Allt du Behöver Veta om Arbete med Asbest: AFS 2006:1

Att hantera asbest på ett säkert sätt är avgörande för att skydda både arbetstagare och allmänheten. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1) innehåller de riktlinjer och regler som måste följas för att säkerställa en säker arbetsmiljö vid arbete med asbest. Här är en översikt av dessa föreskrifter och hur de påverkar arbetsplatser.

Syftet med Föreskrifterna

Syftet med AFS 2006:1 är att förebygga ohälsa vid risk för exponering för asbesthaltigt damm i arbetet. Föreskrifterna gäller för alla verksamheter som kan medföra sådan exponering, inklusive byggnadsarbeten, underhåll och rivning.

Tillämpningsområde

Föreskrifterna täcker alla typer av hantering av asbest:

 • Bearbetning och behandling: Ingripanden i asbest eller asbesthaltigt material vid underhåll eller reparation.
 • Rivning: Demontering av byggnader eller tekniska anordningar som innehåller asbest.
 • Transport och slutligt omhändertagande: Specifika regler gäller för transport av asbesthaltigt avfall.

Krav på Tillstånd

För vissa typer av arbete med asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket:

 • Forskning och utveckling: Hantering av asbest för dessa ändamål kräver tillstånd.
 • Bearbetning och behandling: Tillstånd behövs för arbete som medför exponering för asbesthaltigt damm.
 • Rivning: Rivning av byggnader eller anordningar som innehåller mer än 1 viktprocent asbest kräver tillstånd.

Utbildning och Kunskaper

Alla som leder och utför arbete med asbest måste genomgå utbildning. Utbildningen ska omfatta asbestens egenskaper, hälsoeffekter, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder och hantering av personlig skyddsutrustning. Denna utbildning måste uppdateras regelbundet.

Riskbedömning och Hanteringsinstruktioner

Innan något arbete som kan medföra exponering för asbesthaltigt damm påbörjas, måste en noggrann riskbedömning utföras. Skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen och säkerställa att arbetet kan utföras säkert.

Förebyggande av Dammspridning

Arbetet med asbest måste planeras och utföras så att exponeringen för asbesthaltigt damm minimeras. Platser där asbestarbete utförs ska vara klart avgränsade och tydligt märkta för att förhindra obehörig tillgång.

Medicinska Kontroller

Arbetsgivaren måste anordna medicinska kontroller för arbetstagare som exponeras för asbesthaltigt damm. Dessa kontroller ska inkludera bedömning för tjänstbarhetsintyg och genomföras regelbundet för att upptäcka eventuella hälsoproblem tidigt.

Sammanfattning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1) är avgörande för att skydda arbetstagare från de faror som asbest kan medföra. Genom att följa dessa regler och säkerställa att alla arbetstagare är ordentligt utbildade och skyddade, kan arbetsgivare bidra till en säkrare arbetsmiljö.

Behöver du en utbildning för att hantera asbest? Vi erbjuder en grundläggande allmän webbutbildning som täcker alla aspekter av asbesthantering. Besök vår utbildningssida för mer information och för att anmäla dig idag. Mer information om asbest finns också på arbetsmiljöverkets hemsida.

arbete med skyddsmask vi asbest

Dela:

Mer Inlägg

 • -33%
  kvartsdamm

  Kvartsdamm + Asbest webbutbildning / e-learning

  Det ursprungliga priset var: kr1,795.00.Det nuvarande priset är: kr1,195.00. BOKA KURS
 • buller + vibrationer kurs
 • asbestutbildning
 • -25% byggarbetsmiljösammordnare BAS P BAS U webbutbildning
  Byggarbetsmiljösamordnare

  Bas P Bas U, Webbutbildning

  Det ursprungliga priset var: kr3,995.00.Det nuvarande priset är: kr2,995.00. BOKA KURS
Varukorg