HACCP & Egenkontroll / E-learning (Språk Engelska)

kr1,295.00

Utbildningen ger dig god inblick i vad HACCP-metodiken innebär. Du får även tips på hur dokumentation bör utformas samt vad man bör tänka på för att få ett levande HACCP-system. Vi reder ut centrala begrepp, t.ex. validering och verifiering. Utbildningen är inspirerande källa till information för den som lära sig mer om HACCP eller vill få nya infallsvinklar.

 • Webbutbildning / e-learning
 • Tidsåtgång ca 4 timmar
 • Digitalt certifikat direkt efter avklarat prov
 • Obegränsat antal provförsök
 • Kurslitteratur ingår i priset
 • Grupp rabatt för fler köp
 • Språk Engelska
 • För den svenska versionen klicka här

Ska du som beställer även delta i kursen? (Detta innebär att en av kurslicenserna du beställer tilldelas dig)


Kurser i denna Grupp

Beskrivning

Livsmedelssäkerheten är resultatet av flera faktorer: lagstiftningen bör fastställa minimikrav för hygien, offentlig kontroll bör genomföras för att kontrollera att livsmedelsföretagarna följer reglerna och livsmedelsföretagare bör upprätta och genomföra program och förfaranden för livsmedelssäkerhet som bygger på HACCP-principerna. För ett framgångsrikt genomförande av förfaranden som bygger på HACCP-principerna krävs att anställda i livsmedelsföretag samarbetar och engagerar sig fullt ut.
Därför bör anställda vidareutbilda sig. HACCP-systemet är ett instrument som hjälper livsmedelsföretagarna att nå en högre standard av livsmedelssäkerhet. HACCP-systemet bör inte betraktas som en metod för självreglering och bör inte ersätta offentlig kontroll.

Syfte

Utbildningens syfte är att ge dig grundläggande kunskaper om HACCP-principerna enligt Codex Alimentarius.

Kursens innehåll

Bakgrund
Centrala begrepp
Översikt på HACCP-metodiken
Inledande arbete
Faroanalys
Identifiera kritiska styrpunkter
Fastställ korrigerande åtgärder
Fastställ verifieringsrutiner
Fastställ dokumentation och journalföring

Efter utbildningen kommer du

 • Ha god kännedom om de vanligaste, och allvarligaste, mikro-organismernas förekomst och egenskaper.
 • Du kommer även ha ökad kännedom om hur man undviker matförgiftningar och vilka de vanligaste farorna är av kemisk, allergen och fysisk natur.
 • Utbildningen går även igenom och ger er en grundläggande förståelse för Egenkontroll och HACCP och hur ni ska jobba med dessa två styrdokument.

Kursmaterial

När du väl är inne i utbildningssystemet finns det en flik som heter ”KURSMATERIAL” här hittar du dokument som du kan skriva ut eller läsa på skärmen.

Kursintyg/Diplom

Efter avslutad utbildning  erhåller du ett kursintyg, som du sparar ner i pdf-form. Detta dokument visar att du har en kvalitetssäkrad utbildning i Livsmedelshygien (HACCP).

Tidsåtgång

Ca 3 timmar

 

Varukorg