fbpx

Systematiskt Arbetsmiljöarbete SAM | Webbutbildning

 Diplom skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning. Kom igång redan idag!

SAM. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Webbutbildning / e-learning

SAM Webbaserad kurs

Denna online kurs i Systematiskt arbetsmiljöarbete vänder sig till alla branscher och är för chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras.

 • Utbildningen är helt webbaserad vilket gör det möjligt för er att själv välja när ni vill gå den.
 • Godkända utbildare åt AFA försäkring
 • Tidsåtgång ca: 3-4 timmar
 • Efter köp får du tillgång till kursen direkt och har tillgång till den när du vill både på mobil, surfplatta och dator.
 • Era fakturerings uppgifter fyller ni i kassasidan
 • Välj antal deltagare nedan

kr1,995.00
Kurser i denna Grupp

SAM. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Webbutbildning / e-learning

Kategori Etikett

Kampanjpris SAM Onlineutbildning

1 995 SEK (Ord.pris  2 995 SEK)

31/08/2023

Till vem riktar sig SAM? 

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Denna kurs ger dig användbara metoder och för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Efter avslutad kurs ska du ha insyn i hur du kan praktiskt tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Godkända utbildare åt AFA försäkring

Vilket innebär att om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad för att gå utbildningen.

Syftet med utbildningen

Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Du får veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Efter utbildningen ska du känna dig säker med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker och arbetar förebyggandes samt hur du söker reda på rätt information.

Plock ur kursinnehåll:

 • Lagar & Regler
 • Ansvar och roller
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)
 • Skyddsombud
 • O.S.A.- Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
 • i PDF Kursupplägg sam (1)

Vad säger Arbetsmiljölagen?

Ett skyddsombud på en arbetsplats är en person som är utsedd att företräda både ordinarie och inhyrd personal i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud utses vanligen av en lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Saknas en sådan organisation på arbetsplatsen kan skyddsombudet väljas direkt av arbetstagarna. Enligt arbetsmiljölagen skall skyddsombud utses på alla arbetsplatser med 5 eller fler anställda. Arbetsgivaren skall underrättas om vem som utsetts till skyddsombud. Denne har rätt till utbildning och ledighet i den omfattning som behövs för uppdraget med bibehållen lön.

Även stora företag som har arbetat länge för att säkerställa en god arbetsmiljö kan möta utmaningar när det gäller att hantera problem och utmaningar i sitt dagliga arbete

Oavsett storlek på organisation och även hur proaktiv man är i sitt arbetsmiljöarbete kommer det alltid existera utmaningar. För att säkerställa en god arbetsmiljö långsiktigt  krävs ofta  färdigheter, verktyg, metoder och lösningar. Goda arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö gynnar alla och är något som alla på arbetsplatsen måste medverka för att uppnå.

Det kan handla om skapa ordning och rutiner, komma överens om vad som gäller och låta alla komma till tals, undersöka arbetsförhållanden, bedöma risker, vidta åtgärder och följa upp arbetsmiljöarbetet. I den här kursen får du goda kunskaper som förbereder dig för ditt dagliga arbetsmiljöarbete. Du kan känna dig trygg efter denna kursen att du har de verktyg som krävs för att skapa rätt rutiner, bedöma risker och att vidta rätt åtgärder.

Arbetsmiljökurs Online 

Kravkompetens har utbildat hundratals skyddsombud och vi är stolta att kunna medverka för att skapa ett bättre klimat i organisationer runt om i Sverige. I takt med att tekniken går framåt och under rådande omständigheter ser vi till att fortsätta utbilda företag i Sverige i både arbetsmiljö och andra branschspecifika områden. I denna online kurs som vänder sig till ALLA branscher får du som deltagare en bra grund att stå på i ditt dagliga arbetsmiljöarbete.

Varukorg