LOU Lagen om offentlig Upphandling Grundkurs | e-learning

Kom igång med offentlig upphandling med denna webbaserad grundkurs du kan gå igen takt. För dig som vill lära sig regelsystemet i framförallt LOU. Starta direkt!

Lagen om offentlig Upphandling LOU e-learning/webbutbildning

Planerar du att framgångsrikt tävla om statliga kontrakt eller har du nyligen börjat arbeta som upphandlings entreprenör? Då behöver du känna till grunderna i lagen om offentlig upphandling (2016:11 5).

 • Kursen ges som e-learning / webbutbildning
 • Tidsåtgång: Motsvarar en dag på plats. (Rekommenderad avsatt tid ca 4-8 timmar Online)
 • Tillgång till kursen 365 dagar efter köp
 • Obegränsat antal provförsök
 • Pris är exklusive moms.

Det ursprungliga priset var: kr3,995.00.Det nuvarande priset är: kr2,995.00.


Ska du som beställer även delta i kursen? (Detta innebär att en av kurslicenserna du beställer tilldelas dig)


Kurser i denna Grupp

Lagen om offentlig Upphandling LOU e-learning/webbutbildning

LOU Utbildning Online

KAMPANJPRIS 2 995 SEK t.o.m 30/07/2023

(Ord.pris 3 995 SEK exkl.moms).

Då offentlig sektor köper varor, tjänster eller byggentreprenader sker det ofta genom en offentlig upphandling. Offentlig upphandling (LOU) är en lagstadgad inköpsprocess som ska se till att offentliga inköp öppnas för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt.

 

Kurs i LOU (Lagen om Offentlig Upphandling)  En Nyckel till Effektiv och Rättvis Upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en av de viktigaste lagarna för offentliga inköp i Sverige. Den reglerar hur statliga och kommunala myndigheter samt offentliga företag ska genomföra sina upphandlingar för att säkerställa transparens, icke-diskriminering, likabehandling och proportionalitet. En kurs i LOU är avgörande för att förstå och tillämpa dessa principer korrekt och effektivt.

Varför är Kursen Viktig?

Kursen i LOU är viktig eftersom den ger deltagarna en djupgående förståelse för de juridiska krav och procedurer som gäller vid offentlig upphandling. Att följa LOU korrekt är avgörande för att undvika juridiska tvister och ekonomiska sanktioner. Det säkerställer också att offentliga medel används på ett effektivt och rättvist sätt, vilket bidrar till att skapa förtroende för offentliga organisationer.

Målgrupp för Kursen

Kursen riktar sig till alla som arbetar med eller är involverade i offentliga upphandlingar. Detta inkluderar anställda inom statliga myndigheter, kommuner, landsting och offentliga företag. Kursen är också relevant för leverantörer och konsulter som vill förstå de krav och regler som gäller vid anbudsförfaranden.

Yrkesroller som Har Användning för Kursen

– Upphandlare och Inköpare:Dessa yrkesgrupper behöver en gedigen förståelse för LOU för att kunna genomföra upphandlingar som följer lagen och är rättssäkra.
– Projektledare: Projektledare som arbetar inom offentlig sektor måste ofta hantera upphandlingsprocesser som en del av sina projekt. Kunskap om LOU hjälper dem att göra detta effektivt.
– Jurister:Jurister inom offentlig sektor och på företag som levererar till offentliga kunder behöver vara väl insatta i LOU för att kunna ge korrekt juridisk rådgivning.
– Ekonomichefer och Controllers: De som ansvarar för budget och ekonomisk uppföljning i offentliga organisationer drar nytta av att förstå upphandlingsreglerna för att säkerställa korrekt användning av medel.
– Leverantörer och Konsulter: De som lämnar anbud på offentliga upphandlingar behöver förstå LOU för att kunna utforma konkurrenskraftiga och lagenliga anbud.

En kurs i LOU ger dessa yrkesgrupper de verktyg och kunskaper de behöver för att navigera det komplexa regelverket kring offentlig upphandling och bidra till transparenta och effektiva inköpsprocesser.

 

Kursinnehåll

En kurs i LOU är utformad för att ge deltagarna en omfattande förståelse av lagens alla aspekter och praktiska tillämpningar. Kursinnehållet kan variera beroende på nivå och målgrupp, men vanligtvis omfattar det följande områden:

 • Grundläggande Principer: Introduktion till de grundläggande principerna i LOU, såsom transparens, likabehandling, proportionalitet och icke-diskriminering.
 • Upphandlingsprocessen: Genomgång av de olika stegen i upphandlingsprocessen, från förberedelser och annonsering till utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt.
 • Anbud och Kontrakt: Hur man utformar och lämnar anbud som uppfyller kraven i LOU, samt hur man utformar och administrerar kontrakt.
 • Överprövning och Rättsmedel: Information om vad som händer vid överprövning av upphandlingar och vilka rättsmedel som finns tillgängliga.
 • Specifika Regler och Undantag: Fördjupning i specifika regler för olika typer av upphandlingar, såsom direktupphandling och ramavtal, samt undantag från LOU.
 • Praktiska Övningar: Case-studier och praktiska övningar för att tillämpa teoretisk kunskap på verkliga situationer.
 • Lag om offentlig upphandling (2016:1145)
 • Olika förfaranden
 • Allmänna bestämmelser
 • Tröskelvärdet
 • Ram avtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling
 • Tekniska krav
 • Annonsering och Tidsfrister
 • Kommunikation, Dokumentation och Kvalificering
 • Särskilda villkor
 • Direktupphandling
 • Avtalsspärr och Överprövning
 • Osund konkurrens
 • Korruption inom offentlig upphandling
 • För dig som företagare
 • Hur går offentliga upphandlingar till?

