YKB

Online kurs i YKB. Ta ditt Yrkeskompetensbevis redan idag. 

YKB Webbutbildning

Kategori

 • Yrkeskompetensbevis, även kallat YKB Online kurs

 • Utbildningen för YKB är uppdelad på 5 delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar.
 • Delkurserna kan göras i den ordning som passar er och finns tillgängliga på distans via Zoom.
 • Yrkeskompetensbeviset giltigt i 5 år efter godkänd utbildning.

Vi utbildar inom  YKB via ett program som heter Zoom. Man sitter hemma vid sin dator, mobil eller i pad och följer med i kursen.

Utbildningstillfällen på distans via Zoom just nu:

YKB Intensivvecka 9-13 augusti DK 1-5

YKB DK 3 den 14 augusti

YKB DK 1 den 15 augusti

YKB DK 2 den 21 augusti

YKB DK 4 den 22 augusti

YKB DK 5 den 28 augusti

Boka enkelt genom att fylla i formuläret ovan och fyll i önskat datum för distanskurs

Vad är YKB?

Jobbar du med tunga transporter såsom lastbil? Alla förare som kör fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha yrkeskompetensbevis, även kallat YKB. Utbildningen för YKB är uppdelad på fem delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar. Delkurserna kan göras i den ordning som passar er och finns tillgängliga på distans via samarbetspartnern “Åkaren Sverige”.  Efter godkänd utbildning är yrkeskompetensbeviset giltigt i 5 år.

YKB står för yrkeskompetensbevis och är enligt lag ett måste för dig som kör tunga fordon i yrkesmässig trafik. Exempel på tunga fordon i yrkesmässig trafik är lastbilar. Yrkeskompetensbeviset är giltigt i fem år och förnyas genom fortbildning.

 

Vilka lagändringar gäller nu?

Vi förstår om det uppstår frågor kring detta. Vi har därför sammanställt de lagändringar som gäller nu och fram till 1 augusti 2021. Det går också bra att kontakta våra kompetensrådgivare som gärna svarar på frågor.

 • Tidigare var endast 12 timmar tillgängligt att genomföra på distans. Nu tillåts hela fortbildningen, 35 timmar, att utföras på distans.
 • Förare vars intyg går ut under perioden 1 nov 2020 till 31 jan 2021 undantas från kravet om yrkeskompetensbevis under 6 månader.
 • Förare vars intyg går ut under perioden 1 februari 2021 till 31 juli 2021 får sitt yrkeskompetensbevis förlängt med 6 månader.

 

Nya regler fr.o.m. 23 maj 2020

Den 23 maj började nya regler gälla som påverkar fortbildningen i Yrkesförarkompetens. Presto har från och med 23 maj infört de ändringar som krävs och fortbildningen är anpassad efter de nya reglerna och i enlighet med den nationella överenskommelsen*. Vi ger dig som förare fördjupade och uppdaterade kunskaper där tyngdpunkten ligger på miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.  De nya reglerna medför ett nytt obligatoriskt ämnesområde som heter 1.3a Riskmedvetenhet. Vi vill understryka att Transportstyrelsens tolkning innebär att den som genomgått en delkurs om trafiksäkerhet innan den 23 maj 2020 inte behöver genomgå en ny delkurs som omfattar ämnesområde 1.3a Riskmedvetenhet.

Registrering i Id06

Det krävs då att du ger centralt samtycke för registrering i ID06 Kompetensdatabas. Detta gör du enligt nedan beskrivning.

 1. https://www.id06kompetensdatabas.se/
 2. Visa mina utbildningar
 3. Logga in med BankID
 4. Öppna samtyckesdokumentet
 5. Ge samtycke
 6. Samtycke kan återtas om så önska när som,
  observera att finns inget samtycke kan inte
  registrering i ID06 Kompetensdatabas ske