Webbkurs farligt gods på Sjö 1.3 IMDG

kr1,495.00

 • Kursen är framtagen för att fylla de krav på ADR 1.3 enligt MSb Samt IMDG Koden. Den ger dig en insikt och kunskap om hantering av farligt gods samt de risker och faror som är förknippade med det hanterade godset.
 • Tillgång till kursmaterialet ges direkt efter köp.
 • Webbkursen kan genomgås i egen takt när som helst på dygnet.
 • Tidsåtgång: 2-3 timmar
 • Språk: Engelska
 • Priset är exklusive moms.

Ska du som beställer även delta i kursen? (Detta innebär att en av kurslicenserna du beställer tilldelas dig)


Kurser i denna Grupp

Kategori: Etikett:

Beskrivning

 IMDG-koden ADR 1.3 | Farligt gods på Sjö och Väg

Vår utbildning för medvetenhet om farligt gods är en grundläggande introduktion till sjö- och vägbestämmelser för att transportera farligt gods. Medvetenheten om farligt gods är enormt fördelaktigt för att hjälpa alla anställda att känna igen potentiellt farligt gods som de kan komma i kontakt med i sin arbetsmiljö. Genom att vara bekant med reglerna, etiketterna och faroklasserna kan dina anställda säkerställa att eventuellt farligt gods som hittas; hanteras av en certifierad medlem av teamet. Vår medvetenhet om farligt gods säkerställer att anställda förstår att de behöver certifieras för att hantera, packa eller komplettera dokumentationen för farligt gods. Se till att ditt företag följer reglerna.

Vem ska gå den här kursen?

Kursen i allmän medvetenhet om transport av farligt gods vänder sig till dig som behöver bekanta sig med reglerna för transport av farligt gods och en medvetenhet om de plikter som följer av dem. Kursen för allmän medvetenhet om transport av farligt gods uppfyller till fullo kraven på utbildning i 1.3.1.2.1 i IMDG-koden (ändring 40-20), 1.3.2.1 i ADR-avtalet

Kursinnehåll

 1. • Det rättsliga ramverket som stöder sjö- och vägbestämmelser
 2. • UN-nummer & korrekta fraktnamn
 3. • De 9 klasserna av farligt gods
 4. • Packningsgrupper
 5. • Förpackning & FN-specifikationsförpackning
 6. • Skicka små mängder farligt gods
 7. • Märkning och märkning av farligt gods
 8. • Översikt över dokumentation
 9. • Plakat för containrar och fordon
Varukorg