Fördelar med att Delta i Kursen

Att delta i en kurs i LOU erbjuder flera fördelar för både individer och organisationer:

– Förbättrad Kompetens:*Deltagarna får fördjupad kunskap och praktiska färdigheter som gör dem mer effektiva i sina yrkesroller.
– Minskad Risk för Fel: Genom att förstå lagens krav minskar risken för formella fel som kan leda till överprövningar och förseningar.
– Effektivare Upphandlingsprocesser: En god förståelse för LOU leder till mer effektiva och smidiga upphandlingsprocesser, vilket sparar tid och resurser.
– Ökad Rättssäkerhet: Att följa LOU korrekt bidrar till att skapa rättvisa och transparenta upphandlingar, vilket stärker förtroendet för offentlig verksamhet.
– Karriärutveckling: För yrkesverksamma inom offentlig upphandling och leverantörer kan kunskap om LOU vara en värdefull merit som främjar karriärutveckling.

 

Efter LOU utbildning online

Efter kursen skall du förstå hur regelverket om offentlig upphandling fungerar samt få mer kunskap och förståelse av lagen. Med fokus på på byggentreprenader och byggtekniska konsulttjänster ger vi dig rätt kunskap för att utföra ditt uppdrag, genomföra perfekta upphandlingar samt bli en vinnare både som upphandlare och entreprenör. Du kommer att erhålla en stabil grund med praktiskt och teoretisk förståelse för hur LOU interagerar med avtalen på konsult och byggområdet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

LOU Utbildning Tidsåtgång

Motsvarar en halv dag på plats- Ca 4-8 timmar

Trygghet för dig som beställare

Hos Krav Kompetens kan du alltid känna dig trygg. Krav kompetens erbjuder LOU utbildning som är framtaget med senaste kraven och håller hög nivå på innehållet.

Vad särskiljer Kravkompetens från andra utbildare?

 • Största utbudet i norden av utbildning inom bygg, entreprenad, säkerhet, transport, el, arbetsmiljö och juridik
 • Godkända utbildare & ackrediterade av ID06.
 • Alltid Lägsta Prisgaranti på alla våra kurser. Vi har redan konkurrenskraftiga priser men har ni sett priset billigare får ni alltid lika lågt eller lägre av oss.
 • Tillgång till kursen i hela 365 dagar efter köp
 • Alltid obegränsat antal provförsök.

Kom i kontakt med oss när som helst!

Ring, maila eller chatta.

Tel: 0731402209

kontakt@kravkompetens.com

esa instruerad person kurs

 

Kunder som utbildat sig hos oss

Vanliga Frågor

Du frågar, vi svarar. Tveka inte att ringa eller chatta med oss om du har fler frågor. 

 1. Icke-diskriminering. Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet, som exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland. …
 2. Likabehandling. …
 3. Proportionalitet. …
 4. Öppenhet. …
 5. Ömsesidigt erkännande.

Offentlig upphandling regleras bland annat av lagen (2016:11 5) om offentlig upphandling. Grundprinciperna för offentlig upphandling är objektivitet och transparens. Upphandlande myndigheter skall inte vara lojala mot sitt land eller mot tidigare leverantörer.

Lagen om offentlig upphandling gäller vid upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. Regler för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv som är en viktig del i arbetet med att främja den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU.

Kursen LOU är helt webbaserad vilket innebär att du som deltagare kan gå den i din egen takt när som helst på dygnet. Kursen lär dig grunderna i  lag (2016:1145) om offentlig upphandling,

Omdömen Kravkompetens

Mycket bra utbildning. Tydliga beskrivningar och genomgångar.
Karl-oskar
5/5
Tydlig genomgång, lätt att ta till sig, en av de bättre utbildningar jag gått😀
Jörgen Nilsson
5/5
Tyckte den var jättebra!
Jari korpi
5/5
Riktigt bra ! Kunna sitta hemma i lugn och ro
Fredrik
5/5
Bra upplägg och pedagogiskt bra och smidigt att kunnna ta den när man har tid.
Pär lindegren
5/5
Grymt enkelt att förstå innehållet samt inga tekniska problem
Patrich
5/5

1

Boka kurs

Hitta din utbildning under “utbildningar” Välj antal deltagare och gå vidare till “kassan” Där anger du dina person eller företagsuppgifter.

2

Registrera deltagare

Du registrerar de deltagare som ska gå kursen efter du slutfört beställningen under mina sidor. När en deltagare blir registrerad skickas inloggningsuppgifter automatiskt ut. 

3

Starta kurs

Du hittar därefter dina kurser under “mina sidor” “mina kurser”. Där kan du genomföra kursen helt i din egen takt när som helst på dygnet. Tillgång till kurs ges i 365 dagar. 

3

Diplom Efter slutförd kurs

Efter en kurs är genomförd kan Digitalt diplom laddas ner direkt via dina sidor. Intyget kan även skickas som plastkort och registreras på Id06. 

Kursdeltagare senaste året
1 +
Kundbetyg
0 /5
Antal Företag/Kunder
0 +
Varukorg