Säkra Lyft + Fallskydd Webbutbildning / e-learning

kr1,795.00

 • Utbildningspaket med kursen Säkra Lyft samt Fallskydd.
 • Kurserna ges online som webbutbildning / e-learning
 • Tillgång till kurserna i 365 dagar efter köp
 • GRATIS registrering på ID06
 • Obegränsat antal provförsök
 • 15% rabatt för köp över 5st

Ska du som beställer även delta i kursen? (Detta innebär att en av kurslicenserna du beställer tilldelas dig)


Kurser i denna Grupp

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Säkra Lyft

Sedan 2007 ställer Arbetsmiljöverket krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Krav Kompetens utbildning ger deltagaren rätt kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Riskerna med lyftanordningar kräver dokumenterad utbildning och körtillstånd enligt AFS 2006:6, § 29

16 § En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda arbetsutrustning enligt 15 § skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder arbetsutrustning enligt 15 § på ett gemensamt arbetsställe skall ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som använder lyftredskap i sitt arbete tex lastkopplare och signalmän eller till de som ska använda t.ex travers, mobilkran, tornkran, pelarlift, telfers. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Olycksstatistik
Varje år inkommer cirka 700 rapporter om arbetsolyckor med sjukfrånvaro som inträffat vid användning av lyftanordningar till Arbetsmiljöverket. Ungefär hälften av de rapporterade arbetsolyckorna med sjukfrånvaro leder till sjukskrivning längre än 14 dagar.

Plock ur kurs innehåll

Lagar och regler – Som medlem av Europeiska unionen (EU) skall Sverige överföra EG-direktiv till svenska föreskrifter.
Reglerna inom EU för arbetstagares säkerhet och hälsa anges i ett ramdirektiv som ger de grundläggande
reglerna för säkerhet på arbetsplatsen.

Risker – Det inträffar olyckor och tillbud när lyftanordningar används på fel sätt. Det kan handla om att en lyftanordning används mer frekvent eller för tyngre laster än vad det är tänkt. Lyftanordningar har en begränsad livslängd som är beroende av användningstid och användningssätt.

Undersökning & riskbedömning – 3 § Arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap skall användas.

Lyftredskap – Vi går igenom olika lyftredskap och vad de används till och hur de kopplas.

Underhåll & kontroll – En lyftanordning och ett lyftredskap skall underhållas samt genomgå fortlöpande tillsyn och dagliga
kontroller när det används.
En lyftanordning skall kontrolleras och genomgå funktionsprov varje gång den tas i bruk efter att ha varit
nermonterad

Systematiskt arbetsmiljöarbete – Goda arbetsförhålanden och en bra arbetsmiljö gynnar alla och är något som alla på arbetsplatsen måste
medverka för att uppnå. Det kan handla om skapa ordning och rutiner och komma överens om vad som
gäller.

Signaler & Utrustning – 4 § Arbetsgivare samt den som anlitar inhyrd arbetskraft ska se till att arbetstagarna
får fullständig och upprepad information och instruktion om de skyltar, den
märkning och de signaler som används på arbetsplatsen

Certifikat efter slutförd kurs
Efter kursen avlägger du ett prov online och klarar du provet får du direkt ett certifikat uträttat som du antingen kan spara på mobilen, datorn eller skriva ut.

 

Fallskydd

Om Fallskyddsutbildning

Arbetar du på en höjd över två meter? Är du arbetsledare som leder arbete som sker över två meters höjd?

I Sverige utgör fallolyckor ungefär en av tre arbetsplatsolyckor vilket innebär att det också är den absolut vanligaste olyckstypen på byggarbetsplatser.

Arbetsmiljölagstiftningen kräver att alla som utför bygg- och anläggningsarbete på 2 meters höjd eller högre där risk för fall finns, ska ha en utbildning i fallskydd.

Byggnads- eller anläggningsarbete med bristande fallskydd vid höjder på 2 meter eller mer kan leda till en sanktionsavgift på 400.000 kr

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter utgår från bland annat AFS 2001:3 §  användning av personlig skyddsutrustning. Samt AFS 2006:4.  Det är viktigt att arbetsgivaren förvissar sig om att den information som lämnas till arbetstagaren om utrustningen uppfattas på rätt sätt. Det är också viktigt att arbetstagaren förstått innehållet i bruksanvisningen. Det är en fördel om även inköpare och lagerhållare deltar vid informationen (10–12 §§)

Syftet med utbildningen är att:

Ge dig som deltagare grundprinciperna samt kunskap om vilken sorts utrustning som krävs för olika typer av arbete och vänder sig till alla som arbetar på höjd (med fallhöjd över två meter), t ex på tak, ställning eller i liftar.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

 • Fallolyckor
 • Typer av fallskydd
 • Personligt Fallskydd
 • Arbete på tak snöskottning
 • Användning av personlig skyddsutrustning
 • Sanktioner
 • Användning av arbetsutrustning
 • Säkerhetskultur
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (riskbedömning)
 • Lagar och regler
 • Byggnads och anläggningsarbete

Målgrupp

Alla som arbetar på höjd över 2 meter

Tidsåtgång

3 – 6 timmar beroende på tidigare utbildning, datavana och arbetslivserfarenhet.

Kursintyg

Kursintyg kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning.

Varukorg