HACCP & Livsmedelshygien utbildning

Kampanjpris 749kr (Ord.pris 1 495kr)

HACCP Livsmedelshygienkurs / E-learning

Utbildningen ger dig god inblick i vad HACCP-metodiken innebär. Du får även tips på hur dokumentation bör utformas samt vad man bör tänka på för att få ett levande HACCP-system. Vi reder ut centrala begrepp, t.ex. validering och verifiering. Utbildningen är inspirerande källa till information för den som lära sig mer om HACCP eller vill få nya infallsvinklar.

 • Webbutbildning / e-learning
 • Tidsåtgång ca 4 timmar
 • Digitalt certifikat direkt efter avklarat prov
 • Obegränsat antal provförsök
 • Kurslitteratur ingår i priset
 • Grupp rabatt för fler köp

Det ursprungliga priset var: kr1,495.00.Det nuvarande priset är: kr749.00.


Ska du som beställer även delta i kursen? (Detta innebär att en av kurslicenserna du beställer tilldelas dig)


Kurser i denna Grupp

HACCP Livsmedelshygienkurs / E-learning
Kategori Etikett

Tidsåtgång

Ca 4 timmar

Pris

995 SEK

Målgrupp

Alla som har ett steg i livsmedelskedjan ex restauranger, kafé, matbutiker, bagerier, distribution/produktionskedjan

HACCP Webbutbildning

Kampanjpris 749kr (Ord.pris 1 495kr)

t.o.m 30/06/2024

 

Livsmedelssäkerheten är resultatet av flera faktorer: lagstiftningen bör fastställa minimikrav för hygien, offentlig kontroll bör genomföras för att kontrollera att livsmedelsföretagarna följer reglerna och livsmedelsföretagare bör upprätta och genomföra program och förfaranden för livsmedelssäkerhet som bygger på HACCP-principerna. För ett framgångsrikt genomförande av förfaranden som bygger på HACCP-principerna krävs att anställda i livsmedelsföretag samarbetar och engagerar sig fullt ut.
Därför bör anställda vidareutbilda sig. HACCP-systemet är ett instrument som hjälper livsmedelsföretagarna att nå en högre standard av livsmedelssäkerhet. HACCP-systemet bör inte betraktas som en metod för självreglering och bör inte ersätta offentlig kontroll.

Syfte

Utbildningens syfte är att ge dig grundläggande kunskaper om HACCP-principerna enligt Codex Alimentarius.

Kursens innehåll

Bakgrund
Centrala begrepp
Översikt på HACCP-metodiken
Inledande arbete
Faroanalys
Identifiera kritiska styrpunkter
Fastställ korrigerande åtgärder
Fastställ verifieringsrutiner
Fastställ dokumentation och journalföring

Efter utbildningen kommer du

 • Ha god kännedom om de vanligaste, och allvarligaste, mikro-organismernas förekomst och egenskaper.
 • Du kommer även ha ökad kännedom om hur man undviker matförgiftningar och vilka de vanligaste farorna är av kemisk, allergen och fysisk natur.
 • Utbildningen går även igenom och ger er en grundläggande förståelse för Egenkontroll och HACCP och hur ni ska jobba med dessa två styrdokument.

Kursmaterial

När du väl är inne i utbildningssystemet finns det en flik som heter ”KURSMATERIAL” här hittar du dokument som du kan skriva ut eller läsa på skärmen.

Kursintyg/Diplom

Efter avslutad utbildning  erhåller du ett kursintyg, som du sparar ner i pdf-form. Detta dokument visar att du har en kvalitetssäkrad utbildning i Livsmedelshygien (HACCP).

Tidsåtgång

Ca 3 timmar

Mer information om HACCP & livsmedelshygien

Beskrivning

Livsmedelssäkerheten är resultatet av flera faktorer. lagstiftningen bör fastställa minimikrav för hygien, offentlig kontroll bör genomföras för att kontrollera att livsmedelsföretagarna följer reglerna och livsmedelsföretagare bör upprätta och genomföra program och förfaranden för livsmedelssäkerhet som bygger på HACCP-principerna.

För ett framgångsrikt genomförande av förfaranden som bygger på HACCP-principerna, krävs att anställda i livsmedelsföretag samarbetar och engagerar sig fullt ut.
Därför bör anställda vidareutbilda sig. HACCP-systemet är ett instrument som hjälper livsmedelsföretagarna att nå en högre standard av livsmedelssäkerhet. HACCP-systemet bör inte betraktas som en metod för självreglering och bör inte ersätta offentlig kontroll

 

Nyckeldelar i Kursen

Vanliga Frågor HACCP

Du frågar, vi svarar. Tveka inte att ringa eller chatta med oss om du har fler frågor. 

HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points och är en metod för matproduktion och livsmedelshygien som syftar till att identifiera och kontrollera potentiella hälsorisker i matproduktionsprocessen. En HACCP-utbildning online är ett sätt att lära sig om de principer och processer som ligger till grund för HACCP och hur man kan använda metoden för att säkerställa en säker och hygienisk matproduktion.

En HACCP-utbildning online är viktig för alla som är involverade i matproduktion, inklusive livsmedelsarbetare, chefer, produktionsledare och ägare av livsmedelsföretag. Genom att ta en HACCP-utbildning online, lär de sig om de viktiga aspekterna av mathygien och hur man kan identifiera och kontrollera potentiella hälsorisker i matproduktionsprocessen. Detta kan bidra till att minimera risken för livsmedelsrelaterade sjukdomar och förbättra den allmänna livsmedelshygienen.

Fördelen med en HACCP-utbildning online är att det ger deltagarna en möjlighet att lära sig på ett bekvämt sätt, när och var som passar dem bäst. Online-utbildningen är också ofta mer kostnadseffektiv än traditionella klassrumsbaserade utbildningar och ger deltagarna en möjlighet att gå igenom materialet och praktisera de lärde principerna i sin egen takt.

Enligt HACCP-principerna finns det fyra huvudsakliga faror som måste identifieras och kontrolleras i matproduktionsprocessen: biologiska, kemiska, fysiska och miljömässiga faror.

 1. Biologiska faror inkluderar sjukdomsorsakande mikroorganismer som bakterier, virus, parasiter och toxiner.

 2. Kemiska faror inkluderar skadliga ämnen som giftiga kemikalier, tungmetaller, läkemedel och föroreningar.

 3. Fysiska faror inkluderar fremmedlegemer som trådar, splitter, skal från nötter och metallföremål.

 4. Miljömässiga faror inkluderar kontaminering från omgivningen, till exempel från luft, vatten och jord, samt föroreningar från produktionsutrustning och förvaring.

Det är viktigt att identifiera och kontrollera dessa faror för att säkerställa en säker och hygienisk matproduktion. Genom att använda HACCP-principerna, kan man identifiera kritiska kontrollpunkter i matproduktionsprocessen och implementera åtgärder för att minimera eller eliminera dessa faror.

Varukorg