fbpx

Kontrollansvarig Utbildning Webbutbildning / E-learning

Ska du söka certifiering som kontrollansvarig för N eller K behörighet?  Denna webbaserade utbildning kan du gå i egen takt när som helst på dygnet.  Utbildningen motsvarar de krav som Boverket ställer i sin föreskrift BFS 2011:14 KA 4 inför en certifiering.

Kontrollansvarig enligt PBL Grund Webbutbildning / e-learning

Tidsbegränsad kampanj t.o.m 30/08/2023

Ska du söka certifiering som kontrollansvarig?

Den här kursen ger dig kunskaper som behövs för att klara tentamen, vilket är ett krav för att bli certifierad kontrollansvarig enligt PBL

 • Webbutbildning/e-learning.
 • Gå kursen i egen takt när det passar dig.
 •  Motsvarar 2 dagar på plats.
 • Kursmaterial: Lagar och föreskrifter digitalt. (Bok om AB04 och ABT 06 skickas på post)
 • Tillgång till kursen i 365 dagar efter bokning.
 • För dig som vill bli certifierad kontrollansvarig eller för dig som vill ha motsvarande kunskap som beställare eller entreprenör.

Pris Ex moms:

kr7,995.00

Kontrollansvarig enligt PBL Grund Webbutbildning / e-learning

Kontrollansvarig onlineutbildning

Förlängt Kampanjpris 7 995 SEK (Ord.pris  13 995 SEK)

t.o.m 31/10/2023

KONTROLLANSVARIG (KA) Utbildning på Distans

Webbutbildning du kan gå i egen takt när det passar dig. Webbkursen motsvarar två dagar på plats.

De flesta byggprojekt kräver en certifierad kontrollansvarig (KA) enligt PBL, (plan- och bygglagen). Den kontrollansvarige ska medverka till att byggprojektet uppfyller kraven i bygglagstiftningen och bland annat hjälpa byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och vara med vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Denna kurs ger förutsättningar för att bli certifierad kontrollansvarig, om du uppfyller Boverkets övriga krav på praktisk erfarenhet, grundutbildning och lämplighet, enligt Boverkets föreskrift, KA 4 med ändringar samt skriver en godkänd tentamen.

Vem vänder sig kursen till

Utbildningen motsvarar de krav som Boverket ställer i sin föreskrift BFS 2011:14 KA 4 inför en certifiering.

 • Blivande kontrollansvariga enligt PBL
 • Du som vill ha motsvarande kunskap som beställare eller entreprenör

Kursmål

Den här kursen ger dig kunskaper som behövs för att klara tentamen, vilket är ett krav för att bli certifierad kontrollansvarig enligt PBL

Kursinnehåll

 • Kontrollansvarig
 • Kontrollplan och samråd
 • Bygglov, rivningslov och marklov.
 • Byggregler
 • Brandskydd
 • Avfall och farliga ämnen
 • Typgodkännande
 • Vatten och avlopp
 • Bredbandsanslutning
 • Energihushållning
 • Skyddsrum, hissar och andra motordrivna anordningar
 •  Varsamhet
 • Lag om färdigställandeskydd
 • Konsumenttjänstlagen
 • Entreprenadjuridik
 • Ab04 & Abt06

Förkunskapskrav

Kursen kräver i sig inga förkunskaper.  För att kunna söka certifiering som kontrollansvarig finns krav om rätt Utbildningsbakgrund och/eller arbetserfarenhet enligt Boverkets BFS 2011:14 – KA 4.

Certifiering

Du bokar efter utbildningen sedan själv om certifiering hos RISE eller Kiwa.
Mer information om tentamen, certifiering, litteraturlista, prisuppgift mm. finns hos Rise och Kiwa

Smidig beställning

Kom igång direkt efter beställning. Tryggt via Faktura, kort eller Swish betalning.
*ALLTID 14 dagars ångerrätt

När som helst, var som helst

Kan göras från både mobil eller dator i egen takt när som helst på dygnet.

Kompetensbevis efter kurs

Välutformade kurser för att ge rätt och bestående kompetens. Certifikat efter utbildning som kan registreras i ID06

Omdömen Kravkompetens

Mycket bra utbildning. Tydliga beskrivningar och genomgångar.
Karl-oskar
5/5
Tydlig genomgång, lätt att ta till sig, en av de bättre utbildningar jag gått😀
Jörgen Nilsson
5/5
Tyckte den var jättebra!
Jari korpi
5/5
Riktigt bra ! Kunna sitta hemma i lugn och ro
Fredrik
5/5
Bra upplägg och pedagogiskt bra och smidigt att kunnna ta den när man har tid.
Pär lindegren
5/5
Grymt enkelt att förstå innehållet samt inga tekniska problem
Patrich
5/5

Kunder som utbildat sig hos oss

Vanliga Frågor

Du frågar, vi svarar. Tveka inte att ringa eller chatta med oss om du har fler frågor. 

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra. Läs mer på Boverkets hemsida om kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

För att bli certifierad kontrollansvarig kan du börja med att gå en kurs för kontrollansvarig som behandlar Boverkets föreskrifter och allmänna råd, PBL.

Därefter behöver du vända dig till något av de företag som utfärdar certifieringar: Kiwa Certification eller RISE.

En kontrollansvarig är en person som är ansvarig för att genomföra och dokumentera kontroller av byggnader och anläggningar enligt gällande regler och bestämmelser. Enligt Boverkets krav ska en kontrollansvarig ha genomgått en utbildning som ger den kompetens som krävs för att utföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt.

En utbildning för kontrollansvarig innefattar ofta kurser i byggregler och byggteknik samt vilka regler och bestämmelser som gäller för respektive kontroll.

Det är viktigt att kontrollansvarig har goda kunskaper i lagar och förordningar som rör byggande, exempelvis Boverkets Byggregler och andra relevanta författningar och standarder. Detta för att kunna bedöma om byggnader och anläggningar uppfyller gällande krav och för att kunna ge råd och rekommendationer till ägare och huvudman.

En viktig del av utbildningen är också att kontrollansvarig får lära sig om hur man dokumenterar och rapporterar kontroller och eventuella avvikelser som upptäcks. Det är viktigt att dokumentationen är tydlig och att den innehåller all relevant information för att ägare och huvudman ska kunna fatta välinformerade beslut om eventuella åtgärder som behöver vidtas.

En kontrollansvarig utbildning är en viktig investering för personer som är eller kommer att vara ansvariga för att genomföra och dokumentera kontroller av byggnader och anläggningar. Utbildningen ger den kompetens som krävs för att utföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt och säkerställer att byggnader och anläggningar uppfyller gällande krav och regler.

Varukorg