Skötsel av elektriska anläggningar Online kurs

I samarbete med Kompetensutveckla synliggör vi nu denna webbutbildning. Kursintyg kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning.

Kompetensutveckla 1

EVA (tidigare Skötsel av elektriska anläggningar) Online kurs

 • Skötsel av elektriska anläggningar Onlineutbildning
 • Målgrupp
  Arbetare som behöver ha kunskaper i skötsel av elektriska anläggningar enligt ELSÄK-FS 2006:1 samt svensk standard SS-EN 50110-1.
 • Utbildningens längd:
  4 timmar
 • Kursintyg:
  Kursintyg skrivas ut direkt efter genomförd utbildning.

kr2,495.00

Boka kurs

EVA (tidigare Skötsel av elektriska anläggningar) Online kurs

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring.

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad för utbildningen eSkötsel av elektriska anläggningar.

OM eSkötesl av elektriska anläggningar – Webbutbildning
Alla som deltagit i kursen ska förstå och kunna tillämpa regelverket för skötsel av elanläggningar och kunna utföra elarbeten på ett säkert sätt i de vanligaste typerna av elanläggningar.

Syftet med utbildningen är att:
Skapa en förståelse över föreskrifterna om säkert elarbete för att kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där elektriska risker kan uppstå och förbygga el-olycksfall. Detta görs genom att man upprättar arbetsrutiner, gör riskanalys, väljer rätt arbetsmetod samt har en förståelse för anläggningsägarens underhållsansvar

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

 • Elfaran
 • Olycksfall
 • Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet, ELSÄK-FS 2006:1
 • Innehavarens kontroll av elektriska anläggningar och anordningar, ELSÄK-FS 2008:3
 • Skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1
 • Rutiner för hur elsäkerhetsledare utses och dennes arbetsuppgifter
 • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
 • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
 • Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet

Målgrupp
Arbetare som behöver ha kunskaper i skötsel av elektriska anläggningar enligt ELSÄK-FS 2006:1 samt svensk standard SS-EN 50110-1.

Utbildningens längd:
4 timmar

Kursintyg:
Kursintyg skrivas ut direkt efter genomförd utbildning.

Varukorg