Farligt gods til søs 1.3 IMDG-onlinekursus

kr1,495.00

 • Kurset er designet til at opfylde kravene i ADR 1.3 i henhold til MSb og IMDG-koden. Det giver dig indsigt og viden om håndtering af farligt gods og de risici og farer, der er forbundet med det håndterede gods.
 • Du får adgang til kursusmaterialet umiddelbart efter købet.
 • Onlinekurset kan gennemføres i dit eget tempo på alle tider af døgnet.
 • Varighed: 2-3 timer
 • Sprog: engelsk
 • Prisen er eksklusiv moms.

Vil køberen også deltage i kurset?


Kurser i denne gruppe

Kategori: Mærke:

IMDG-kode ADR 1.3 Farligt gods til søs og ad vej

Vores kursus i farligt gods er en grundlæggende introduktion til søfarts- og vejreglerne for transport af farligt gods. Kendskab til farligt gods er en stor fordel, fordi det hjælper alle medarbejdere med at genkende potentielt farligt gods, som de kan komme i kontakt med i deres arbejdsmiljø. Ved at være bekendt med reglerne, etiketterne og fareklasserne kan dine medarbejdere sikre, at alt farligt gods, der findes, håndteres af et certificeret medlem af teamet. Vores awareness om farligt gods sikrer, at medarbejderne forstår, at de skal være certificerede for at håndtere, pakke eller udfylde dokumentation for farligt gods. Sørg for, at din virksomhed overholder reglerne.

Hvem skal tage dette kursus?

Kurset General Awareness of the Transport of Dangerous Goods er rettet mod dem, der har brug for at gøre sig bekendt med reglerne for transport af farligt gods og en bevidsthed om de forpligtelser, der følger af dem. General Awareness Course on the Transport of Dangerous Goods opfylder fuldt ud uddannelseskravene i 1.3.1.2.1 i IMDG-koden (Amendment 40-20), 1.3.2.1 i ADR-aftalen.

Kursets indhold

 1. - Den juridiske ramme, der understøtter søfarts- og vejregler
 2. - UN-numre og korrekte transportnavne
 3. - De 9 klasser af farligt gods
 4. - Pakkegrupper
 5. - Emballage og UN-specifikationsemballage
 6. - Afsendelse af små mængder farligt gods
 7. - Etikettering og mærkning af farligt gods
 8. - Oversigt over dokumentation
 9. - Plakater til containere og køretøjer
Indkøbskurv