Ställning 2-9 meter + Fallskydd

kr1,795.00

Kategori: Etikett:

Ställning 2-9 meter + Fallskydd komplett kurspaket

1 795kr (exkl.moms) Du sparar  600kr

Till vem riktar sig fallskyddsutbildning online?

Om du arbetar på en höjd över två meter eller är arbetsledare för arbete som utförs på högre höjder, är det viktigt att du har genomgått en fallskyddsutbildning. Fallolyckor är en av de vanligaste olyckstyperna på arbetsplatser i Sverige och särskilt vanligt på byggarbetsplatser.

Enligt arbetsmiljölagstiftningen är det obligatoriskt för alla som utför bygg- och anläggningsarbete på höjder över 2 meter, där det finns risk för fall, att ha genomgått en fallskyddsutbildning.

Bristande fallskydd vid höjder över 2 meter kan leda till sanktionsavgifter på 400 000 kronor.

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter utgår från bland annat AFS 2001:3 §  användning av personlig skyddsutrustning. Samt AFS 2006:4.  Det är viktigt att arbetsgivaren förvissar sig om att den information som lämnas till arbetstagaren om utrustningen uppfattas på rätt sätt. Det är också viktigt att arbetstagaren förstått innehållet i bruksanvisningen. Det är en fördel om även inköpare och lagerhållare deltar vid informationen (10–12 §§)

Bakgrund

Sverige skall som medlem av Europeiska unionen (EU) överföra EG-direktiv till svenska föreskrifter. Reglerna inom EU för arbetstagarnas säkerhet och hälsa anges i ett ramdirektiv som ger de grundläggande reglerna för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Ett antal särdirektiv ger också minimikrav som inte får underskridas i EU:s medlemsländer. Det tredje särdirektivet (89/656/EEG) innehåller krav för arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning i arbetslivet. Föreskrifterna om användning av personlig skyddsutrustning är baserade på det direktivet. Exempel på personlig skyddsutrustning som mycket väl kan brukas av olika personer är t.ex. fallskyddsutrustning. För detta krävs en fallskyddsutbildning.

Syfte med fallskyddsutbildning

Ge dig som deltagare grundprinciperna samt kunskap om vilken sorts utrustning som krävs för olika typer av arbete och vänder sig till alla som arbetar på höjd (med fallhöjd över två meter), t ex på tak, ställning eller i liftar.

Fallskyddsutbildning innehåll

 • Fallolyckor
 • Typer av fallskydd
 • Personligt Fallskydd
 • Arbete på tak snöskottning
 • Användning av personlig skyddsutrustning
 • Sanktioner
 • Användning av arbetsutrustning
 • Säkerhetskultur
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (riskbedömning)
 • Lagar och regler
 • Byggnads och anläggningsarbete

Ställning 2-9 meter

Målgrupp

Det är viktigt att arbetsgivare säkerställer att alla arbetare på en byggplats har gått igenom ställningsutbildning och har den nödvändiga certifieringen för att säkerställa att alla arbetar på ett säkert sätt.Denna kurs är specifikt riktad till personer som arbetar med ställningar, inklusive ställningsbyggare, arbetsledare och alla som är involverade i processen att bygga, ändra eller nedmontera ställningar som är upp till 9 meter höga.

Enligt AFS 2013:4 15 § är det obligatoriskt att en person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete ska leda arbetet vid uppförande, väsentlig ändring eller nedmontering av en ställning. Denna person måste ha genomgått allmän eller särskild ställningsutbildning och ha minst den teoretiska utbildningsnivån som krävs för arbetet.

Det är också viktigt att arbetstagare som utför arbetet har fått särskild information och lämplig utbildning för det arbete som ska utföras, inklusive de specifika risker detta kan innebära. Om dokumentation för utbildningen inte kan visas upp kan arbetsgivaren få betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften ska i så fall betalas för varje arbetstagare som inte kan visa att han eller hon har den utbildning som krävs för det aktuella arbetet.

Krav kompetens säkerställer rätt utbildning inom branschen

Krav kompetens kurs för allmän ställningsutbildning 2 till 9 meter är en viktig och grundläggande del av att säkerställa säkerheten och effektiviteten på arbetsplatser där ställningar används. Den här utbildningen är av avgörande betydelse för att utbilda yrkespersoner inom bygg- och konstruktionsbranschen samt andra områden där användningen av ställningar är nödvändig. Krav Kompetens Utbildning är känd för att erbjuda professionell och högkvalitativ utbildning inom olika områden.

En av de mest framträdande aspekterna av kursen är dess fokus på att upprätthålla högsta standard när det gäller säkerhet och överensstämmelse med regler och standarder. Kursen är utformad för att inte bara täcka grundläggande koncept och tekniker för att bygga och använda ställningar på ett säkert sätt, utan den integrerar också de senaste reglerna och föreskrifterna från Arbetsmiljöverket och EU-standarder. Detta garanterar att deltagarna får den mest aktuella informationen och kunskapen som behövs för att utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt.

