YKB Fortbildning Lastbil 35 timmars kurs 1-5

kr7,000.00

 • Yrkeskompetensbevis.
 • Utbildningen för YKB är uppdelad på 5 delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar.
 • Delkurserna kan göras i den ordning som passar er.
 • Yrkeskompetensbeviset giltigt i 5 år efter godkänd utbildning
 • Lärarledd
 • 5 dagar

Välj Kurstillfälle

En plats kvar

Helsingborg 10 - 14 oktober, 08:00 - 16:00

Luleå 19 - 23 september, 08:00 - 16:00

Sundsvall 19 - 23 september, 08:00 - 16:00

Umeå 26 - 30 september, 08:00 - 16:00

Falun 12 - 16 september, 08:00 - 16:00

Gävle 07 - 11 november, 08:00 - 16:00

Kategori: Etikett:

YKB Fortbildning i samarbete med Yrkesakademin?

Jobbar du med tunga transporter såsom lastbil? Alla förare som kör fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha yrkeskompetensbevis, även kallat YKB. Utbildningen för YKB är uppdelad på fem delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar.  Efter godkänd utbildning är yrkeskompetensbeviset giltigt i 5 år. YKB Fortbildning Godstrafik, alla delkurser. Utbildning för dig som behöver förnya ditt Yrkeskompetensbevis för att arbeta yrkesmässigt i trafik med godshantering. 

YKB står för yrkeskompetensbevis och är enligt lag ett måste för dig som kör tunga fordon i yrkesmässig trafik. Exempel på tunga fordon i yrkesmässig trafik är lastbilar. Yrkeskompetensbeviset är giltigt i fem år och förnyas genom fortbildning.

 

Förkunskaper:

​​​C-behörighet. Grundutbildning inom YKB alternativt en C-behörighet utfärdad innan lagen om YKB trädde i kraft (2009-09-10 för C-behörighet).

 

Utbildningen innehåller de 5 delkurser för att få YKB intyg. Utbildningen hålls under 5 dagar.

Kurser;

 • Delkurs 1 innefattar delar som gör dig medveten om fordonets kraftöverföring och hur man bäst kan nyttja denna. Du får också kunskap om säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion, hur man kan minska slitage på fordonet och förbygga skador, minska bränsleförbrukning och tekniska störningar.Delkursens ämnesområde och mål:
  1.1 Kunskap för kraftöverföringens egenskaper
  1.2 Förståelse i rörelseenergi och bromssystem
  1.3 Förståelse för optimering av bränsleförbrukning

 • I Delkurs 2 får du kännedom om vägtransporternas betydelse och ekonomiska villkor jämfört med övriga godstransportslag och persontransporter. Du får också ta del av de regler som finns för lastning, lossning, lastsäkring samt hur du säkerställer passagerarnas säkerhet och bekvämlighet.Delkursens ämnesområde och mål:
  1.4 Förståelse för last och lastsäkring vid godstransporter

 • Delkurs 3 innefattar vilka lagar och regler som gäller för en yrkesförare. Du får kunskap kring vilka bestämmelser som gäller för arbets-, kör- och vilotider samt hur man kan förebygga brottslighet som gods- och människosmuggling.Delkursens ämnesområde och mål:
  2.1 Kännedom om social lagstiftning

 • Delkurs 4 innehåller delar för att kunna förebygga arbetsskador. Kursen ger dig kunskap om rätt ergonomi, effekter och betydelse av stress, trötthet och sömn.Delkursens ämnesområde och mål:
  3.3 Kunskap inom ergonomi
  3.4 Vilken förmåga fysisk och psykisk har

 • Delkurs 5 ger dig kunskap för att kunna bedöma krissituationer och att kunna ge första hjälpen vid personskador. Du får också kännedom om risker i trafiken och arbetsrelaterade olyckor.Delkursens ämnesområde och mål:
  3.1 Kunskap inom riskmedvetenhet och arbetsrelaterade olyckor
  3.5 Kompetens hur du agerar i krissituationer
  1.3a Riskmedvetenhet

Utbildningsbevis

Efter genomförd utbildning erhålles utbildningsintyg. Efter att du med godkänt resultat inom alla delkurser, rapporterar vi in detta till Transportstyrelsen som utfärdar YKB beviset.

Mer information

Utbildningen hålls av vår samarbetspartner Yrkesakademin. För att boka kursen väljer du först det datum du önskar gå utbildning sedan klickar du på boka nu.

 

 

Varukorg
lastbilsverigeYKB Fortbildning Lastbil 35 timmars kurs 1-5
kr7,000.00

Välj Kurstillfälle

En plats kvar

Helsingborg 10 - 14 oktober, 08:00 - 16:00

Luleå 19 - 23 september, 08:00 - 16:00

Sundsvall 19 - 23 september, 08:00 - 16:00

Umeå 26 - 30 september, 08:00 - 16:00

Falun 12 - 16 september, 08:00 - 16:00

Gävle 07 - 11 november, 08:00 - 16:00