SCAFFOLDING UP TO 9 METERS - Webbutbildning / E-learning ENG

I samarbete med Kompetensutveckla synliggör vi nu denna webbutbildning. Kursintyg kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning. 

Kompetensutveckla 1

Scaffolding up to 9 meters ENG Webbutbildning / e-learning

Allmän utbildning om ställningar 2-9 m språk engelska

 • Kursinnehållet utgår ifrån AFS 2013:4 med 2023 års senaste krav & råd
 • Tidsåtgång 4-6 timmar
 • E- learning Kurs som  du kan gå smidigt  i egen takt när som helst på dygnet
 • Tillgång till kursen ges i hela 12 månader.
 • Certifikat direkt efter slutförd kurs.
 • Obegränsat antal provförsök
 • GRATIS registrering på ID06
 • Den svenska versionen hittar ni här
 • Beställ för 5 deltagare eller fler & erhåll 15% på fakturan!

Välj antal deltagare:

kr2,595.00

Boka kurs

Scaffolding up to 9 meters ENG Webbutbildning / e-learning

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring

Har ni kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden för ställningsutbildning subventionerad via en arbetsmiljösatsning som LO, PTK och Svenskt Näringsliv står bakom. Ansökan görs hos AFA Försäkring.

Om kursen eScaffolding Up To 9 Meters

När ni blivit godkänd i alla kapitel i denna utbildning har ni visat att ni har de kunskaper som krävs för att arbeta med ställningar upp till 9 meter till arbetsplan (fyra bomlag) och där utformningen framgår av en generell monteringsintroduktion.

Syftet med kursen Scaffolding Up To 9 Meters

Ge deltagaren de kunskaper som krävs för att arbeta med ställningar upp till 9 meter.

Efter genomförd och godkänd utbildning ska deltagaren:

 • Ha kunskap om planen för uppförandet, nedmontering eller ändringar av ställningen.
 • Ha kunskaper gällande säkerhetsföreskrifter.
 • Ha kunskap för att identifiera och förebygga fallrisker för människor eller föremål.
 • Ha kunskap för att identifiera och förebygga risker som kan uppstå vid väderomslag.
 • Veta vilka regelverk som gäller för ställningar i Sverige.
 • Känna till olika typer av prefabricerade ställningar och kopplingar som finns.
 • Veta hur man kan skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställning.
 • Veta hur upp- och nedförsel av ställningsmaterial kan ske på ett säkert sätt.
 • Kunna redogöra för hur bottning, stabilisering och förankring av ställningar ska gå till.

Kursen Scaffolding Up To 9 Meters behandlar framförallt följande punkter:

 • Principer för konstruktion.
 • Funktionssätt.
 • Underhåll och användning.
 • Hur risker identifieras och olyckor förebyggs.
 • Hur risker för fall kan undvikas.
 • Attityder till risker.
 • Lagar, förordningar och standarder som gäller för området.

Målgrupp

För er som bygger, ändrar och river ställningar upp till 9 meters höjd. Kursen eStällning är också lämplig för chefer, arbetsledare och skyddsombud som behöver ha kunskaper om denna riskkälla.

Föreskriften reglerar också att arbetsledaren på er arbetsplats ska ha rätt utbildning. Hen ska ha minst samma utbildningsnivå för ställningar som ni har, gärna högre. Detta gäller även om chefen själv inte deltar i själva arbetet.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Ort

Utbildningen är en streamad digital distansutbildning som kan genomföras på valfri ort när det passar kursdeltagaren. Efter bokning har deltagare 180 dagar på sig att genomföra utbildningen.

Utbildningens längd

Kursen Ställning Upp Till 9 Meter tar cirka 4 – 5 timmar att gå igenom beroende på tidigare utbildning, datavana och arbetslivserfarenhet.

I pris för Scaffolding Up To 9 Meters ingår

Kursintyg som kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning.

Om du istället är intresserad i att gå den här kursen på svenska hittar du den här.

Varukorg