Under kursen för allmän ställningsutbildning 2 till 9 meter får deltagarna lära sig en rad olika ämnen och färdigheter som är avgörande för att arbeta säkert med ställningar. Detta inkluderar att förstå principerna för ställningskonstruktion, identifiera risker och faror relaterade till ställningsarbete, korrekt montering och demontering av ställningar, säker användning av personlig skyddsutrustning, samt att förstå hur man upprätthåller och inspekterar ställningar för att säkerställa deras integritet och säkerhet.

En annan viktig aspekt av Krav Kompetens Utbildnings kurs är dess fokus på att skapa en interaktiv och engagerande lärandemiljö. Genom att använda sig av olika undervisningsmetoder såsom digital kurslitteratur, video övningar, delfrågor fallstudier samt omfattande slutprov säkerställer kursen att deltagarna är aktivt involverade i sitt lärande och har möjlighet att dela erfarenheter och bästa praxis.

En annan fördel med att välja Krav Kompetens Utbildnings kurs är deras engagemang för att erbjuda kontinuerlig support och uppföljning även efter avslutad utbildning. Deltagarna ges tillgång till resurser och material som de kan använda för att fortsätta att förbättra sina kunskaper och färdigheter även efter att de har avslutat kursen. Dessutom erbjuder företaget möjligheter till återkommande utbildning och uppgraderingar för att säkerställa att deltagarna alltid är uppdaterade med de senaste trenderna och utvecklingen inom ställningsbranschen.

Kursinnehåll

 • Lagar och föreskrifter
 • Sanktioner kvalifikationer. 
 • SAM
 • Produktkrav för ställningar och väderskydd. 
 • Planering och utformning av ställningar och väderskydd
 • Dimensionering av ställningar
 • Uppförande och nedmontering av ställningar
 • Användning av ställningar
 • Ergonomi• Genomgång av regler för ställningar i Sverige.• Genomgång av olika typer av prefabricerade ställningar och kopplingar.
  • Orientering om typfall för rör- och kopplingsställningar.
  • Metoder för att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställningar.
  • Metoder för upp- och nedtransport och lyft av ställningsmaterial.
  • Bottning, stabilisering och förankring av ställningar.

 

Efter kursen skall du kunna

 • Visa förståelse av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av
  ställningen i fråga.
 • Säkerhet vid uppförande, nedmontering eller ändring av ställningen
  i fråga.
 • Åtgärder för att förebygga risk för fall av personer eller föremål.
 • Säkerhetsåtgärder när väderförhållandena förändras på ett sätt som
  påverkar säkerheten negativt vid den berörda ställningen.
 • Villkor beträffande tillåten belastning.
 • Varje annan risk som det ovan nämnda arbetet med uppförande,
  nedmontering eller ändringar kan medföra.

Utbildningsbevis 

Efter kursen är avklarad tilldelas du direkt ett digitalt kompetensbevis/ certifikat. Du kan även beställa ett plastkort på hemsidan ifall du vill ha ett bevis i fickformat med dig på arbetsplatsen.

Du kan registrera kursen GRATIS på ID06 kompetensdatabas direkt i huvudmenyn på hemsidan.

Tidsåtgång ställningar 2-9 meter online

Kursen tar ca 4-6 timmar beroende på förkunskaper.

 

Beställ till fler än 5st & erhåll 15% rabatt!

Beställer du för fler än 5 deltagare får du alltid 15% rabatt på fakturan. Krav kompetens har alltid de bästa mängdrabatterna till ert företag.

Du vet väl att vi har lägsta prisgaranti?

Krav kompetens har alltid attraktiva och låga priser men har du sett kursen till ett billigare pris någon annanstans gör såhär:

 1. Boka kursen som vanligt på vår hemsida. Nu slussas du automatiskt till kassan.
 2. Fyll i era företagsuppgifter (eller privatuppgifter om du är privatperson)
 3. Gå längre ner på kassasidan Under “Ordermärkning/Referenskod” 
 4. Skriv här vilken sida du/företag du sett kursen billigare samt pris så fakturerar vi det priset + 5% ytterligare!

Vad särskiljer Kravkompetens från andra utbildare?

 • Största utbudet i norden av utbildning inom bygg, entreprenad, säkerhet, transport, el, arbetsmiljö och juridik
 • Godkända utbildare & ackrediterade av ID06. Det finns en del bluff företag idag som säger sig sälja utbildning. Var vaksamma vilka ni väljer att köpa utbildning av då en del företag vi talar med idag säger sig inte fått någon utbildning levererad av dessa. Leta efter ID06 loggan  för er som ska köpa utbildning på nätet.
 • Vi är enda utbildningsföretaget som registrerar din kurs GRATIS på ID06 kompetensdatabas.
 • Alltid Lägsta Prisgaranti på alla våra kurser. Vi har redan konkurrenskraftiga priser men har ni sett priset billigare får ni alltid lika lågt eller lägre av oss.
 • Tillgång till kursen i hela 365 dagar efter köp
 • Alltid obegränsat antal provförsök.
 • Samla alla era kompetenser i vår kompetensdatabas och slipp flera olika utbildningsintyg.

Kom i kontakt med oss när som helst!

Ring, maila eller chatta.

Tel: 0731402209

kontakt@kravkompetens.com

Varukorg