du har fler frågor. 

HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points och är en metod för matproduktion och livsmedelshygien som syftar till att identifiera och kontrollera potentiella hälsorisker i matproduktionsprocessen. En HACCP-utbildning online är ett sätt att lära sig om de principer och processer som ligger till grund för HACCP och hur man kan använda metoden för att säkerställa en säker och hygienisk matproduktion.

En HACCP-utbildning online är viktig för alla som är involverade i matproduktion, inklusive livsmedelsarbetare, chefer, produktionsledare och ägare av livsmedelsföretag. Genom att ta en HACCP-utbildning online, lär de sig om de viktiga aspekterna av mathygien och hur man kan identifiera och kontrollera potentiella hälsorisker i matproduktionsprocessen. Detta kan bidra till att minimera risken för livsmedelsrelaterade sjukdomar och förbättra den allmänna livsmedelshygienen.

Fördelen med en HACCP-utbildning online är att det ger deltagarna en möjlighet att lära sig på ett bekvämt sätt, när och var som passar dem bäst. Online-utbildningen är också ofta mer kostnadseffektiv än traditionella klassrumsbaserade utbildningar och ger deltagarna en möjlighet att gå igenom materialet och praktisera de lärde principerna i sin egen takt.

Enligt HACCP-principerna finns det fyra huvudsakliga faror som måste identifieras och kontrolleras i matproduktionsprocessen: biologiska, kemiska, fysiska och miljömässiga faror.

  1. Biologiska faror inkluderar sjukdomsorsakande mikroorganismer som bakterier, virus, parasiter och toxiner.

  2. Kemiska faror inkluderar skadliga ämnen som giftiga kemikalier, tungmetaller, läkemedel och föroreningar.

  3. Fysiska faror inkluderar fremmedlegemer som trådar, splitter, skal från nötter och metallföremål.

  4. Miljömässiga faror inkluderar kontaminering från omgivningen, till exempel från luft, vatten och jord, samt föroreningar från produktionsutrustning och förvaring.

Det är viktigt att identifiera och kontrollera dessa faror för att säkerställa en säker och hygienisk matproduktion. Genom att använda HACCP-principerna, kan man identifiera kritiska kontrollpunkter i matproduktionsprocessen och implementera åtgärder för att minimera eller eliminera dessa faror.

Varukorg