Nya Regelverk för Arbete på Väg (APV) som träder i kraft i september 2024

Från och med den 1 september 2024 träder nya regelverk för Arbete på Väg (APV) i kraft, vilket innebär förändringar och uppdateringar av kompetenskrav och roller för vägarbetare, enligt Trafikverkets dokument TDOK 2018:0371, version 2.0. Dessa regelverk syftar till att förbättra säkerheten och effektiviteten vid vägarbeten och ställer tydliga krav på de som arbetar inom området.

Viktiga Ändringar i Regelverket

1. Införande av Nya Roller och Kompetenskrav:

 • Roller i kompetenskraven: Tidigare tekniska krav har nu omformulerats till specifika roller. Detta innebär att varje roll har tydligt definierade krav som måste uppfyllas för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert och effektivt sätt.
 • Nya roller: En ny roll, Skyddsanordningsansvarig, har införts. Denna roll ansvarar för att etablera, modifiera och återställa skyddsanordningar vid arbetsplatser.

2. Skärpta Krav för Vakt & Lots:

 • Tydligare och strängare kompetenskrav: Personer som arbetar som vakt eller lots måste nu uppfylla skärpta krav på trafikdirigering, varselklädsel och hantering av riskfyllda händelser. Detta inkluderar också hantering av väntetider och prioriterade fordon​​. Kurs för APV flaggvakt finns redan nu att boka här https://kravkompetens.com/product/apv-kompetens-flaggvakt-och-lots-steg-1-1-1-4/

3. Fördjupad Kompetens för Särskilda Fordonsförare:

 • Kompetenskrav för TMA-fordon: Förare av fordon utrustade med TMA (Truck Mounted Attenuator) och de som utför intermittent arbete på skyddsklassade vägar måste uppfylla specifika krav på grundkompetens, fordonssäkerhet och användning av skyddsfordon​​.

4. Krav på Närvaro och Tillgänglighet:

 • Utmärkningsansvarig: För fasta arbeten måste det finnas en utmärkningsansvarig tillgänglig på arbetsplatsen när aktivt arbete utförs. Vid intermittenta arbeten ska utmärkningsansvarig vara nåbar via telefon under arbetets gång​​.
 • Skyddsanordningsansvarig: Denna person måste vara tillgänglig och närvarande vid alla kritiska moment såsom etablering och modifiering av skyddsanordningar​​.

Certifiering och Dokumentation

Kompetensintyg och Certifieringsprov: Alla vägarbetare måste uppfylla grundläggande kompetenskrav innan arbetet påbörjas. För att verifiera kompetensen krävs intyg och certifieringsprov som genomförs och dokumenteras i Trafikverkets system. Certifieringar är giltiga i fyra år och måste förnyas därefter​​.

Tillämpning av Krav: De specificerade kraven är minimikrav och kan kompletteras med ytterligare krav beroende på arbetsuppgifternas natur och komplexitet. Det är leverantörens ansvar att säkerställa att all personal har nödvändig kompetens och uppfyller de ställda kraven​​.

Sammanfattning

De nya regelverken för APV som träder i kraft den 1 september 2024 innebär en strängare och mer strukturerad approach till hantering av säkerhet och effektivitet vid vägarbeten. Med tydligare definierade roller och kompetenskrav strävar Trafikverket efter att förbättra arbetsmiljön för vägarbetare och säkerheten för trafikanter. För mer detaljerad information och specifika kompetenskrav, besök Trafikverkets Dokumentportal.

Dessa förändringar markerar ett viktigt steg mot ökad professionalisering och säkerhet inom vägarbetsområdet, vilket är avgörande för att upprätthålla högsta möjliga standarder i arbetsmiljön.

Dela:

Mer Inlägg

 • Flaggvakt vid vägarbe sverige
 • -17%
  Säker schakt

  Säker schakt / Schaktansvarig e-learning kurs

  Det ursprungliga priset var: kr2,995.00.Det nuvarande priset är: kr2,495.00. BOKA KURS
 • ställning + fallskydd

  Ställning 2-9 meter + Fallskydd

  kr1,795.00 BOKA KURS
 • -33%
  kvartsdamm

  Kvartsdamm + Asbest webbutbildning / e-learning

  Det ursprungliga priset var: kr1,795.00.Det nuvarande priset är: kr1,195.00. BOKA KURS
Varukorg